Πύργος-B

Μετάφραση χωρίς αναθεώρηση: Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σφάλματα σε αυτό το έγγραφο. Μπορείτε να διορθώσετε τυχόν προβλήματα που βλέπετε, αλλά η αναθεώρηση δεν θα εγκριθεί μέχρι να αναλάβει η ομάδα μετάφρασης.


αξιολόγηση: +2+x

Usage

To import this theme to your page, put the following anywhere inside it:

[[include :scp-el:theme:creepypasta]]

The standard CSS @import method won't work. This is intentional (thanks to stormbreathstormbreath for providing the CSS code!). Importing the theme using [[include]] adds your page to a list of Backlinks. This is useful for seeing what pages would be affected when this theme is updated, and allows any errors caused by that to be noticed and corrected much faster.

You can view any page's Backlinks by clicking "+ Options" at the bottom of the page, then "Backlinks".


Examples

rook.png

Parawatch Logo.

A horizontal rule can be created with 5 hyphens "-----" and extends across the whole page if it's not placed inside anything (eg a blockquote). The lines separating sections of this document are horizontal rules.

Titles can be created by putting between one and six plus "+" at the start of the line

This is a tab view.

This is a blockquote, created by putting "> " at the start of each line.

More text


That's a horizontal rule

Nested blockquotes

This is a table
You should know how to make these
already
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Mono&display=swap');
 
/*
  Powered on 2019/05/09 06:09:42
  [2019 Wikidot Theme]
  Created by The Great Hippo
  CC BY-SA 3.0
*/
 
/* FONTS AND COLORS */
 
:root {
  --bg-light: #262626;
  --bg: #1a1a1a;
  --bg-dark: #000000;
 
  --fg-light: #ffffff; 
  --fg: #f2f2f2;
  --fg-dark: #e6e6e6;
 
  --fg-accent-light: #ffffcc;
  --fg-accent: #ffff99;
  --fg-accent-dark: #ffff80;
 
  --fg-accent-2: #ffffff;
 
}
 
body {
  background: var(--bg);
  color: var(--fg);
  font-family: 'PT Mono', monospace;
}
 
a, a:visited {
  color: var(--fg-accent-dark);
}
 
h1, h2, h3, h4, h5, h6, #page-title {
  color: var(--fg-light);
  font-family: 'PT Mono', monospace;
}
 
ins, del {
  color: black;
}
 
/* HEADER */
 
div#container-wrap {
  background: url(http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Acreepypasta/gradient.png) top left repeat-x;
}
 
div#header {
  background: url(http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Acreepypasta/parawatch.png) 10px 40px no-repeat;
}
 
div#header h1 a span {
  /* hiding header text */
  font-size: 0px;
  color: transparent;
}
 
div#header h1 a:before {
  content: " ";
  color: rgb(24, 24, 24);
}
 
div#header h2 span {
  font-size:0px;
  padding: 4px;
}
 
div#header h2:after {
  content: " ";
  font-weight: bold;
  color: rgb(255, 224, 135);
  padding: 19px 0;
  text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, .8);
  white-space: pre;
}
 
/* SIDE-BAR */
 
div#side-bar a,
div#side-bar a:visited {
  color: var(--fg-dark);
}
 
div#side-bar div.side-block {
  background: rgb(24, 24, 24) !important;
  border: 1px solid #ffe087;
  box-shadow: 0 2px 6px #404040;
}
 
div#side-bar div.side-block div.heading,
div#side-bar div.collapsible-block-unfolded-link,
div#side-bar div.collapsible-block-unfolded-link div.collapsible-block-link {
  color: rgb(255, 224, 135);
  border-color: rgb(255, 224, 135);
}
 
/* Recolors the image bullet points in the side-bar */
.side-block .menu-item > .image {
  filter: hue-rotate(230deg) invert(100%);
}
 
/* Recolors the Translation Module */
div.scpnet-interwiki-wrapper {
  filter: hue-rotate(230deg) invert(100%);
}
 
