Επίπεδα Αδειοδότησης Ασφαλείας

ΣΥΝΟΨΗ

Τα επίπεδα αδειοδότησης ασφάλειας του Ιδρύματος που δίνονται στο προσωπικό αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο επίπεδο ή τύπο πληροφοριών στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι έχουν κάποιο επίπεδο αδειοδότησης, δεν τους δίνει αυτόματα πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες αυτού του επιπέδου: Το προσωπικό λαμβάνει άδεια πρόσβασης σε βάση που πρέπει να ξέρει, και μόνο με την άδεια και την επίβλεψη του εκάστοτε αξιωματικού που επιβλέπει το τμήμα τους.

Επίπεδο 0 (Μόνο για Επίσημη χρήση)

Άδεια ασφαλείας Επιπέδου 0 δίνεται σε μη απαραίτητο προσωπικό που δεν χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ανώμαλα αντικείμενα ή οντότητες που βρίσκονται κάτω από περιορισμό του Ιδρύματος. Η Άδεια ασφαλείας Επιπέδου 0 δίνεται τυπικά σε προσωπικό με υπαλληλικά καθήκοντα, καθήκοντα επιμελητείας, ή καθαριστικά καθήκοντα σε εγκαταστάσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα.

Επίπεδο 1 (Απόρρητο)

Άδειες ασφαλείας Επιπέδου 1 δίνονται σε προσωπικό που δουλεύει σε κοντινή εμβέλεια, αλλά χωρίς άμεση, έμμεση, ή ενημερωτική πρόσβαση σε ανώμαλα αντικείμενα ή οντότητες σε περιορισμό. Άδειες ασφαλείας Επιπέδου 1 δίνονται τυπικά σε προσωπικό που εργάζεται σε υπαλληλικές θέσεις, θέσεις επιμελητείας, ή καθαριστικές θέσεις σε εγκαταστάσεις με ικανότητες περιορισμού ή που πρέπει να κρατήσουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Επίπεδο 2 (Περιορισμένο)

Άδειες ασφαλείας Επιπέδου 2 δίνονται σε προσωπικό ασφαλείας και έρευνας που χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν ανώμαλα αντικείμενα ή οντότητες σε περιορισμό. Οι περισσότεροι ερευνητές, πράκτορες πεδίου, και ειδικοί στον περιορισμό έχουν Άδεια ασφαλείας Επιπέδου 2.

Επίπεδο 3 (Μυστικό)

Άδειες ασφαλείας Επιπέδου 3 δίνονται σε ανώτερο προσωπικό ασφαλείας και προσωπικό έρευνας που απαιτούν περισσότερα δεδομένα σχετικά με την πηγή, τις συνθήκες ανάκτησης, και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για ανώμαλα αντικείμενα και οντότητες σε περιορισμό. Οι περισσότεροι ερευνητές, διευθυντές εργασιών, αξιωματικοί ασφαλείας, μέλη ομάδων ανταπόκρισης, και άτομα Κινητών Ειδικών Μονάδων έχουν στην κατοχή τους Άδεια ασφαλείας Επιπέδου 3.

Επίπεδο 4 (Άκρως απόρρητο)

Άδειες ασφαλείας Επιπέδου 4 δίνονται σε μέλη της ανώτερης διοίκησης που απαιτούν πρόσβαση σε ολόκληρη την περιοχή και/ή περιφερειακές πληροφορίες όπως και μακροπρόθεσμα στρατηγικά δεδομένα που αφορούν επιχειρήσεις του Ιδρύματος και ερευνητικά πρότζεκτ. Άδειες ασφαλείας Επιπέδου 4 δίνονται συνήθως μόνο σε Διευθυντές Βάσεων, Διευθυντές Ασφαλείας, ή Διοικητές Κινητών Ειδικών Μονάδων.

Επίπεδο 5 (Thaumiel)

Άδειες ασφαλείας Επιπέδου 5 δίνονται στα πιο υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη μέσα στο Ίδρυμα και προσφέρουν πρακτικά απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα στρατηγικά ή αλλιώς ευαίσθητα δεδομένα. Άδειες ασφαλείας Επιπέδου 5 δίνονται μόνο σε μέλη του Συμβουλίου Ο5 και σε συγκεκριμένο προσωπικό.

