SCP-827
αξιολόγηση: 0+x

Αριθμος Αντικειμένου: SCP-827

Κατηγορία αντικειμένου: Safe

Ειδικές Διαδικασίες περιορισμού: Η Βάση 827 έχει δημιουργηθεί στη θέση της ανακάλυψης του SCP-827. Για τους σκοπούς του Ιδρύματος, το SCP-827 έχει εξοπλιστεί με έναν εξειδικευμένο αντιδραστήρα κυττάρων που επιτρέπει την εισαγωγή δειγμάτων και την απομάκρυνση των προϊόντων τους. Το προσωπικό που αλληλεπιδρά ενεργά με το SCP-827 πρέπει να φοράει πλήρη εξοπλισμό Hazmat επιπέδου C ή υψηλότερου.

Τα δείγματα που εισάγονται στο SCP-827 απαιτούν την έγκριση του διευθυντή του έργου. Δείγματα από ένα μόνο άτομο κάθε φορά πρέπει να εισάγονται για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει γενετική διασταυρούμενη μόλυνση. Όλα τα δείγματα πρέπει να ελέγχονται για γενετικό χιμαιρισμό. Σε περίπτωση εισαγωγής περισσότερων του ενός διαφορετικών γενετικών δειγμάτων στο SCP-827, το δείγμα πρέπει να αφαιρεθεί με τη διαδικασία 827-Hari και να αποτεφρωθεί.

Οι ιστοί από το κεντρικό νευρικό σύστημα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε δοκιμές του SCP-827 μετά το περιστατικό 827-██.

Περιγραφή: Το SCP-827 είναι μια ημιστερεά μάζα βιολογικά ενεργών ανθρώπινων βλαστικών κυττάρων. Το SCP-827 είναι ικανό για αυτοανανέωση και είναι τοτιποθετικό, με κύτταρα που αντικαθιστούν τον εαυτό τους με ρυθμό περίπου 200.000 κύκλων μίτωσης ανά ημέρα, ενώ περίπου η ίδια ποσότητα πεθαίνει ανά ημέρα. Αυτή τη στιγμή, η μάζα του SCP-827 είναι σήμερα 353 κιλά και παραμένει σταθερή.

Όταν ένα δείγμα ανθρώπινου οργανικού ιστού εισάγεται στη μάζα του SCP-827, διασπάται και αφομοιώνεται στη μάζα με τη χρήση ενός μοναδικού ενζύμου. Μετά από αυτό, τα κύτταρα του SCP-827 θα εισέλθουν σε ενεργή κατάσταση και θα αρχίσουν να δημιουργούν αντίγραφα των οργάνων από τα οποία προήλθε ο ιστός. Αυτά τα όργανα, με την ονομασία SCP-827-A, διαφέρουν από τον αρχικό τους σκοπό με δραστικούς τρόπους. Η εισαγωγή μυϊκού ιστού, για παράδειγμα, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πλήρων μυϊκών συστημάτων που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από το SCP-827, ενώ η εισαγωγή μιας ανθρώπινης σιαγόνας είχε ως αποτέλεσμα αυτό που ονομάστηκε "δέντρο με σπασμένα δόντια", μια δομή σαν φυτό με κορμό από μυϊκό ιστό και κλαδιά από παραμορφωμένες σιαγόνες. Υποθέτοντας ότι οι περιπτώσεις του SCP-827-A παραμένουν και εξακολουθούν να είναι σε επαφή μετά από μια περίοδο περίπου 2-3 ημερών, οι περιπτώσεις θα αφομοιωθούν και θα επανενσωματωθούν στη μάζα του SCP-827.

Το SCP-827 είναι ικανό να αφομοιώνει μόνο ανθρώπινους ιστούς. Οι προσπάθειες εισαγωγής μη ανθρώπινων ιστών, συμπεριλαμβανομένων μαλλιών από κατώτερα πρωτεύοντα θηλαστικά και δειγμάτων οστών από εξαφανισμένα ανθρωποειδή, είχαν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας του SCP-827. Επιπλέον, όλα τα δείγματα υγρών απορρίπτονται από το SCP-827.

Συμπληρωματικό έγγραφο: Καταγραφή δειγμάτων

Δείγμα: Τμήμα ανθρώπινου συκωτιού, δωρεά του Δρ. Μινγκ.
Σημείωση: Ο Δρ. Μινγκ έπασχε από ηπατική ανεπάρκεια, και λόγω μιας σπάνιας ομάδας αίματος, δώρισε με την προϋπόθεση ότι το όργανο που θα προέκυπτε θα του μεταμοσχευόταν.
Αποτελέσματα: Μετά από 12 ώρες, το SCP-827 παρήγαγε ένα φαινομενικά υγιές ανθρώπινο συκώτι που ταίριαζε με τον τύπο αίματος του Δρ. Μινγκ. Η μεταμόσχευση ήταν επιτυχής- ωστόσο, η περίπτωση του SCP-827-A ήταν ανίκανη να παράγει χολή ή να επεξεργάζεται αλκοόλ. Αντίθετα, λειτουργούσε παρόμοια με συκώτι που βρίσκεται σε ένα ανθρώπινο έμβρυο, παράγοντας ερυθρά αιμοσφαίρια. Ο Δρ Μινγκ ανέπτυξε πρωτοπαθή πολυκυτταραιμία και τελικά πέθανε εξαιτίας της κατάστασής του.