/* Recolors the panel that opens on mobile with the side-bar */
@media (max-width: 767px) {
  #side-bar{
    background-color: var(--bg);
  }
}
 
/* Recolors the drop down from the arrow next to username in the header */
#login-status ul a {
  color: var(--fg);
  background: var(--bg);
  border-color: var(--fg);
}
 
#login-status ul a:hover {
  color: var(--fg-dark);
}
 
/* Makes the code readable */
.hl-identifier, .hl-code, .hl-brackets {
  color: var(--fg);
}
 
/* Top-Bar */
#top-bar a { 
  color: var(--fg-dark);
}
 
#top-bar ul li ul {
  border-color: var(--fg-light);
}
 
#top-bar ul li.sfhover ul li a,
#top-bar ul li:hover ul li a {
  border-top-color: var(-fg-light);
}
 
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a {
  background-color: var(--bg-light);
  color: var(--fg-dark);
}
 
#top-bar ul li.sfhover a:hover,
#top-bar ul li:hover a:hover {
  background: var(--bg-dark); /* top bar hover background color */
  color: var(--fg-dark);
}
 
div.yui-navset div.yui-content {
  background: rgb(24, 24, 24);
}
 
div.yui-navset ul.yui-nav a,
div.yui-navset div.yui-navset-top ul.yui-nav a {
  background: rgb(24, 24, 24);
  color: rgb(255, 237, 185);
  border: solid 1px #ffffff;
}
 
div.yui-navset ul.yui-nav a:hover,
div.yui-navset ul.yui-nav a:focus {
  background: rgb(40, 40, 40);
  color: rgb(255, 237, 185);
}
 
div.yui-navset ul.yui-nav .selected a,
div.yui-navset ul.yui-nav .selected a:focus,
div.yui-navset ul.yui-nav .selected a:hover {
  background: rgb(50, 50, 50);
  color: var(--fg);
  border: solid 2px #ffff99;
}
 
/* rating module */
 
.page-rate-widget-box .rate-points {
  background-color: var(--bg-dark) !important;
}
 
.page-rate-widget-box .rate-points,
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a,
.page-rate-widget-box .cancel a {
  background-color: var(--bg-dark);
  color: white;
  border: 0;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup,
.page-rate-widget-box .ratedown,
.page-rate-widget-box .cancel {
  background-color: var(--bg-dark);
  border: 0;
  border-left: 1px solid var(--fg-accent-light);
}
 
.page-rate-widget-box .rate-points,
.page-rate-widget-box .cancel a {
  border: 0;
 
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a {
  background-color: var(--bg-dark);
  color: white;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a:hover,
.page-rate-widget-box .ratedown a:hover,
.page-rate-widget-box .cancel a:hover {
  background-color: var(--bg-dark);
  color: white;
}
 
/* footnote hovers */
 
.hovertip {
  width: 20em;
  padding: 0.5em;
 
  border: 1px solid var(--fg-accent-light) !important;
  border-radius: 0.5em;
 
  background-color: #000000ee !important;
  box-shadow: 0 0 6px 1px #000000aa;
  z-index: 100;
}
 
.hovertip .f-heading {
  color: var(--fg-accent-light);
}
 
/* inputs */
 
input.text, input.button,
#search-top-box-input,
#search-top-box-form input[type=submit],
div.buttons input, input.button, button, file, a.button {
  background: transparent;
  color: var(--fg);
  border: 1px solid var(--fg-accent-2);
  border-radius: 0;
  font-size: 1em;
  outline: 0;
}
 
div.buttons input:hover, div.buttons input:focus,
input.button:hover, input.button:focus,
button:hover, button:focus,
file:hover, file:focus,
a.button:hover, a.button:focus {
  border-color: var(--fg-accent-2);
  background: transparent;
  color: var(--fg);
}
 
input.text:hover, input.button:hover,
input.text:focus, input.button:focus,
#search-top-box-input:hover,
#search-top-box-input:focus,
#search-top-box-form input[type=submit]:hover,
#search-top-box-form input[type=submit]:focus {
  color: var(--fg);
  background: transparent;
  border: 1px solid var(--fg-accent-2);
  outline: 0;
}
 
