SCP-939
αξιολόγηση: +6+x

Αντικείμενο #: SCP-939

Κατηγορία αντικειμένου: Keter

Ειδικές διαδικασίες περιορισμού: Τα SCP-939-1, -3, -19, -53, -89, -96, -98, -99, και -109 κρατούνται στο Κελί 1163-Α ή 1163-Β, 10 μ x 10 μ x 3 μ κελιά περιορισμού μέσα στην Οπλισμένη Βιο-Περιοριστική Περιοχή-14. Και τα δύο κελιά είναι θάλαμοι αρνητικής πίεσης με ρυθμιζόμενο περιβάλλον, με τοίχους φτιαγμένους από ενισχυμένο σκυρόδεμα. Η πρόσβαση σε αυτά τα κελιά ρυθμίζεται από ένα εξωτερικό θάλαμο απολύμανσης και εσωτερικές αεροστεγείς πόρτες ασφαλείας από χάλυβα. Τα παράθυρα παρατήρησης είναι κατασκευασμένα από αλεξίσφαιρο τζάμι πάχους 10 εκ. προστατευόμενο από ηλεκτροφόρο δίχτυ τάσης 100kV. Η υγρασία διατηρείται στο 100% στη θερμοκρασία των 16° C. Τα είδη παρακολουθούνται συνεχώς μέσω υπέρυθρων καμερών. Άδεια Επιπέδου Τέσσερα απαιτείται για πρόσβαση στο SCP-939, τις περιοχές περιορισμού τους, ή τα κελιά παρακολούθησης.

Το SCP-939-101 είναι διαμελισμένο και αποθηκευμένο στις Δεξαμενές Κρυογενικής Συντήρησης από 939-101Α μέχρι 939-101Μ μέσα στην Βιο-Ερευνητική Περιοχή-12. Πρόσβαση στο SCP-939-101 χρειάζεται άδεια από δύο άτομα με Άδεια Επιπέδου 3, ένας από τους οποίους πρέπει να είναι παρών για όλη την έρευνα και τα τεστ. Τα περιεχόμενα μόνο μιας (1) δεξαμενής 939-101 μπορούν να ανοίχθούν ανά πάσα στιγμή. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των ιστών του SCP-939-101 πρέπει να παρατηρείται συνεχώς καθώς απομακρύνονται από την κρυογενική συντήρηση; αν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 10° C, οι ιστοί θα πρέπει να επιστρέψουν στην αντίστοιχη δεξαμενή και κάθε τεστ να διακοπεί για εβδομήντα-δύο (72) ώρες. Εάν η θερμοκρασία του πυρήνα υπερβαίνει τους 10° C, η έρευνα των ιστών του SCP-939-101 μπορεί να συνεχιστεί για όσο χρόνο μπορούν να είναι ανεκτά τα παραληρήματα και οι εκκλήσεις του για απελευθέρωση.

Τα κελιά περιορισμού πρέπει να καθαρίζονται ανά δύο βδομάδες. Καθώς αυτό λαμβάνει χώρα, τα είδη του SCP-939 θα μεταφέρονται σε γειτονικό κελί. Κατά τη διάρκεια αυτού, η πόρτα και τα παράθυρα παρακολούθησης του κελιού πρέπει να ελέγχονται για ζημιές και να επισκευάζονται ή να αντικαθιστώνται ανάλογα.

Βαριά νάρκωση όλων των SCP-939 απαιτείται πριν οποιαδήποτε αλληλεπίδραση, συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς ανάμεσα σε κελιά και διεξαγωγής πειραμάτων. Βλέπε Έγγραφο #939-ΤΕ4 για μεταφορά και πρωτόκολλο πειραμάτων.

Εξοπλισμός Hazmat Επιπέδου C πρέπει να φοριέται από το προσωπικό κατά τη διάρκεια αλληλεπιδράσεων με τα είδη του SCP-939 και σε κάθε περιοχή στην οποία το SCP-939 έχει γίνει γνωστό ότι κατοικεί. Αργότερα, πλήρεις διαδικασίες απολύμανσης πρέπει να γίνουν σε όλο το προσωπικό που συμμετείχε για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει καμία δευτερεύουσα διάδοση παραγόντων αμνησίας.

Μετά το Συμβάν ABCA14-939-3, το προσωπικό που δεν είναι Κατηγορίας D και αλληλεπιδρά με το SCP-939 για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα θα πρέπει να φοράει δύο (2) αδιάβροχους ηλεκτρονικούς παλμογράφους για όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Αυτοί οι παλμογράφοι θα μεταδίδουν ενδείξεις σε ένα ασύρματο σύστημα παρακολούθησης ανεξάρτητο από το κύριο δίκτυο ηλεκτρική ενέργειας της εγκατάστασης, με τουλάχιστον ένα εφεδρικό σύστημα ισχύος σε αναμονή. Αν και οι δύο παλμογράφοι δείξουν επίπεδη γραμμή ή πάθουν ζημιά, αυτός που το φοράει θα θεωρηθεί νεκρός, ενώ το προσωπικό θα ενημερωθεί να αγνοήσει όλες τις επακόλουθες φωνητικές εκκλήσεις, και θα ενεργοποιηθεί αυτόματα συναγερμός παραβίασης περιορισμού. Το προσωπικό ασφαλείας που θα σπεύσει σε τέτοια παραβίαση θα πρέπει να φοράει και αυτό τους συγκεκριμένους παλμογράφους.