Ταξινόμηση Προσωπικού

Οι Ταξινομήσεις δίνονται στο προσωπικό με βάση το πόσο κοντά βρίσκονται σε πιθανά επικίνδυνα ανώμαλα αντικείμενα, οντότητες ή φαινόμενα

Κατηγορία A

Προσωπικό Κατηγορίας Α είναι αυτοί που θεωρούνται σημαντικοί σε όλες τις στρατηγικές επιχειρήσεις του Ιδρύματος, και δεν τους επιτρέπεται άμεση πρόσβαση σε ανωμαλίες κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Όταν οι συνθήκες απαιτούν από το προσωπικό Κατηγορίας Α να είναι σε άμεση εμβέλεια με τέτοιες ανωμαλίες (όπως στην περίπτωση εγκαταστάσεων που στεγάζουν μονάδες περιορισμού), το προσωπικό αυτό δεν έχει πρόσβαση σε περιοχές της εγκατάστασης που περιορίζουν τέτοιες ανωμαλίες και πρέπει να παραμένουν σε ασφαλείς περιοχές όλη την ώρα. Σε περίπτωση ανάγκης, το προσωπικό Κατηγορίας Α πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συγκεκριμένη ασφαλή τοποθεσία εκτός της εγκατάστασης. Τα μέλη του Συμβουλίου Ο5 είναι πάντα προσωπικό Κατηγορίας Α.

Κατηγορία B

Προσωπικό Κατηγορίας B είναι όσοι κρίνονται απαραίτητοι σε τοπικές επιχειρήσεις του Ιδρύματος, και έχουν πρόσβαση μόνο σε αντικείμενα, οντότητες, και ανωμαλίες οι οποίες έχουν περάσει από καραντίνα και έχουν καθαριστεί από πιθανές δράσεις που μπορεί να επηρεάζουν το μυαλό ή μυκητιακούς παράγοντες. Σε περίπτωση παραβίασης περιορισμού ή εχθρικής δράσης εναντίον εγκατάστασης του Ιδρύματος, το προσωπικό Κατηγορίας B θα πρέπει να μετακινηθεί το συντομότερο δυνατό σε συγκεκριμένη ασφαλή τοποθεσία εκτός της περιοχής.

Κατηγορία C

Προσωπικό Κατηγορίας C είναι το προσωπικό με άμεση πρόσβαση στις περισσότερες ανωμαλίες που δεν θεωρούνται αυστηρά εχθρικές ή επικίνδυνες. Το προσωπικό Κατηγορίας C που είχε άμεση επαφή με ανωμαλία με πιθανές δράσεις που μπορεί να επηρεάζουν το μυαλό ή μυκητιακούς παράγοντες μπορεί να υπόκεινται σε υποχρεωτική καραντίνα και ψυχιατρική αξιολόγηση όπως είναι υποχρεωτικά από το προσωπικό ασφαλείας. Σε περίπτωση παραβίασης περιορισμού ή εχθρικής δράσης εναντίον κάποιας εγκατάστασης του Ιδρύματος, το άμαχο προσωπικό κατηγορίας C θα πρέπει είτε να κάνει αναφορά για την εξασφάλιση ασφαλών χώρων είτε να μεταφερθεί σε άλλη περιοχή κατά την κρίση του προσωπικού ασφαλείας που βρίσκεται στην περιοχή σε περίπτωση μαζικής παραβίασης ή άλλου καταστροφικού γεγονότος.

Κατηγορία D

Προσωπικό Κατηγορίας D είναι αναλώσιμο προσωπικό που χρησιμοποιείται για να ελέγχει εξαιρετικά επικίνδυνες ανωμαλίες και δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με προσωπικό Κατηγορίας A ή B. Το προσωπικό Κατηγορίας D στρατολογείται συνήθως από όλο τον κόσμο από τις τάξεις φυλακισμένων που έχουν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα, ειδικά αυτοί που είναι να εκτελεστούν. Σε καταστάσεις απειλής, το Πρωτόκολλο 12 μπορεί να ενεργοποιηθεί, το οποίο επιτρέπει την στρατολόγηση από άλλες πηγές - όπως πολιτικούς κρατούμενους, πληθυσμούς μεταναστών, και άλλες πηγές πολιτών - που μπορούν να μεταφερθούν κάτω από την κράτηση του Ιδρύματος υπό αληθοφανείς καταστάσεις. Το προσωπικό Κατηγορίας D θα πρέπει να περνάει από τακτικές ψυχιατρικές αξιολογήσεις και θα πρέπει να τους δίνεται ειδικός παράγοντας αμνησίας αποτελεσματικότητας τουλάχιστον Κατηγορίας B ή να εξολοθρεύονται στο τέλος του μήνα κατά τη κρίση του προσωπικού ασφαλείας και υγείας που βρίσκεται στην περιοχή. Στην περίπτωση που λάβει χώρα κάποιο καταστροφικό γεγονός στην περιοχή, το προσωπικό Κατηγορίας D θα πρέπει να εξοντώνεται αμέσως εκτός αν κρίνεται απαραίτητο από το προσωπικό ασφαλείας στον χώρο.

