Κινητές Ειδικές Μονάδες
scorpionmtf.png

MTFs από το Scorpion141


Λίστα Κινητών Ειδικών Μονάδων


MTF Alpha-9 ("Τελευταία ελπίδα")

alpha9alt.png

Αποστολή Ειδικής Μονάδας: Η αναγεννημένη Omega-7. Μια Κινητή Ειδική Μονάδα που υπάρχει αποκλειστικά για την εκπαίδευση και χρήση ανθρωποειδών SCP στο πεδίο.

Εκθέσεις δράσης:

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License