SCP-907
αξιολόγηση: 0+x

Αριθμος Αντικειμένου: SCP-907

Κατηγορία αντικειμένου: Safe

Ειδικές Διαδικασίες περιορισμού: Το SCP-907 πρέπει να διατηρείται υπό κανονική επιτήρηση στο γκαράζ 3 της Βάσης 54. Το κλειδί για την ενεργοποίηση του SCP-907 θα φυλάσσεται σε σφραγισμένο ντουλάπι υπό την κατοχή του τοπικού διευθυντή ασφαλείας και μπορεί να ζητηθεί μόνο από το προσωπικό του επιπέδου 3 για τους σκοπούς της δοκιμής του SCP-907.

Το SCP-907 είναι εξοπλισμένο ως κινητός ερευνητικός σταθμός και πρέπει να διατηρείται πλήρως εφοδιασμένο ανά πάσα στιγμή. Το απόθεμα αυτό περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο ερευνητικό, υπολογιστικό και οικιακό εξοπλισμό, προμήθειες τροφίμων δέκα ημερών και πέντε ημερών έκτακτης ανάγκης, μια κατάλληλα τροποποιημένη στολή EVA Mk. II και ένα πρότυπο σετ δέκα απομακρυσμένων ανιχνευτών AX-10. Το απόθεμα του SCP-907 πρέπει να ανανεώνεται μετά από κάθε δοκιμαστική αποστολή.

Για λόγους προσοχής, οι δοκιμές του SCP-907 πρέπει να διεξάγονται μόνο από προσωπικό των επιπέδων 1 και 2, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα δοκιμών. Ο ερευνητής δεν πρέπει να εξέρχεται από το SCP-907 κατά τη διάρκεια των αποστολών δοκιμών παρά μόνο σε περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης.

Περιγραφή: Το SCP-907 είναι ένα φορτηγό VW 196█ χωρίς εσωτερικές ή εξωτερικές δομικές ανωμαλίες. Το όχημα είχε δεχτεί μια νέα στρώση χρώματος λίγο πριν από την ανάκτηση, αλλά κατά τα άλλα όλες οι τροποποιήσεις στο όχημα έχουν πραγματοποιηθεί από το Ίδρυμα. Η εν λόγω τροποποίηση περιλαμβάνει την αφαίρεση όλων των καθισμάτων του οχήματος και την προσθήκη εξοπλισμού δοκιμών και έρευνας.

Με την εκκίνηση του κινητήρα του, το SCP-907 θα εξαφανιστεί από τον τοπικό χωροχρόνο και θα περάσει σε κατάσταση διέλευσης. Η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει πέντε έως δέκα λεπτά, μετά την οποία ο κινητήρας θα σταματήσει από μόνο του. Η αφαίρεση του κλειδιού ή η προσπάθεια να σβήσει ο κινητήρας έχει αποδειχθεί ανεπιτυχής, ενώ η διέλευση συνεχίζεται. Όταν ολοκληρωθεί η διέλευση, το SCP-907 θα επανεμφανιστεί στην επιφάνεια ενός εξωηλιακού πλανήτη. Πολλοί πλανήτες φαίνονται να βρίσκονται σε άλλους γαλαξίες, καθιστώντας αδύνατη την ταυτοποίηση μέσω των θέσεων των γνωστών αστρικών αντικειμένων. Δεν έχουν βρεθεί ίχνη ζωής σε κανέναν πλανήτη στον οποίο βρέθηκε το SCP-907.

Το ίδιο το SCP-907 και όλες οι συνθήκες στο εσωτερικό του δεν θα επηρεαστούν από οποιεσδήποτε εξωτερικές συνθήκες. Όσο ένα αντικείμενο ή ένα άτομο βρίσκεται πλήρως εντός του SCP-907, ακόμη και αν υπάρχει ανοιχτή πόρτα ή παράθυρο, δεν θα επηρεάζεται από το εξωτερικό περιβάλλον.

Το SCP-907 θα επιστρέψει στη Γη στην ίδια θέση με την αναχώρησή του μετά από πέντε έως δεκαπέντε στάσεις. Το όχημα φαίνεται να υφίσταται ένα μικρό σχετικιστικό φαινόμενο κατά τη διάρκεια της διέλευσης, όπου θα έχει περάσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη Γη από ό,τι στο SCP-907, αλλά το χρονικό αυτό διάστημα δεν έχει ακόμη ξεπεράσει την υστέρηση των δύο εβδομάδων.

Συμπληρωματικό έγγραφο: Ενώ πάνω από τριακόσιοι εξωηλιακοί πλανήτες έχουν καταγραφεί μέσω της χρήσης του SCP-907, αρκετοί έχουν συναντηθεί σε πολλαπλές περιπτώσεις. Αυτοί περιλαμβάνουν:

  • SCP-907-A: Γήινος πλανήτης με μάζα περίπου 1,5 φορά μεγαλύτερη από τη μάζα της Γης, σε τροχιά γύρω από αστέρι κατηγορίας Μ. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα ή φεγγάρια. Το τοπίο καλύπτεται από ένα παχύ στρώμα γραφίτη με επιφανειακούς σχηματισμούς διαμαντιού που οφείλονται σε σεισμικές αναταράξεις. Η θερμοκρασία της επιφάνειας είναι κατά μέσο όρο -200 ºC.
  • SCP-907-B: Γήινος πλανήτης με ατμόσφαιρα από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα με μέγεθος περίπου 90 AMP. Η εξωτερική θερμοκρασία στο επίπεδο του εδάφους υπερβαίνει τους 550 ºC. Ίχνη ενώσεων άγνωστης χημικής σύνθεσης προσδίδουν στην κατώτερη ατμόσφαιρα μια ιριδίζουσα ποιότητα.
  • SCP-907-C: Ανεπαρκή στοιχεία: Πιστεύεται ότι είναι ο ημι-υγρός πυρήνας ενός τυπικού γίγαντα αερίου υδρογόνου.
  • SCP-907-D: Γήινος πλανήτης περίπου 3 φορές τη μάζα της Γης, σε τροχιά γύρω από ένα αστέρι κατηγορίας Κ. Υπάρχει ένα ίχνος ατμόσφαιρας από διοξείδιο του άνθρακα και άζωτο, καθώς και ένα μόνο φεγγάρι. Ενώ υπάρχει υγρό νερό, το περιβάλλον αυτοαποστειρώνεται λόγω της έντονης υπεριώδους ακτινοβολίας από τον ήλιο του πλανήτη.
  • SCP-907-E: Παγωμένο φεγγάρι σε τροχιά γύρω από έναν δακτυλιωμένο γίγαντα ηλίου. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Η ακανόνιστη σύνθεση του πάγου σε συνδυασμό με τα ανώμαλα πρότυπα θέρμανσης και ψύξης έχουν προκαλέσει ένα μαρμαρωμένο μοτίβο στην επιφάνεια.
  • SCP-907-F: Γήινος πλανήτης περίπου 17 φορές μεγαλύτερης μάζας από τη Γη, σε τροχιά γύρω από ένα αστέρι κατηγορίας Β. Έξι μικρά φεγγάρια. Η ατμόσφαιρα αποτελείται κυρίως από άζωτο και αργό, ενώ στο έδαφος υπάρχουν μεγάλες ποσότητες αρσενικού και υδραργύρου. Έχουν καταγραφεί άνεμοι ταχύτητας έως και 270 χλμ/ώρα.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License