/* EDITING WINDOWS */
.owindow {
  color: #000;
}
 
.owindow h1, .owindow h2, .owindow h3, .owindow h4, .owindow h5, .owindow h6 {
  color: #000;
}
 
.owindow a {
  color: #272727;
}
 
table.page-files .highlight {
  background-color: #272727;
}
 
input.text {
  border: 1px dashed #000;
  color: #fff;
}
 
input.text:focus {
  border: 1px dashed #000;
  color: #fff;
}
 
input.text:hover {
  border: 1px dashed #000;
  color: #fff;
}
 
div#lock-info {
  background-color: var(--bg-light);
}
 
/* BLOCKQUOTES */
 
blockquote,
div.blockquote {
  background: var(--bg-dark);
  border-width: 2px;
  border-style: solid;
  border-color: var(--bg-light);
}
 
/* Parawatch Forum Pseudo-Blockquotes */
div.parapost {
  background: var(--bg-dark);
  border-width: 2px;
  border-style: solid;
  border-color: var(--bg-light);
  padding: 0 1em;
  margin: 1em 3em;
}
 
div.parapost.reply1 {margin: 1em 3em 1em 4em;}
div.parapost.reply2 {margin: 1em 3em 1em 5em;}
div.parapost.reply3 {margin: 1em 3em 1em 6em;}
div.parapost.reply4 {margin: 1em 3em 1em 7em;}
div.parapost.reply5 {margin: 1em 3em 1em 8em;}
 
@media (max-width: 479px) {
  div.parapost {margin: 1em 0;}
  div.parapost.reply1 {margin: 1em 0 1em 1em;}
  div.parapost.reply2 {margin: 1em 0 1em 2em;}
  div.parapost.reply3 {margin: 1em 0 1em 3em;}
  div.parapost.reply4 {margin: 1em 0 1em 4em;}
  div.parapost.reply5 {margin: 1em 0 1em 5em;}
}
 
@media (min-width: 480px) and (max-width: 580px) {
  div.parapost {margin: 0.5em;}
  div.parapost.reply1 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em;}
  div.parapost.reply2 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em;}
  div.parapost.reply3 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 2em;}
  div.parapost.reply4 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 2.5em;}
  div.parapost.reply5 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 3em;}
}
 
/* IMAGES */
 
#page-content .scp-image-block {
  border-color: var(--fg-accent);
  box-shadow: none;
}
#page-content .scp-image-block .scp-image-caption {
  border-color: var(--fg-accent);
  background-color: var(--bg-dark);
}
 
table.wiki-content-table th {
  background-color: var(--bg-dark);
}
 
hr {
  background-color: var(--fg);
}
 
.code {
  border: 1px dashed var(--fg);
  background-color: transparent;
 
  font-family: "Courier", "Courier New", "Roboto Mono", monospace;
  font-size: 1em;
}
 
/* INFO MODULE */
 
#page-content .rate-box-with-credit-button {
  background-color: var(--bg-dark); 
  border: 1px solid var(--bg-dark);
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .creditButton p a {
  border-left-color: var(--fg-accent-light);
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .page-rate-widget-box .cancel {
  border-radius: 0;
}
#page-content .rate-box-with-credit-button .page-rate-widget-box .rate-points {
  border-left: 0;
}
 
#page-content .modalbox {
  background: linear-gradient(var(--bg) 51px,var(--bg-light) 51px,var(--bg-light)) !important;
  color: var(--fg);
  box-shadow: 0 2px 6px #404040;
}
 
.close-credits,
.credit-back {
  filter: hue-rotate(230deg) invert(100%) brightness(150%);
}
 
#footer {
  background: var(--bg-light);
}
 
/* MOBILE CODE */
@media (max-width: 767px) { 
  div#header {
    background-size: 22em;
    background-position: 1em;
  }
 
  #top-bar .open-menu a {
    border: 0.2em solid var(--bg-light);
    background-color: #787878;
    color: var(--bg-light);
 }
}
αξιολόγηση: +2+x

ιδεολογικό-imbroglio 04/12/12 (Πέμ) 12:06:22 #12766349


towerb.png

Πύργος-B.