Επιπλέον, κάθε ζωντανό SCP-939 θα πρέπει να έχει εγκατεστημένη υποδερμική συσκευή εντοπισμού κατά την αιχμαλωσία.

Περιγραφή: Τα SCP-939 είναι ενδοθερμικοί, βασισμένοι σε αγέλη κυνηγοί οι οποίοι παρουσιάζουν ατροφία σε διάφορα συστήματά τους, όμοια με τους τρογλοβιτικούς οργανισμούς. Το δέρμα των SCP-939 είναι ιδιαίτερα διατρητό από υγρασία και το ήμιδιαφανες κόκκινο, εξαιτίας μιας ένωσης, χημικά παρόμοιας με την αιμοσφαιρίνη. Τα SCP-939 έχουν μέσο όρο 2.2 μέτρα ύψος στεκόμενα όρθια και ζυγίζουν περίπου 250 κιλά, αν και το βάρος είναι ιδιαίτερα μεταβλητό. Και τα τέσσερα άκρα τους καταλήγουν σε τρία δάχτυλα με νύχια, με ένα τέταρτο σε αντίθετη κατεύθυνση, και καλύπτονται από στρώματα δέρματος τα οποία αυξάνουν σημαντικά την ικανότητα αναρρίχησης. Τα κεφάλια τους είναι μακρόστενα, χωρίς επιθηλιακούς οφθαλμούς ή οπές οφθαλμών, και δεν περιέχουν κάλυμμα για τον εγκέφαλο. Τα σαγόνια των SCP-939 έχουν παραταγμένα κόκκινα, ελαφρώς φωτεινά δόντια, παρόμοια με λεπίδες και όμοια με αυτά που ανήκουν στο είδος Chauliodus, με μήκος μέχρι 6 εκατοστά και περικυκλωμένα από ευαίσθητα στην θερμότητα όργανα. Θέσεις για τα μάτια, ευαίσθητες σε φως και σκοτάδι, βρίσκονται κατά μήκος των ραχών της σπονδυλικής στήλης τους. Αυτές οι ράχες μπορεί να έχουν μήκος μέχρι 16 εκατοστά και πιστεύεται ότι είναι ευαίσθητες σε αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση και ροή.

Το SCP-939 δεν έχει πολλά ζωτικά όργανα΄ το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα, το κυκλοφορικό σύστημα, και το πεπτικό σύστημα λείπουν. Το αναπνευστικό σύστημα του SCP-939 είναι ατροφικό και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό εκτός από το να διαδώσει το AMN-C227 (βλ. παρακάτω). Το SCP-939 δεν έχει κάποια φυσική ανάγκη για να τραφεί, ούτε κάποιον τρόπο για να χωνέψει τον καταναλωμένο ιστό. Το φαγωμένο υλικό συνήθως συγκεντρώνεται στο αναπνευστικό σύστημα του SCP-939 και ξερνιέται μόλις η ποσότητα είναι αρκετή για να σταματήσει την λειτουργία του. Παρόλη την έλλειψη αρκετών ζωτικών οργάνων, τα SCP-939 είναι ικανά να αναπαραχθούν. Βλέπε Συμπληρωματικό Έγγραφο 10-16-1991.

Η κύρια μέθοδος του SCP-939 για να προσελκύσει το δόλωμα του είναι μέσω της μίμησης ανθρώπινης φωνής στον τόνο φωνής των προηγούμενων θυμάτων, αν και έχουν καταγραφεί μιμήσεις άλλων ειδών και ενεργοί νυχτερινοί κυνηγοί. Οι φωνές του SCP-939 συνήθως δηλώνουν έντονη απελπισία΄ το αν το SCP-939 καταλαβαίνει τις φωνές ή επαναλαμβάνει προηγούμενες φράσεις που άκουσε είναι το θέμα της τρέχουσας έρευνας. Πως το SCP-939 λαμβάνει τις φωνές δεν είναι ακόμα κατανοητό΄ τα είδη έχουν καταγραφεί να μιμούνται θύματα παρόλο που δεν άκουσαν ποτέ το θύμα να μιλάει. Η ανάλυση των φωνών του SCP-939 δεν μπορεί να ξεχωρίσει το SCP-939 και δείγματα από φωνές γνωστών θυμάτων. Η χρήση βιομετρικής ασφάλειας αναγνώρισης φωνής ή συστημάτων αναγνώρισης σε οποιαδήποτε εγκατάσταση που στεγάζει το SCP-939 δεν προτείνεται για αυτόν τον λόγο. Η λεία συνήθως σκοτώνεται με ένα δάγκωμα στο κρανίο ή τον λαιμό΄ οι δυνάμεις δαγκώματος έχουν μετρηθεί πάνω από 35 MPa.

