SCP-830
αξιολόγηση: 0+x

Αριθμος Αντικειμένου: SCP-830

Κατηγορία αντικειμένου: Safe

Ειδικές Διαδικασίες περιορισμού: Η τοποθεσία του SCP-830, που ορίζεται ως Βάση-██, θα αποκλειστεί από την πρόσβαση του κοινού. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η είσοδος σε προσωπικό εκτός του Ιδρύματος χωρίς τη ρητή εντολή του προσωπικού επιπέδου 3 ή ανώτερου επιπέδου. Κανένα προσωπικό δεν πρέπει να έρθει σε φυσική επαφή με το SCP-830 σε καμία περίπτωση. Για να ενισχυθεί το ηθικό της Βάσης-██, οποιοσδήποτε επικοινωνεί με το SCP-830 πρέπει να έχει μια γραμμή ασφαλείας και έναν καθορισμένο σκοπευτή για να τερματίσει την επικοινωνία σε περίπτωση συμβάντος. Δεν πρέπει να επιχειρηθούν περαιτέρω κατασκευές ακριβώς πάνω ή γύρω από το SCP-830, αφού η κατάρρευση ενός διαδρόμου (Περιστατικό 830-13B) είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια δεκαέξι ατόμων του προσωπικού του εργοταξίου, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου Επιπέδου 3 που περιηγήθηκε στην εγκατάσταση.

Περιγραφή: Το SCP-830 είναι μια μετακινούμενη πηγή που αρχικά φαίνεται να αποτελείται από πετρέλαιο και άμμο. Οι προσπάθειες ανάκτησης δειγμάτων από τη πηγή αποκάλυψαν μόνο αδρανή δείγματα που είναι τυποποιημένα στη γη σε εκείνη την περιοχή. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι ένα αντικείμενο στον πυθμένα αυτής της πηγής μπορεί να είναι υπεύθυνο για αυτό και για τα άλλα φαινόμενα του SCP-830.

Όποιος άνθρωπος έρθει σε φυσική επαφή με το SCP-830 παρασύρεται στην ίδια τη πηγή και πιθανώς σκοτώνεται. Οι δυνάμεις ανάσυρσης του υγρού είναι εξαιρετικά ισχυρές, αν και με ένα αρκετά ισχυρό άτομο, η αποκοπή του σημείου επαφής με το υγρό του SCP-830 είναι αρκετή για να αποτρέψει την προσέλκυση ολόκληρου του ατόμου. Τα άψυχα αντικείμενα δεν φαίνονται να επηρεάζονται από αυτό το φαινόμενο της "κινούμενης άμμου".

Τα άτομα που προσελκύονται στο SCP-830 μπορούν να έρθουν σε επαφή με το SCP-830 αν βρίσκονται σε απόσταση οκτώ μέτρων από την πηγή (για την ασφάλεια των καθορισμένων επικοινωνούντων, δεν συνιστάται να πλησιάζουν περισσότερο από έξι μέτρα). Παραμορφωμένα αλλά αναγνωρίσιμα πρόσωπα αυτών που καταναλώθηκαν από το SCP-830 θα σχηματιστούν στην επιφάνεια, ένα προς ένα. Ο συνομιλητής μπορεί να ορίσει σε ποιον θέλει να απευθυνθεί, μιλώντας μόνο όταν το επιθυμητό πρόσωπο σχηματίζεται στην επιφάνεια. Αυτό μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο, καθώς υπολογίζεται ότι το SCP-830 έχει καταναλώσει πάνω από 800 άτομα κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του. Οι επικοινωνούντες θα πρέπει να εκπαιδευτούν εκτενώς στην ανθρώπινη ψυχολογία και στις τεχνικές ανάκρισης. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προσώπων του SCP-830 περιλαμβάνουν τύψεις ή λύπη για τις πράξεις που οδήγησαν άμεσα στην κατανάλωσή τους από το SCP-830 και παράπονα για αφόρητο πόνο - είναι εξαιρετικά δύσκολη η αλλαγή θέματος όταν κάποιος επικοινωνεί με ένα πρόσωπο του SCP-830.

Το προσωπικό του SCP-830 που δεν ανήκει στο Ίδρυμα είναι κυρίως αποκρυφιστές των παραδόσεων █████████ και ████████ ██████, που προφανώς εξαλείφθηκαν από την εξέγερση του Χάους από το 19██ έως το 19██, πριν το SCP-830 καταληφθεί από το προσωπικό του Ιδρύματος το 19██. Οι μεταφραστές βρίσκονται επί τόπου για κάθε εθελοντή που επιθυμεί να επικοινωνήσει με αυτά τα πρόσωπα, αν και η παρατεταμένη έκθεση στο SCP-830 έχει μειώσει σημαντικά την επικοινωνιακή τους ικανότητα - τα περισσότερα πρόσωπα από αυτή την περίοδο είναι ασυνάρτητα ή αποσπασματικά στα μοτίβα ομιλίας τους. Πάνω από το 50% πάσχει από διάφορες μορφές αφασίας. Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί σχετικά με τις παραδόσεις █████████ και ████████ ██████ έχουν καταγραφεί και είναι διαθέσιμες για μελέτη κατόπιν αιτήματος στον Δρ. Τζόνας Ντεγουίτ, επικεφαλής της έρευνας του SCP-830.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License