SCP-876
αξιολόγηση: 0+x

Αριθμος Αντικειμένου: SCP-876

Κατηγορία αντικειμένου: Safe

Ειδικές Διαδικασίες περιορισμού: Τα SCP-876-1 έως SCP-876-83, εξαιρουμένων των SCP-876-43 και SCP-876-61, (γνωστά από κοινού ως Ομάδα Α) πρέπει να φυλάσσονται σε ένα τυποποιημένο μεγάλο δοχείο αποθήκευσης με δύο κλειδαριές. Η πρόσβαση σε ένα κλειδί επιτρέπεται από το προσωπικό επιπέδου 2 και άνω. Το δεύτερο είναι διαθέσιμο μόνο στο προσωπικό επιπέδου 3 ή ανώτερου επιπέδου για την αποφυγή τυχαίας κατάχρησης.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη θέση των SCP-876-84 έως SCP-876-121, SCP-876-43, και SCP-876-61, (γνωστά συλλογικά ως Ομάδα Β) είναι προσβάσιμες μόνο σε επίπεδο 4 ή υψηλότερο. Το αμνηστικό της κατηγορίας Β πρέπει να χορηγείται όταν ολοκληρωθεί η εργασία που αφορά την ομάδα Β. Κάθε φιάλη της ομάδας Β πρέπει να έχει το δικό της κελί περιορισμού, με ατομικά κλειδιά. Ο χώρος περιορισμού έχει τοιχώματα από μόλυβδο πάχους 1,5 μέτρου.

Σε όλες τις φιάλες, είτε της ομάδας Α είτε της ομάδας Β, πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός τους. Οι ετικέτες δεν μπορούν να τοποθετηθούν στις φιάλες.

Περιγραφή: Το SCP-876 είναι μια ομάδα παραδοσιακών φιαλών χαπιών, ετικέτα [ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ]. Τα μπουκάλια είναι οπτικά πανομοιότυπα. Εάν ένα από αυτά καταστραφεί, επανασημανθεί ή αλλοιωθεί με άλλο τρόπο, θα επανέλθει στη συνηθισμένη του μορφή σε █ δευτερόλεπτα. Εάν κάποιο από τα δοχεία αδειάσει, θα εμφανιστεί ένα χάπι κάψουλας μέσα σε αυτό. Το χάπι θα έχει δύο διαφορετικά χρώματα, αλλά ο χρωματισμός είναι πάντα ο ίδιος για κάθε μπουκάλι - για παράδειγμα, το SCP-876-2 σχηματίζει πάντα δείγματα ███ και ██████.

Τα χρώματα που παρατηρούνται είναι το κόκκινο, το διαφανές, το πορτοκαλί, το μπλε, το πράσινο, το λευκό, το μαύρο, το βιολετί, το κίτρινο, το γκρι και το [ΑΠΟΡΡΗΤΑ].

Κατά την κατάποση ενός χαπιού δεν παρατηρούνται ανεπιθύμητες ενέργειες. Ωστόσο, όταν καταπίνεται ένα δεύτερο χάπι, μια άγνωστη διαδικασία μετατρέπει ακαριαία όλα τα άτομα ενός στοιχείου στο σώμα του χρήστη σε εκείνο ενός άλλου, που καθορίζεται από τα χρώματα των χαπιών και τη σειρά κατάποσης. Αυτό συνήθως προκαλεί μια καταστροφική αντίδραση (βλέπε καταγραφή πειράματος 876). Το δεύτερο χάπι θα προκαλέσει αυτό το αποτέλεσμα ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει παρέλθει. Για τις διαφανείς κάψουλες, ένα μικρό δείγμα του εν λόγω στοιχείου μπορεί να παρατηρηθεί στο εσωτερικό τους, εκτός από τα ραδιενεργά στοιχεία - σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει δείγμα.

Η ανάλυση έδειξε ότι τα χρώματα ακολουθούν ένα απλό μοτίβο. Εάν ο ατομικός αριθμός (αριθμός πρωτονίων) του αντίστοιχου στοιχείου διαιρεθεί με το 11 και ληφθεί το υπόλοιπο, μπορεί κανείς να αντιστοιχίσει το πηλίκο και το υπόλοιπο σε δύο χρώματα. Για παράδειγμα, ένα υπόλοιπο 6 θα έχει πάντοτε ένα χάπι με μωβ πλευρά. Επομένως, το μωβ σημαίνει "6".

Ανατρέξτε στον πίνακα για να προσδιορίσετε ποιος αριθμός αντιστοιχεί σε ποιο χρώμα:

[ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ]

Δυστυχώς, ένα κόκκινο-λευκό χάπι δεν διακρίνεται από ένα λευκό-κόκκινο χάπι. Για το λόγο αυτό, πρέπει να καταγράφεται από ποιο από τα μπουκάλια προήλθε το χάπι.

Όταν γίνεται αντικατάσταση, τα νέα μόρια είναι συνήθως εξαιρετικά ασταθή. Η αυθόρμητη καύση είναι συχνή. Για συνδυασμούς που αποφεύγουν αυτό το πρόβλημα (άζωτο προς φώσφορο, για παράδειγμα), ο θάνατος είναι άμεσος λόγω πλήρους αποτυχίας της χημείας του σώματος.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα είναι ευεργετικά, αλλά αυτό οφείλεται πάντα στην αντικατάσταση των στοιχειακών τοξινών.

Το νεοσχηματιζόμενο στοιχείο έχει πάντα τον πιο σταθερό αριθμό νετρονίων: το ουράνιο που εξάγεται από πτώματα πειραματόζωων είναι πλήρως εξαντλημένο.

Συμπληρωματικό έγγραφο: Βλ. Καταγραφή πειράματων 876.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License