Κινητές Ειδικές Μονάδες
scorpionmtf.png

MTFs από το Scorpion141


Λίστα δυνατοτήτων κινητής τηλεφωνίας


MTF Alpha-9 ("Τελευταία ελπίδα")

alpha9alt.png

Κινητή αποστολή αποστολής: Το αναγεννημένο Omega-7. Μια κινητή ομάδα εργασίας που αποσκοπούσε ρητά στην εκπαίδευση και χρήση ανθρωποειδών αντικειμένων SCP στο πεδίο

Εκθέσεις δράσης:

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License