SCP-810
αξιολόγηση: 0+x

Αριθμος Αντικειμένου: SCP-810

Κατηγορία αντικειμένου: Euclid

Ειδικές Διαδικασίες περιορισμού: Το SCP-810 πρέπει να φυλάσσεται σε ένα διαφανές δοχείο και πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό βιντεοεπιτήρηση. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, ο χειρισμός του πρέπει να γίνεται μόνο από προσωπικό κατηγορίας D ή φορώντας γάντια. Μετά την ολοκλήρωση κάθε πειράματος, κάθε προσωπικό της κατηγορίας D που μπορεί να "κατέχει" το SCP πρέπει να τερματιστεί.

Περιγραφή: Το αντικείμενο φαίνεται να είναι μια τυπική λάμπα πετρελαίου που χρονολογείται περίπου 1-2 χιλιάδες χρόνια πριν. Δεν έχει παρατηρηθεί βιολογικό υλικό στο SCP, και οι συνθήκες ανάκτησής του καθιστούν την ακριβή χρονολόγηση ανέφικτη. Όταν το αγγίξει άνθρωπος, εμφανίζεται μια επιγραφή στα Αραμαϊκά. Λέει, περίπου, "Ζήτα ό,τι θέλεις και δεν θα σου λείψει ποτέ". Εάν το SCP πιαστεί σταθερά από άνθρωπο για τουλάχιστον τριάντα δευτερόλεπτα, η επιγραφή θα αλλάξει στη μητρική γλώσσα του κατόχου. Αυτή η αλλαγή είναι φυσική και έχει καταγραφεί.

Αν ο κάτοχος του αντικειμένου εκφράσει προφορικά κάποια από τις επιθυμίες του, το SCP θα δονηθεί για λίγο. Ο κάτοχος πρέπει, σε κάποιο επίπεδο, να θέλει πραγματικά αυτό που επιθυμεί. Ο κάτοχος, από εκεί και πέρα, δεν θα έχει καμία επιθυμία για αυτό που ευχήθηκε. Αυτό φαίνεται να περιλαμβάνει την παράκαμψη βασικών ενστικτώδων αναγκών (βλ. καταγραφή πειράματος SCP-810-"). Όταν ένα άτομο έχει πραγματοποιήσει μια "επιθυμία" από το SCP, δεν έχει καμία επίδραση πάνω του για τουλάχιστον 4 χρόνια (ο μεγαλύτερος καταγεγραμμένος χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του επηρεασμού ενός ατόμου που είχε επηρεαστεί προηγουμένως και της επαφής του με το SCP ξανά).

Εάν ένα άτομο αγγίξει το SCP-810 και δεν εκφράσει επιθυμία ενώ το αγγίζει, το SCP θα "συντονιστεί" με το άτομο αυτό. Το SCP θα εξαφανιστεί και θα επανεμφανιστεί, όταν δεν το παρατηρήσει κανείς, στην κατοχή εκείνου με τον οποίο έχει συντονιστεί (εφεξής θα αναφέρεται ως "ιδιοκτήτης"). Αν και θα εμφανίζεται πάντα ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη, το SCP δεν θα εμφανίζεται ποτέ υπό άμεση παρατήρηση. Εάν παρακολουθούνται όλα τα υπάρχοντα του ιδιοκτήτη, το SCP θα εξαφανιστεί και δεν θα επανεμφανιστεί μέχρι είτε να πεθάνει ο ιδιοκτήτης είτε να μην παρατηρηθούν κάποια προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη. Στην πρώτη περίπτωση, το SCP θα υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε μη επιτηρούμενη τοποθεσία είναι πιο κοντά στο αρχικό σημείο εξαφάνισής του. Κάθε φορά που ο ιδιοκτήτης παρατηρεί το SCP, θα σκληραίνει στιγμιαία. Η παρατήρηση δείχνει ότι ο ιδιοκτήτης, με την πάροδο του χρόνου, θα συνηθίζει όλο και περισσότερο το SCP, ανεξάρτητα από το αν το έχει δει ή όχι, και τελικά θα αρχίσει να το κουβαλάει μαζί του (συνήθως μετά από 4-5 μήνες "κατοχής" του αντικειμένου). Μόλις αρχίσουν να μεταφέρουν το αντικείμενο, ο ιδιοκτήτης συνήθως ξεχνά την παρουσία του και εκφράζει την επιθυμία του κρατώντας το. Σε αυτό το σημείο, παύουν να "κατέχουν" το SCP και συνήθως το ξεχνούν εντελώς. Εάν το SCP-810 είναι "συντονισμένο" με πολλούς ανθρώπους, τότε όποιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή πιο κοντά στο SCP θεωρείται ο "ιδιοκτήτης".

Συμπληρωματικό έγγραφο SCP-810-01: Αυτό το SCP βρέθηκε σε ένα μικρό ινδικό χωριό, μετά από αναφορές ότι το χωριό τρομοκρατείται από μια "στοιχειωμένη λάμπα". Κατά την ανάκτησή του, ο Πράκτορας █████ επηρεάστηκε από το SCP, αφού εξέφρασε την επιθυμία να κοιμηθεί ενώ το κρατούσε. Ο Πράκτορας █████ πέθανε δύο εβδομάδες αργότερα λόγω στέρησης ύπνου. Επιπλέον, ο Πράκτορας ██████ έγινε ο "ιδιοκτήτης" του αντικειμένου λίγο αργότερα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση για περίπου ένα μήνα πριν ο απροσδόκητος θάνατος του Πράκτορα ██████ στο περιστατικό ████████ επιτρέψει περαιτέρω δοκιμές.

Συμπληρωματικό έγγραφο SCP-810-02: Οι συνεντεύξεις με το προσωπικό της κατηγορίας D που συμμετείχε σε πειράματα με το SCP-810 έδειξαν ότι το άτομο που συμμετείχε συχνά εκπλήσσεται από την αλλαγή στον ψυχισμό του. Οι συνήθεις ψυχιατρικές τεχνικές έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές στην αναστροφή των επιδράσεων του SCP-810 και η χορήγηση αμνηστικών κατηγορίας Α δεν έχει αναπροσαρμόσει τον ψυχισμό των ατόμων, αν και τα άτομα έχουν εκφράσει σύγχυση για την προσαρμογή τους.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License