Κατηγορία E

Η Κατηγορία E είναι προσωρινή ταξινόμηση που δίνεται στους πράκτορες πεδίου και στο προσωπικό περιορισμού που έχουν έρθει σε επαφή με πιθανά επικίνδυνα φαινόμενα κατά τη διάρκεια επιχείρησης περιορισμού και προσπάθειας δημιουργίας πιθανού περιορισμού σε νεοφερμένα ανώμαλα αντικείμενα, οντότητες, ή φαινόμενα. Το προσωπικό Κατηγορίας E πρέπει να μπαίνει σε καραντίνα το συντομότερο δυνατό, να παρακολουθείται, και να το ελέγχει για πιθανές επιβλαβείς αλλαγές στην συμπεριφορά, την προσωπικότητα, ή την φυσιολογία, και μπορούν να επιστρέψουν στο καθήκον μόνο αφού έχουν πλήρως ενημερωθεί και καθαριστεί από το ψυχιατρικό και το ιατρικό προσωπικό.

ΤΊΤΛΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

Αυτοί είναι γενικοί επαγγελματικοί τίτλοι που χρησιμοποιούνται μέσα στο Ίδρυμα.

Προσωπικό Περιοχής

Ειδικός Περιορισμού

Οι Ειδικοί περιορισμού έχουν δύο κύριους ρόλους μέσα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Πρώτον, ομάδες περιορισμού καλούνται να απαντήσουν σε επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ανώμαλης δραστηριότητας για να ασφαλίσουν και να δημιουργήσουν βασικό περιορισμό σε ανώμαλα αντικείμενα, οντότητες, ή φαινόμενα και να τα μεταφέρουν στην κοντινότερη εγκατάσταση του Ιδρύματος.

Επιπλέον, οι μηχανικοί περιορισμού του Ιδρύματος και οι τεχνικοί καλούνται να σχεδιάσουν, να καθαρίσουν και να διατηρήσουν μονάδες περιορισμού και σχεδιαγράμματα για αντικείμενα, οντότητες και φαινόμενα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Ερευνητής

Οι Ερευνητές είναι το επιστημονικό παρακλάδι του Ιδρύματος, στρατολογημένοι από τις τάξεις των εξυπνότερων και πιο εκπαιδευμένων ερευνητικών επιστημόνων σε όλο τον κόσμο. Με ειδικούς σε κάθε πιθανό πεδίο, από χημεία μέχρι βοτανολογία σε πιο εσωτερικευμένα ή ειδικευμένα πεδία όπως θεωρητική φυσική και ξενοβιολογία, ο στόχος των ερευνητικών πρότζεκτ του Ιδρύματος είναι να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη των ανεξήγητων ανωμαλιών και το πως λειτουργούν.

Αξιωματικός Ασφαλείας

Οι φύλακες ασφαλείας - συνήθως αναφέρονται απλά ως φύλακες - στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος έχουν ως κύριο μέλημα τους να διατηρούν την ασφάλεια όσον αφορά φυσικές καταστάσεις και πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις, πρότζεκτ και προσωπικό του Ιδρύματος. Στρατολογημένοι κυρίως από τον στρατό, την αστυνομία και σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι φύλακες ασφαλείας εκπαιδεύονται στην χρήση κάθε είδους όπλου όπως επίσης και σε μια ποικιλία απρόοπτων σχεδίων που καλύπτουν παραβιάσεις περιορισμού και εχθρική δράση. Αυτό το προσωπικό είναι επίσης υπεύθυνο για την ασφάλεια πληροφοριών, όπως να βεβαιώνονται ότι ευαίσθητα αρχεία δεν τοποθετούνται σε λάθος μέρος και ότι οι υπολογιστές μιας εγκατάστασης είναι ασφαλείς από εξωτερική απειλή. Είναι επίσης η πρώτη γραμμή άμυνας εναντίον εξωτερικών εχθρικών δυνάμεων για τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Αξιωματικός Γρήγορης Ανταπόκρισης

