SCP-087
αξιολόγηση: +8+x
087stair.png

Εικόνα Α : Ακίνητο καρέ που πάρθηκε από το βίντεο της Εξερεύνησης I

Αντικείμενο #: SCP-087

Κατηγορία αντικειμένου: Euclid

Ειδικές διαδικασίες περιορισμού: Το SCP-087 βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη του [ΑΠΟΡΡΗΤΟ]. Η πόρτα που οδηγεί στο SCP-087 είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο μέταλλο με έναν μηχανισμό ηλεκτρο-απελευθέρωσης. Έχει μεταμφιεστεί για να μοιάζει ως μια ντουλάπα καθαρισμού στο ίδιο μοτίβο με την κατασκευή του κτιρίου. Ο μηχανισμός κλειδώματος στο πόμολο της πόρτας δεν θα απελευθερωθεί αν δεν εφαρμοστούν ██ βολτ σε συνδυασμό με την αριστερόστροφη περιστροφή του κλειδιού. Το εσωτερικό της πόρτας έχει καλυφθεί με 6 εκατοστά βιομηχανικού αφρώδους υποστρώματος.

Λόγω των αποτελεσμάτων της τελευταίας εξερεύνησης (βλέπε Έγγραφο 087-IV), κανένα μέλος του προσωπικού δεν έχει πρόσβαση στο SCP-087.

Περιγραφή: Το SCP-087 είναι μια μη φωτισμένη πλατφόρμα σκάλας. Τα σκαλιά κατεβαίνουν σε μια γωνία 38 μοιρών για 12 σκαλιά πριν φτάσουν σε μια ημικυκλική πλατφόρμα με διάμετρο περίπου 3 μέτρα. Η κατεύθυνση στην κάθοδο γυρίζει 180 μοίρες σε κάθε πλατφόρμα. Η κατασκευή του SCP-087 περιορίζει την οπτική εμβέλεια των αντικειμένων περίπου στο 1.5 σκαλί. Μια πηγή φωτός απαιτείται για κάθε αντικείμενο που εξερευνεί το SCP-087, καθώς δεν υπάρχουν ξεχωριστά εξαρτήματα φωτισμού ή παράθυρα παρόντα. Πηγές φωτισμού άνω των 75 watt φαίνεται πως είναι αναποτελεσματικές, καθώς το SCP-087 φαίνεται να απορροφάει το υπερβολικό φως.

Αναφορές και ακουστικά κομμάτια από τα αντικείμενα επιβεβαιώνουν αγχωμένες φωνές από κάτι που φαίνεται πως είναι ένα παιδί ανάμεσα στις ηλικίες █ και ██. Η πηγή των αγχωμένων εκκλήσεων υπολογίζεται πως είναι περίπου 200 μέτρα κάτω από την αρχική πλατφόρμα. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε προσπάθεια να κατέβει κάποιος τη σκάλα απέτυχε να φέρει το αντικείμενο πιο κοντά στην πηγή. Το βάθος της καθόδου που μετρήθηκε στην Εξερεύνηση IV, τη μεγαλύτερη εξερεύνηση, φαίνεται να υπερβαίνει κατά πολύ την πιθανή δομή τόσο του κτιρίου όσο και του γεωλογικού περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή, είναι άγνωστο αν το SCP-087 έχει ένα τελικό σημείο.

087face.jpg

Εικόνα Β : Το SCP-087-1΄ βελτιωμένη εικόνα από την Εξερεύνηση Ι.

Το SCP-087 έχει περάσει από τέσσερις βιντεοσκοπημένες εξερευνήσεις απο προσωπικό Κατηγορίας D. Κάθε αντικείμενο που έχει διεξάγει μια εξερεύνηση έχει συναντήσει το SCP-087-1, το οποίο εμφανίζεται ως ένα πρόσωπο χωρίς εμφανείς κόρες οφθαλμού, ρουθούνια, ή στόμα. Η φύση του SCP-087-1 είναι εντελώς άγνωστη, αλλά έχει προσδιοριστεί πως δεν είναι η πηγή των εκκλήσεων. Τα αντικείμενα παρουσιάζουν αισθήματα έντονης πάρανοιας και φόβου όταν έρχονται αντιμέτωπα με το SCP-087-1, αλλά είναι άγνωστο αν τα συγκεκριμένα αισθήματα είναι ασυνήθιστα ή απλά φυσικές αντιδράσεις.

Συμπληρωματικό Έγγραφο : Για ένα διάστημα 2 εβδομάδων μετά την Εξερεύνηση IV, αρκετά άτομα του προσωπικού και μαθητές από την πανεπιστημιούπολη του [ΑΠΟΡΡΗΤΟ] ανέφεραν χτύπους σε έναν μεταβλητό ρυθμό 1-2 δευτερολέπτων ανά χτύπο να έρχεται από το εσωτερικό του SCP-087. Η πόρτα που οδηγεί στο SCP-087 έχει εξοπλιστεί με 6 εκατοστά παχύ βιομηχανικό υλικό παραγεμίσματος. Όλες οι αναφορές για χτύπους έχουν σταματήσει.

Εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να κάνει παραπομπή στα έγγραφα 087-I μέχρι 087-IV για αντίγραφα των Εξερευνήσεων I-IV.

Έγγραφο 087-I
Έγγραφο 087-II
Έγγραφο 087-III
[ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΠΌΡΡΗΤΑ]

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License