Το SCP-939 μπορεί να εκπνεύσει λεπτά ίχνη από ένα αμνησιακό Κατηγορίας C, με το όνομα AMN-C227. Το AMN-C227 προκαλεί προσωρινή αμνησία, αναστέλλοντας τον σχηματισμό μνήμης για τη διάρκεια της έκθεσης, συν άλλα περίπου τριάντα (30) λεπτά. Είναι άχρωμο, άοσμο, και άγευστο με υπολογιζόμενο ECt50 για εισπνοή 0.0015mg•min/m3. Σε ένα καλά αεριζόμενο ή ανοιχτό περιβάλλον, η πιθανότητα έκθεσης στο ECt50 μειώνεται δραστικά αλλά όχι ασήμαντα. Το AMN-C227 είναι συνήθως μη ανιχνεύσιμο στο κυκλοφορικό σύστημα για εξήντα (60) λεπτά μετά το τέλος της έκθεσης. Οι αναφερθείσες αισθήσεις αποπροσανατολισμού και ήπιες ψευδαισθήσεις αμέσως μετά την απομάκρυνση από περιβάλλοντα κορεσμένα με τον παράγοντα είναι παρόμοιες με την ψυχαγωγική χρήση πολυάριθμων ψυχοδραστικών ουσιών και μπορούν εύκολα να μπερδευτούν ως τέτοια.

Σημείωση 03-23-2005: Αυτή η αναφορά αναφέρεται στην μορφολογία alpha. Για πληροφορίες σχετικές με την μορφολογία beta, βλέπε [ΑΠΟΡΡΗΤΟ] Αναφορά Πειράματος 914, AMTF Nu-7 Αναφορά μετά την επιχείρηση ██-██-████, [ΑΠΟΡΡΗΤΟ]

Συμπληρωματικό Έγγραφο 11-14-1981: Απόσπασμα από επικοινωνία ασυρμάτου ανάμεσα στις ομάδες σύλληψης κατά την πρώτη επαφή με το SCP-939 είναι διαθέσιμο εδώ.

Συμπληρωματικό Έγγραφο 04-11-1982: Λόγω της έντονης αποστροφής του SCP-939 στο έντονο φως, έχει θεωρηθεί μικρή η πιθανότητα απόδρασης. Ο τυπικός φωτισμός των διαδρόμων είναι επαρκής για να αποτρέψει το SCP-939-1 από το να φύγει από το σκοτεινό κελί του. Βλέπε Συμπληρωματικό Έγγραφο 09-20-1991.

Συμπληρωματικό Έγγραφο 06-29-1987: Προκαταρκτική εξέταση στο AMN-C227 υποδηλώνει πιθανή χρήση ως αμνησιακό γενικής χρήσης. Μέθοδοι μαζικής παραγωγής του παράγοντα, όπως και πιθανές δυσμενείς επιδράσεις, μελετούνται στην Βιο-Περιοριστική & Ερευνητική Περιοχή-06.

Συμπληρωματικό Έγγραφο 10-03-1990: Το AMN-C227 έχει εγκριθεί για χρήση ως αμνησιακό Κατηγορίας C. Η προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή στην Βιο-Ερευνητική Περιοχή-12 από καλλιέργειες αναπνευστικών ιστών του SCP-939 αναμένεται να ξεπεράσει τα τρία (3) λίτρα.

Συμπληρωματικό Έγγραφο 09-20-1991: Ο περιορισμός εννέα (9) ειδών του SCP-939 έχει διακυβευτεί έπειτα από ένα σενάριο παραβίασης "Σιωπηλής Νύχτας" στην Βιο-Περιοριστική & Ερευνητική Περιοχή-06. Οι κοντινές περιοχές που κατοικούνται από πολίτες έχουν εκκενωθεί με το πρόσχημα επικείμενης καταιγίδας. Ομάδες ανάκτησης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Συμπληρωματικό Έγγραφο 10-16-1991: [ΑΠΟΡΡΗΤΟ] Υπό το φως αυτού, κάθε αλληλεπίδραση με το SCP-939 από τις 8 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου στο Βόρειο Ημισφαίριο ή από τις 6 Μαρτίου μέχρι τις 4 Απριλίου στο Νότιο Ημισφαίριο απαγορεύεται αυστηρά. [ΑΠΟΡΡΗΤΟ] Κάνενα αρσενικό είδος του SCP-939 δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα [ΑΠΟΡΡΗΤΟ] περιέχει ένα αμνησιακό Κατηγορίας B [ΑΠΟΡΡΗΤΟ]

Βλέπε Αναπαραγωγή του SCP-939.

Συμπληρωματικό Έγγραφο 02-20-1992: Άμεσα αποτελεσματική, η χρήση του AMN-C227 ως αμνησιακού αναστέλλεται επ' αόριστον. Συμβουλευτείτε την Αναφορά Συμβάντος AMN-C227-939 για περισσότερες πληροφορίες.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License