Οι δύτες βαθέων υδάτων είναι σαν διασημότητες. Δεν υπάρχουν πολλά από αυτά-μόνο μερικές εκατοντάδες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εδώ γιατί: ξέρετε ότι ο χαλύβδινος σωλήνας υπό πίεση κάτω από την κοιλιά του πλοίου; Το ένα με περίπου τόσο χώρο όσο μια ντουλάπα; Εκεί θα περάσετε τις επόμενες δύο εβδομάδες να τρώτε, να κοιμάστε και να σκοντάψετε ενώ το σώμα σας εγκλιματίζεται σε περιβάλλον υψηλής πίεσης. Οι παραπάνω τύποι αντλούν σε ένα μίγμα αερίου που σας κάνει να ακούγεται σαν Ντόναλντ Ντακ και όλα τα γεύματά σας συμπιέζονται κάτω από έναν εύκαμπτο σωλήνα πιο σφιχτά από τον σφιγκτήρα στην κόρη ενός ιερέα.

Το θέμα μου είναι αυτό — είναι επικίνδυνη, τρελή δουλειά. Αλλά είναι επίσης πολύ διασκεδαστικό. Θα συναντήσετε καταπληκτικούς ανθρώπους και να πάρετε μερικές εκπληκτικές ιστορίες. Βλέπεις πράγματα με τα ίδια σου τα μάτια που κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να δει. Τότε, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα άλλο που θα προτιμούσα να κάνω.

Έκανα την τελική μου κατάδυση το 1981 κάτω Tower-B — μια υπεράκτια εξέδρα άντλησης πετρελαίου στη νορβηγική Βόρεια Θάλασσα. Δύο μήνες αφότου έφυγα, Daniel Balestri (ο συνεργάτης μου και ο συν-δύτης) βρέθηκε νεκρός μετά από κάτι που οι τεχνικοί ονόμασαν "εκρηκτικό συμβάν αποσυμπίεσης". Ένας φίλος μου με ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες.

Αυτός και ο συνεργάτης του έρχονταν από μια κατάδυση. Η καμπάνα κατάδυσης (μια μικρή καμπίνα υπό πίεση που οι δύτες κάθονται ενώ κατεβαίνουν ή ανεβαίνουν) συνδέονταν πίσω στον υπερβαρικό θάλαμο, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν την (πολύ αργή) διαδικασία αποσυμπίεσης. Αλλά ενώ ένας χειριστής εργάστηκε στη φλάντζα ζευγαρώματος, ο άλλος τρύπησε τη σφραγίδα και εξέθεσε τους δύτες στην ατμόσφαιρα.

body.png

Τα λείψανα του Daniel Balestri.

Η έκθεση του ιατροδικαστή αναφέρει ότι ο Balestri "εξαναγκάστηκε εν μέρει μέσω χαλύβδινου στομίου διαμέτρου 45 εκατοστών, με αποτέλεσμα τη διχοτόμηση της θωρακοκοιλιακής κοιλότητας και τη βίαιη απέλαση σχεδόν όλων των εσωτερικών οργάνων". Με άλλα λόγια, 8 ατμόσφαιρες πίεσης συμπιέζουν έναν άνθρωπο έξι ποδιών μέσα από ένα πόδι και μισή μεγάλη τρύπα. Ένα κομμάτι από τα μεγάλα έντερα του κατέληξε να κρέμεται σε χαλύβδινα δοκάρια 15 πόδια και πάνω από 30 πόδια μακριά. Όλοι οι άλλοι πέθαναν σχεδόν αμέσως.

Αυτό και το περιστατικό του Byford Dolphin το 1985 οδήγησαν σε συστήματα συμπίεσης που επανατοποθετήθηκαν με συσκευές ασφαλείας για την πρόληψη καταστροφών όπως αυτή. Αλλά υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά μεταξύ αυτού και του περιστατικού δελφινιών Byford: ο χειριστής που παραβίασε τη σφραγίδα ήταν ένας βετεράνος δύτης. Δεν υπήρξε καμία κακή επικοινωνία, καμία σύγχυση - κανένας λόγος να κάνουμε ό, τι έκανε.

