SCP-904
αξιολόγηση: 0+x

Αριθμος Αντικειμένου: SCP-904

Κατηγορία αντικειμένου: Euclid

Ειδικές Διαδικασίες περιορισμού: Το SCP-904 θα πρέπει να αναγράφεται σε ένα συνηθισμένο φύλλο χαρτιού όταν δεν βρίσκεται σε ενεργή παρατήρηση ή μελέτη. Το χαρτί αυτό θα πρέπει να ασφαλίζεται σε ένα ασφαλές θησαυροφυλάκιο χωρίς συνδυασμό και να φυλάσσεται εκτός εμβέλειας οποιωνδήποτε συσκευών καταγραφής. Το SCP-904 θα πρέπει να το χειρίζεται ή να το βλέπει άμεσα μόνο προσωπικό κατηγορίας D χωρίς ιστορικό στη λογοτεχνία, τη συγγραφή ή την τέχνη. Οποιοδήποτε προσωπικό βλέπει το SCP-904 και έχει παραισθήσεις ή σκέψεις αυτοκτονίας θα πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως από την κατάσταση.

Περιγραφή: Το SCP-904 ανακαλύφθηκε χαραγμένο σε έναν τοίχο του μπάνιου στο τμήμα λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου ████████, μετά από αναφορές για ασυνήθιστη συμπεριφορά και δυσκολία στην ομιλία σε περίπου 300 φοιτητές και προσωπικό. Η Ειδηκή Κινητή Μονάδα Ητα-10 ("See No Evil") στάλθηκε για να το περιορίσει, αφού έγινε αντιληπτή η ιογενής φύση του, και παρόλο που και τα τρία μέλη προσωπικού κατηγορίας D που συμμετείχαν στη μεταφορά του μολύνθηκαν από οπτική επαφή, μεταφέρθηκε στη Βάση-██ χωρίς περιστατικό.

Το SCP-904 παρουσιάζει έναν μικρό μιμητικό κίνδυνο για όλους όσους το διαβάζουν, αλλά είναι επιβλαβές μόνο για όσους έχουν μια συγκεκριμένη δημιουργική νοοτροπία. Ένα μολυσμένο άτομο μπορεί να μολύνει άλλα άτομα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν την τάση να χρησιμοποιούνται ανεξέλεγκτα οι τελικές ομοιοκαταληξίες, σε όλες τις ομιλίες. Αν διαβαστεί το SCP-904 πολλές φορές, ή αν βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό αφού το διαβάσει μία φορά, θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας πιο εκλεπτυσμένης ποιητικής φόρμας, που θα περιέχει ιαμβικό πεντάμετρο, μια πιο περίπλοκη ποιητική φόρμα ή πιο ταιριαστές ομοιοκαταληξίες.

Η μόλυνση δεν είναι μόνιμη. Ορισμένα άτομα θα παραμείνουν προσβεβλημένα έως και είκοσι τέσσερις ώρες, ενώ άλλα θα αποτινάξουν τη μόλυνση μέσα σε δέκα λεπτά. Συνήθως, οι μολύνσεις που αλιεύονται από άλλα άτομα θα είναι μικρότερης διάρκειας από τις μολύνσεις από την πηγή.

Ωστόσο, ορισμένα άτομα, κυρίως εκείνα που ασχολούνται με την ποίηση και τις τέχνες, επηρεάζονται πιο αρνητικά από τη μόλυνση. Αυτά τα άτομα δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν τη μόλυνση. Σε σπάνιες περιπτώσεις, δεν θα υποχωρήσει, αλλά θα προκαλέσει παραισθήσεις σχετικά με το ότι είναι "παγιδευμένοι" (σε κλουβιά, φέρετρα ή αλλιώς), μια κατάσταση ακραίας κατάθλιψης και την αίσθηση ότι δεν μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις τους ή ότι το σώμα τους δεν είναι πια δικό τους ή ότι είναι δαιμονισμένοι. Συχνά το άτομο επιλέγει να αυτοτερματιστεί. Οι ερευνητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν διακριτικότητα όταν επιλέγουν ποιος θα δει το SCP-904.

Συμπληρωματικό έγγραφο 1: Ένα προσωπικό κατηγορίας D εκτέθηκε στο SCP-904 και μολύνθηκε επιτυχώς. Όταν του ζητήθηκε να χρησιμοποιήσει μια πρόταση που τελειώνει στη λέξη "ninth" (μια λέξη χωρίς ομοιοκαταληξία στην αγγλική γλώσσα), [ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ]. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ τα μολυσμένα άτομα δεν επιλέγουν τυχαία να χρησιμοποιούν μη ομοιοκατάληκτες λέξεις, είναι σε θέση να το κάνουν και οι συνέπειες μπορεί να είναι θανατηφόρες. Κατόπιν αιτήματος των συνεργείων καθαρισμού που έχουν αναλάβει να καθαρίσουν το αίμα, οι ερευνητές αποθαρρύνονται έντονα από παρόμοια πειράματα.

Συμπληρωματικό έγγραφο 2: Αν αυτό παραβιάσει τον περιορισμό, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια καταστροφή, είτε πρόκειται για αυτοκτονικούς ποιητές είτε όχι. -Δρ. █████

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License