Δείγμα: Ένας πύελος και δύο μηριαίοι.
Αποτελέσματα: 7 ώρες μετά την εισαγωγή, η επιφάνεια του SCP-827 ασβεστοποιήθηκε πλήρως. Οι παρόντες ερευνητές έσπασαν το κέλυφος ασβεστίου, εκθέτοντας την προκύπτουσα περίπτωση SCP-827-A στον αέρα. Το SCP-827-A έμοιαζε με ανθρώπινη πύελο, αλλά με μία μόνο άρθρωση στο σημείο όπου θα βρισκόταν ο κόκκυγας, με ένα πόδι να βγαίνει από αυτό. Η περίπτωση είχε αναπτύξει μυϊκή ανάπτυξη λόγω ακατάλληλων διαδικασιών καθαρισμού. Περίπου 19 λεπτά μετά την έκθεση, η περίπτωση διαλύθηκε από το SCP-827.

Δείγμα: Ένα ανδρικό ανθρώπινο κεφάλι, με όλους τους ιστούς άθικτους. Ο δότης ήταν πολίτης, αποκεφαλισμένος σε εργατικό ατύχημα.
Αποτελέσματα: Το δείγμα χωνεύτηκε σε 2 ώρες. 36 ώρες αργότερα, η προκύπτουσα περίπτωση SCP-827-A ήταν πλήρως διαμορφωμένη- το άτομο είχε ανθρωποειδή εμφάνιση, αλλά ήταν σοβαρά παραμορφωμένο. Το κρανίο ήταν πεπλατυσμένο σε σχήμα μανιταριού για να εξηγήσει τον εγκέφαλο που είχε ξεδιπλωθεί και απλωθεί. Επιπλέον, τα έντερα της περίπτωσης SCP-827-A είχαν ξετυλιχτεί, αλλά η σπονδυλική στήλη ήταν πολύ αδύναμη για να τη στηρίξει και κατέρρευσε όταν αφαιρέθηκε από το SCP-827, σκοτώνοντας την περίπτωση. Πριν από την αφαίρεση, η περίπτωση έγραψε αρκετές φορές το γράμμα "G" σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει.

Δείγμα: Δύο σειρές οστών από ανθρώπινα χέρια, από δύο διαφορετικούς δότες
Αποτελέσματα: Δημιουργήθηκε μια αόριστα φιδίσια μορφή του SCP-827-A, συναρμολογημένη εξ ολοκλήρου από τα διάφορα οστά που βρέθηκαν στο ανθρώπινο χέρι. Η περίπτωση ήταν ικανή για ανεξάρτητη μετακίνηση και άρχισε να αναπτύσσει μυϊκή μάζα και δέρμα που έμοιαζε με εκείνο του ανθρώπινου χεριού. Η περίπτωση δραπέτευσε από το SCP-827 και ήταν ικανή να επιβιώσει για έξι ημέρες παρά την έλλειψη πεπτικού ή αναπνευστικού συστήματος πριν εξουδετερωθεί από έναν πράκτορα ασφαλείας.

Δείγμα: Ένας ανθρώπινος εγκέφαλος.
Αποτελέσματα: Μετά από 18 ώρες, το SCP-827 παρήγαγε μια ανακατασκευή ενός νευρικού συστήματος, αλλά με ανώμαλη κατασκευή- ο εγκέφαλος ήταν τριπλόλοβος και φαινόταν να έχει κατασκευαστεί για ένα εξαποδικό ανθρωποειδές, με τέσσερα χέρια και δύο πόδια. Φάνηκε να αυτοσυντηρείται μέσα στο SCP-827. Κατά την απομάκρυνση από το SCP-827, η περίπτωση έληξε.

Συμπληρωματικό έγγραφο: Καταγραφή ανάκτησης:

Το SCP-827 βρέθηκε στο εργαστήριο του Δρ. Τζορτζ Φάροου στο [ΑΠΟΡΡΗΤΑ], Αϊντάχο, ΗΠΑ. Ο Δρ. Φάροου είχε εξαφανιστεί μετά τη διάγνωση κακοήθους καρκίνου του παγκρέατος και του μαστού και αναμενόταν να ζήσει λιγότερο από έξι μήνες. Σύμφωνα με αποσπάσματα από τις προσωπικές σημειώσεις του Δρ. Φάροου, σκόπευε να αναζωογονήσει τα όργανά του με αυτοχορηγούμενη θεραπεία βλαστοκυττάρων. Είναι άγνωστο αν το SCP-827 ήταν το αποτέλεσμα αυτής της θεραπείας ή της μεθόδου που χρησιμοποίησε ο Δρ. Φάροου.

Ακολουθούν αποσπάσματα των σημειώσεων που κράτησε ο Δρ. Φάροου λίγο πριν από την εξαφάνισή του.