Και έτσι αυτή είναι η σκέψη που με ξυπνά στη μέση της νύχτας: Τι τον έκανε να αποφασίσει να αναγκάσει να ανοίξει αυτή την πόρτα;

ιδεολογικό-imbroglio 04/12/12 (Πέμ) 12:31:09 #28993436


axolotl.png

Ένα νεοτενικό αξολότλ.

Έχεις πολύ χρόνο για τον εαυτό σου όταν κάνεις καταδύσεις. Πέρασα τη δική μου ανάγνωση.

Ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία περιγράφει μια ασυνήθιστη φυλή μεξικάνικου σαλαμάνδρου που ονομάζεται axolotl. Αυτό που κάνει το axolotl ιδιόμορφο είναι το πώς διαφέρουν από άλλα είδη: οι περισσότεροι σαλαμάνδρες ξεκινούν τη ζωή ως υδρόβια πλάσματα, αναπνέοντας μέσα από τα βράγχια τους. Τελικά, ωριμάζουν σε ενήλικες — χάνοντας τα βράγχια και αναπτύσσοντας τους πνεύμονες.

Το Axolotl δεν αναπτύσσει ποτέ πνεύμονες. Αντ ' αυτού, ξοδεύουν ολόκληρη τη ζωή τους υποβρύχια.

Το 1863, ένας Γάλλος ζωολόγος έλαβε ένα φορτίο axolotls από το Μεξικό. Όταν άνοιξε το κουτί, ανακάλυψε ότι περιείχε ένα εντελώς διαφορετικό είδος σαλαμάνδρας-πιο σκούρο σε χρώμα και ικανό να επιβιώσει στη γη.

Αυτό που έμαθε ήταν ότι αυτό ήταν στην πραγματικότητα το ίδιο είδος: σε κάποιο σημείο της εξέλιξής τους, το axolotl απέρριψε την ωριμασμένη μορφή τους, διατηρώντας τα νεανικά χαρακτηριστικά τους. Αλλά όταν τοποθετείται σε ένα νέο περιβάλλον — σε αυτή την περίπτωση, ένα κλειστό, ερμητικά σφραγισμένο κουτί — ήταν σε θέση να επιτύχουν αυτό το ξεχασμένο "ενήλικο" κράτος.

Η ικανότητα ενός οργανισμού να διατηρεί χρήσιμα νεανικά χαρακτηριστικά καλά στην ενηλικίωση ονομάζεται νεοτενία. Είναι κάτι που βλέπετε συνήθως ανάμεσα στα εξημερωμένα ζώα (σκύλους και γάτες), ακόμα και — σε κάποιο βαθμό — στους ανθρώπους.

Είναι, στην ουσία, η ικανότητα ενός οργανισμού να υπάρχει σε κατάσταση προνυμφών όταν το κάνει εξυπηρετεί το ενδιαφέρον του. Αλλά βάλτε αυτόν τον οργανισμό στο σωστό περιβάλλον; Υφίσταται μεταμόρφωση. Θυμάται μια αναπτυξιακή πορεία ξεχασμένη από την εξέλιξη πριν από εκατομμύρια χρόνια. Ωριμάζει. Είναι καταπακτές.

Αυτό που προκύπτει μπορεί να είναι μη αναγνωρίσιμο.

ιδεολογικό-imbroglio 04/12/12 (Πέμ) 12:42:11 #12968544


Μια πλατφόρμα πετρελαίου είναι το δικό της αυτόνομο οικοσύστημα. Πρέπει να παράγετε τη δική σας δύναμη, πόσιμο νερό, ακόμα και να χειρίζεστε τα δικά σας λύματα. Η μόνη σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο είναι από τον αέρα και τη θάλασσα, και μια καταιγίδα μπορεί να πάρει τόσο μακριά σε ένα καρδιακό παλμό.

