Κινητές Ειδικές Μονάδες Ελληνόφωνo

Κινητές Ειδικές Μονάδες Αγγλοσαξονικού


Κινητές Ειδικές Μονάδες Ελληνόφωνo


Λίστα Κινητών Ειδικών Μονάδων Ελληνόφωνo


ΕΚΜ Delta-1 ("Μπλε κατσίκα")

Delta1.png

Ειδική ομάδα αποστολής: Η Ειδική Κινητή Μοναδα Delta-1 είναι ομάδα ασφαλείας του Ελληνικού τομέα. Αποτελείται κυρίως από άντρες ιδιωτικής ασφάλειας, ενώ μερικά από τα καθήκοντά τους είναι παρακολούθηση, ασφάλεια εγκαταστάσεων, συλλογή πληροφοριών και μυστική δουλειά. Η συγκεκριμένη μονάδα δεν είναι σχεδιασμένη για να μπλέκεται σε ένοπλη μάχη καθώς είναι οπλισμένη με όπλα όπως πιστόλια, taser, γκλομπ και αναισθητικά.

Άρθρα:

Αναφορές δράσης:

  • [ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΒΗΣΤΗΚΑΝ]
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License