Ο καρκίνος δεν φεύγει, η θεραπεία πρέπει να λειτουργεί! Αντ' αυτού, υπάρχουν περίεργα εξογκώματα σε όλο μου το δέρμα, αλλά ο γιατρός λέει ότι δεν είναι όγκοι- δεν είναι καν μελανώματα ή κρεατοελιές. Είναι απλά μικρά εξογκώματα σάρκας. Προσπάθησα να τα τρυπήσω σαν σπυράκι, αλλά αυτό στον ώμο μου έφαγε τη βελόνα- έσπασε μέσα στο καταραμένο πράγμα. Θα προσπαθήσω να τα αφαιρέσω σύντομα.

Όλα τα δείγματα έχουν αφαιρεθεί- φαίνεται να έχουν την ίδια σύσταση με τη σούπα1. Τα τοποθέτησα σε ένα κύπελλο Petri και συσσωματώθηκαν σε μια μάζα. Είναι εντελώς αδιαφοροποίητα τώρα, παρά το γεγονός ότι προέρχονται από όλο μου το σώμα. Αποφάσισα να δοκιμάσω να βάλω μέσα σε αυτό ένα κομμάτι τρίχας που είχα φυλάξει, και το χώνεψε πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο είχα δει ποτέ. Το κλείδωσα στην κυτταρική θερμοκοιτίδα προς το παρόν.

Έλεγξα ξανά το δείγμα. Είχε βγάλει τρίχες παντού πάνω του και ήταν… Αποτέφρωσα το καταραμένο πράγμα. Τώρα έχω ακόμα περισσότερα εξογκώματα στο δέρμα μου- είναι σαν να μεγαλώνουν σε μια νύχτα. Τα επίπεδα ινσουλίνης φαίνονται να σταθεροποιούνται, σε κάθε περίπτωση. Ίσως ο καρκίνος επιτέλους να φύγει;

Κατέρρευσα σήμερα, από -δεν το πιστεύω ότι το λέω αυτό- σοκ ινσουλίνης. Οι γιατροί είπαν ότι ήταν σαν ολόκληρο το πάγκρεας να επαναρυθμίστηκε και να απελευθέρωσε μια τεράστια ποσότητα της ουσίας. Γράφω αυτό το κείμενο από το κρεβάτι του νοσοκομείου και αισθάνομαι μια χαρά- η εξέταση είπε ότι ο καρκίνος ΕΦΥΓΕ. Εν τω μεταξύ, βρήκαν ακόμα περισσότερα από αυτά τα καταραμένα εξογκώματα στο δέρμα μου- τα εργαστηριακά τεστ λένε ότι είναι κάποιο είδος βλαστοκυττάρων. Αυτό εξηγεί το θέμα με τα μαλλιά, υποθέτω.

Θα σταματήσω τη θεραπεία μόλις επιστρέψω στο σπίτι.

Άρχισα να αποτεφρώνω τη σούπα σήμερα. Περίπου το 50% των κυττάρων έχουν εξαφανιστεί, αλλά αντικαθίστανται σχετικά γρήγορα. Δεν θα είναι πρόβλημα.

Μόλις χτύπησα τον εαυτό μου στο λαιμό κατά λάθος. Χτύπησα τον θυρεοειδή μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αφαίρεσα τον θυρεοειδή μου το 1992. Επιπλέον, αισθάνομαι ότι είναι πρησμένος. Τι συμβαίνει;

Περισσότερα από τα κομμάτια, και η σούπα δεν θα σταματήσει να μεγαλώνει. Γαμώτο, γαμώτο, γαμώτο, γαμώτο. Έχω αρχίσει να τα κόβω και να τα ρίχνω μέσα στη σούπα, ώστε να είναι πιο εύκολο να τα ξεφορτωθώ όλα μαζί. Σκέφτομαι να φυλάξω ένα μικρό δείγμα για να το αναλησο αναλεισω αναλύσω αργότερα.

Ολόκληρο το χέρι μου είναι ένας γιγάντιος, κόμπος σούπας. Και σαπίζει. Πάρα πολλά απόβλητα. Πρέπει να το ανακατέψω με κάποιο τρόπο. Δοκίμασα τον αυγοδάρτη και φαίνεται να δουλεύει καλά. Προς το παρόν.

Ολόκληρη η αριστερή πλευρά του σώματός μου είναι βλαστοκύτταρα. Είναι άχρηστα, αλλά φαίνεται να έχω πλήρη εγκεφαλική λειτουργία. Πρέπει να τα αναδεύω συνεχώς, ίσως θα έπρεπε να τα βάλω όλα στον μεγάλο αντιδραστήρα κυττάρων.

Προσπάθησα να κόψω το χέρι μου ή ό,τι απέμεινε από αυτό. Έφαγε το μαχαίρι. Μπορώ να το νιώσω να κόβει έναν δεύτερο οισοφάγο.

Το χέρι μου μόλις ανασυγκροτήθηκε.

Τόσο πολύ αίμα. Πάρα πολλά δάχτυλα.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License