Το σημείο είναι ότι η εργασία μπορεί να είναι απομονωτική και κουραστική. Οι άνθρωποι κάνουν περίεργα πράγματα για να παραμείνουν λογικοί. Μερικές φορές είναι maschismo, μερικές φορές είναι πλήξη, και μερικές φορές είναι απλώς καθαρός πυρετός καμπίνας. Ρίξτε σε αυτό το σύνολο" που ζουν σε ένα απομονωμένο δωμάτιο υπό πίεση με ένα μόνο άλλο άτομο " συναυλία που οι δύτες κορεσμού έχουν, και έχετε τον εαυτό σας μια συνταγή για την πυρηνική ποιότητα των οστών-headedness.

Δεν ξέρω πότε ο Μπαλέστρι και εγώ αρχίσαμε να αγωνιζόμαστε για να δούμε ποιος θα μπορούσε να βουτήξει βαθύτερα ή να ανέβει πιο γρήγορα. Απλά ξέρω ότι ήταν χαζή ως κόλαση — και το ήξερα και τότε.

Η ασθένεια αποσυμπίεσης δεν είναι αστείο. Η προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου σώματος στα περιβάλλοντα υψηλής και χαμηλής πίεσης εξαρτάται από την αργή, επαυξητική έκθεση. Οι δραστικές αλλαγές παράγουν θύλακες επεκτεινόμενου αερίου μέσα σας: στις φλέβες σας, στα όργανα σας, ακόμα και μέσα στον εγκέφαλό σας. Τα μάτια σας θα αιμορραγούν, η καρδιά σας θα σταματήσει και οι πνεύμονές σας θα εκραγούν (κυριολεκτικά).

Αλλά όταν υπάρχει σκατά να κάνει και μόνο ένα άτομο για να το κάνει με, θα βρείτε τίποτα για να καθυστερήσει την πλήξη. Ο πόνος στις αρθρώσεις και οι πονοκέφαλοι ήταν μόνο μέρος του τέλους εισόδου.

Η πλάτη του Balestri συνέχισε να ενεργεί. συνέχισε να διαμαρτύρεται για το ότι αισθάνεται "στραβό". Τον ρώτησα μερικές φορές αν ήθελε να σταματήσει. Κατάπιε μια ασπιρίνη και γελούσε.

Σκεφτόμουν αυτά τα αξολότλ, παγιδευμένα σε αυτό το σφραγισμένο κουτί. Σκεφτόμουν συνεχώς πώς, στο σκοτάδι αυτού του κλειστού χώρου, άρχισαν να αλλάζουν. Συνέχισα να σκέφτομαι πώς η πλάτη μου είχε αρχίσει να πονάει, πάρα πολύ.

ιδεολογικό-imbroglio 04/12/12 (Πέμ) 12:49:19 #38389309


Όταν περνάτε τις μέρες σας σχεδόν χίλια πόδια κάτω σε ένα μέρος τόσο βαθύ που το μόνο πράγμα που κρατά την πίεση από το τσαλάκωμα του κρανίου σας είναι το υγρό ήδη μέσα σε αυτό, βλέπετε κάποια σκατά. Ο Λάβκραφτ δεν έχει τίποτα για τη μητέρα φύση. Θέλεις να μάθεις το πιο άγριο πράγμα που έχω δει ποτέ; Το απόλυτο πιο άγριο;

Θάλασσα σαρανταποδαρούσα.

Τώρα, αν γνωρίζετε λίγο για τη θαλάσσια βιολογία, γνωρίζετε ήδη ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πιθανότατα έχετε ήδη συντάξει μια διανοητική λίστα με όλα τα πιθανά πράγματα που θα μπορούσα να έχω δει ότι αναζητήστε όπως μια σαρανταποδαρούσα θάλασσα (σκουλήκια τριχών, σκουλήκια αχιβάδας, κάποιο ισόποδο, ίσως ακόμη και ένα περίεργο αγγούρι της θάλασσας).