Οι μονάδες ανταπόκρισης - ή τακτικές ομάδες - είναι άρτια εκπαιδευμένες και βαριά οπλισμένες μονάδες κρούσης που έχουν ως αποστολή να μεταφέρουν τις ομάδες περιορισμού όταν επικίνδυνες ανώμαλες οντότητες ή εχθρικές Ομάδες Ενδιαφέροντος εμπλέκονται, και αμύνονται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος ενάντια σε εχθρική δράση. Οι μονάδες ανταπόκρισης είναι αποτελεσματικές στρατιωτικές μονάδες που στεγάζονται σε μεγάλες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και είναι έτοιμες να αναπτυχθούν ανά πάσα στιγμή.

Προσωπικό Πεδίου

Πράκτορας Πεδίου

Οι πράκτορες πεδίου είναι τα αυτιά και τα μάτια του Ιδρύματος, προσωπικό εκπαιδευμένο να ψάχνει και να διερευνά σημάδια ανώμαλης δραστηριότητας, συνήθως μυστικοί σε τοπικές ή περιφερειακές αστυνομικές δυνάμεις ή ενσωματωμένοι σε τοπικές υπηρεσίες όπως ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή ρυθμιστικών οργανισμών. Ως μυστικοί, οι πράκτορες πεδίου δεν είναι εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίζουν επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ανώμαλης δραστηριότητας΄ όταν ένα περιστατικό έχει επιβεβαιωθεί και απομονωθεί, οι πράκτορες πεδίου θα προσπαθήσουν να καλέσουν για βοήθεια από την κοντινότερη ομάδα περιορισμού πεδίου που έχει τα μέσα για να ασφαλίσει και να περιορίσει με ασφάλεια τέτοιες ανωμαλίες.

Μέλος Κινητής Ειδικής Μονάδας

Οι Ειδικές Κινητές Μονάδες είναι ειδικές μονάδες αποτελούμενες από έμπειρο προσωπικό πεδίου, παρμένο από όλο το Ίδρυμα. Αυτές οι ειδικές μονάδες κινητοποιούνται για να αντιμετωπίσουν απειλές συγκεκριμένης φύσης και μπορεί να περιλαμβάνει από ερευνητές πεδίου ειδικούς σε έναν συγκεκριμένο τύπο ανώμαλου αντικειμένου μέχρι βαριά οπλισμένες μονάδες μάχης που έχουν σκοπό να ασφαλίσουν συγκεκριμένους τύπους εχθρικών ανώμαλων οντοτήτων. Δείτε το έγγραφο Ειδικές Μονάδες για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Διοίκηση

Διευθυντής Περιοχής

Οι Διευθυντές Περιοχών για μεγάλες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος είναι τα πιο υψηλόβαθμα μέλη σε αυτή την περιοχή και είναι υπεύθυνοι για την συνεχή, ασφαλή λειτουργία της περιοχής και όλων τον περιορισμένων ανωμαλιών και των πρότζεκτ. Όλοι οι μεγάλοι τμηματικοί διευθυντές δίνουν αναφορά κατευθείαν στον Διευθυντή Περιοχής, ο οποίος με τη σειρά του δίνει αναφορά στο Συμβούλιο Ο5.

Μέλος του Συμβουλίου Ο5

Το Συμβούλιο Ο5 αναφέρεται στην επιτροπή που αποτελείται από τους πιο υψηλόβαθμους διευθυντές του Ιδρύματος. Με πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με ανωμαλίες σε περιορισμό, το Συμβούλιο Ο5 επιβλέπει όλες τις επιχειρήσεις του Ιδρύματος ανά τον κόσμο και κατευθύνει τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά του σχέδια. Λόγω της ευαισθησίας των θέσεων τους, τα μέλη του Συμβουλίου Ο5 δεν πρέπει να έρθουν σε άμεση επαφή με κανένα ανώμαλο αντικείμενο, οντότητα, ή φαινόμενο. Επιπλέον, οι ταυτότητες όλων των μελών του Συμβουλίου Ο5 είναι απόρρητες΄ όλες οι αναφορές σε μέλη γίνονται μόνο από τον αριθμητικό προσδιορισμό τους (Ο5-1 μέχρι Ο5-13)

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License