Αλλά ξέρω τι είδα, και δεν ήταν αγγούρι της θάλασσας. Ήμουν κάτω εγκαθιστώντας σφιγκτήρες στις γραμμές ανύψωσης. Συνήθως δούλευε με τον Μπαλέστρι, αλλά η πλάτη του τον ενοχλούσε. — Και ο επόπτης μου είπε ότι χρειαζόμασταν αυτούς τους σφιγκτήρες χθες. Έτσι, κάτω πήγα — alone.

Ήμουν στο κάτω μέρος του πυθμένα του ωκεανού σε ένα κοστούμι υπό πίεση, που εργάζονται σε ένα μέρος όπου ο μόνος ήχος ήταν η λάσπη των υγρών γύρω και μέσα στο κεφάλι μου. Και τότε το έβγαλα από την άκρη του ματιού μου — κάτι που αναδύεται από την ομίχλη του ωκεανού.

Segmented body. Bone-white. Nearly three feet long. It crawled along the ocean floor, picking its way over rocks and sand on over thirty pairs of legs — barreling straight for me. And by the look of it, it meant business.

I hauled ass faster than I've ever hauled before. When I got back into the decompression chamber, Balestri was laying on his back, trying to ignore the pain. I told him what I saw.

Απλά γέλασε — αλλά κάτι για αυτό το γέλιο ήταν μακριά. Ήταν πιο δύσκολο και πιο έντονο. Σαν να ήταν απελπισμένος για να γελάσει όλα μακριά.

Αυτή ήταν η μέρα που συνειδητοποίησα ότι κάτι δεν ήταν σωστό. Ήταν η τελευταία μου μέρα ως δύτης κορεσμού. Τη στιγμή που τελείωσα την αποσυμπίεση, κατέβηκα από την εξέδρα και δεν κοίταξα ποτέ πίσω.

ιδεολογικό-imbroglio 04/12/12 (Πέμ) 12:55:21 #61192724


Μετά το ατύχημα, οι αρχές κατέσχεσαν όλα τα επιτόπια αρχεία και μείωσαν το επιχειρησιακό προσωπικό του Πύργος-B σε ένα πλήρωμα σκελετού είκοσι. Η επακόλουθη έρευνα βρήκε "μια κουλτούρα μεταξύ της διαχείρισης ανταγωνιστική προς την ασφάλεια" — που είναι απλά ένας φανταχτερός τρόπος να πούμε ότι οι άνθρωποι που διοικούν το μέρος δεν δίνουν δεκάρα αν κάποιος από εμάς πεθάνει όσο πληρώνονται. Ο Πύργος-Β έκλεισε και παροπλίστηκε το 1989.

Είχα πολύ χρόνο από τότε να σκεφτώ το περιστατικό με το Balestri το 1981. Πολλές λεπτομέρειες συνεχίζουν να μου γκρινιάζουν.

Το σημείο που ο χειριστής παραβίασε τη σφραγίδα; Η καμπάνα κατάδυσης έχει ένα ατσάλινο φινιστρίνι ακριβώς από πάνω. Που σημαίνει ότι όταν άνοιγε τον θάλαμο πίεσης που θα τον σκότωνε και όλους γύρω του, κοιτούσε μέσα του. Κοιτούσε Daniel Balestri.

Υπάρχει κάτι ακόμα. Είναι το πιο παράξενο μέρος, και αυτό που με κρατάει ξύπνιο τη νύχτα. Γι ' αυτό δεν έχω δει γιατρό εδώ και μια δεκαετία. — παρά το γεγονός ότι έχω βιώσει βασανιστικό πόνο στην πλάτη από το 1981.

Daniel Balestri δεν πέθανε στο ατύχημα. Ούτε και ο άλλος δύτης. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι και οι δύο σκοτώθηκαν πριν από την παραβίαση, μέσω ενός απροσδιόριστου "σοβαρού τραύματος στην πλάτη". Το χειρότερο μέρος;

Καμία από τις σπονδυλικές στήλες τους δεν βρέθηκε.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License