SCP-071
αξιολόγηση: +7+x

Αντικείμενο #: SCP-071

Κατηγορία αντικειμένου: Euclid

Ειδικές διαδικασίες περιορισμού: Το SCP-071 κρατείται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο Κελί Περιορισμού για Ανθρωποειδή χωρίς άμεσα μέσα παρακολούθησης. Παρακολούθηση του SCP-071 μπορεί να γίνει μόνο μέσω βίντεο κλειστού κυκλώματος με ελάχιστη χρονοκαθυστέρηση 60 δευτερολέπτων. Πειράματα με το SCP-071 μπορούν να γίνουν μόνο με την άδεια τουλάχιστον δύο (2) Διευθυντών Περιοχής Επιπέδου 4, και το προσωπικό που μπαίνει στη περιοχή περιορισμού του SCP-071 μπορεί να το κάνει μόνο σε ομάδες τουλάχιστον τεσσάρων (4). Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού παρουσιάσει ασυνήθιστη ή καταπιεστική συμπεριφορά πρέπει να απομακρυνθεί από την περιοχή αμέσως, να περάσει από πλήρη ψυχιατρική αξιολόγηση, και είτε να του χορηγηθούν αμνησιακά χάπια Κατηγορίας C ή να αλλάξει τομέα αν κριθεί απαραίτητο.

Κάτω από καμία περίπτωση δεν πρέπει το προσωπικό να παρατηρήσει άμεσα το SCP-071 ή μέσω πλάνου παρακολούθησης χωρίς χρονοκαθυστέρηση. Όλες οι οπτικές εγγραφές και οι φωτογραφίες του SCP-071 πρέπει να καταστρέφονται αμέσως όταν δεν θα είναι πλέον χρήσιμες.

Περιγραφή: Το SCP-071 είναι μια μεταμορφωτική οντότητα που έχει την ικανότητα να παίρνει μορφές σχετικές με τις πιο δυνατές σεξουαλικές επιθυμίες αυτού που το παρακολουθεί. Αυτή η ικανότητα είναι αποτελεσματική ακόμα και μέσω φραγμάτων που σχεδιάστηκαν για να εμποδίζουν την αναγνώριση του SCP-071 από τους παρατηρητές του όπως μέσω κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης ή καθρεφτών μιας όψης, αλλά μπορεί να εμποδιστεί μέσω εισαγωγής καθυστέρησης στη παρακολούθηση βίντεο ώστε αυτή η παρακολούθηση να μην γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Το SCP-071 φαίνεται πως είναι ανίκανο ή απρόθυμο να αλλάξει μορφή χωρίς εξωτερικό ερέθισμα, αντί αυτού παραμένει στην τελευταία του μορφή όταν μένει απαρατήρητο. Φαίνεται πως υπάρχει μικρό ή καθόλου όριο στις μορφές που μπορεί να πάρει το SCP-071 (βλέπε Συμπληρωματικό Έγγραφο 071-01 για περισσότερες πληροφορίες).

Το SCP-071 φαίνεται να είναι έξυπνο. Παρόλα αυτά, δεν έχει δείξει καμία ικανότητα λεκτικής επικοινωνίας και η συμπεριφορά του είναι περιορισμένη σε ενέργειες που δελεάζουν τους παρατηρητές σε σεξουαλική δραστηριότητα, είναι άγνωστο αν το SCP-071 κατέχει πραγματικά αισθητικότητα ή απλώς μιμείται συμπεριφορά που περιμένουν οι παρατηρητές του.

Ανθρώπινα αντικείμενα που τους επιτράπηκε να έρθουν σε σεξουαλική δραστηριότητα με το SCP-071 υπέφεραν από γρήγορη μυϊκή ατροφία, σκελετικής κατασκευής και εγκεφαλικής λειτουργίας, με την επίθεση να συμβαίνει 1-2 μέρες μετά στην επαφή. Η ατροφία επιμένει για μέχρι επτά (7) ημέρες, εξαρτώμενη από την φυσική θεραπεία που χορηγείται μετά την επίθεση, αν και το αντικείμενο ίσως επίσης υποφέρει από μόνιμη μείωση στο ύψος, μειωμένη οργανική λειτουργία, μειωμένη μάζα εγκεφάλου, και στειρότητα. Αντικείμενα τα οποία καταφέρνουν αυτο-ικανοποίηση μέσω αυνανισμού μέσω αντικειμένων που περιέχουν το SCP-071 (ανεξάρτητα αν είναι με χρονοκαθυστέρηση ή όχι) υποφέρουν από τις ίδιες επιδράσεις.

Το SCP-071 πήρε την προσοχή του Ιδρύματος στις ██/██/██ έπειτα από [ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ]. Λόγω των συνεχών ιατρικών περιστατικών που συνδέονται με την έκθεση στο SCP-071, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάργηση όλων των οπτικών εγγραφών του SCP-071 από το Διαδίκτυο.

Συμπληρωματικό Έγγραφο 071-01: Σημείωση Ερευνητή

Η ικανότητα του SCP-071 να αλλάζει μορφές δεν φαίνεται να είναι περιορισμένη μόνο σε φυσιολογικά ανθρώπινα όντα. Στις ██/█/██, όταν παρουσιάστηκε με το αντικείμενο D-7883, το SCP-071 πήρε τη μορφή ενός θυληκού Golden Retriever. Ο D-7883 αντέδρασε με σοκ και αρνήθηκε να προχωρήσει με το πείραμα, αν και τα ψυχολογικά σημάδια του αντικειμένου ήταν παρόμοια με μια κατάσταση σεξουαλικής διέγερσης.

Στις █/██/██, το SCP-071 πήρε τη μορφή ενός θυληκού ανθρώπινου πτώματος όταν εκτέθηκε στον D-8762. Ιατρικό προσωπικό επιβεβαίωσε την απόλυτη έλλειψη σημείων ζωής, και το SCP-071 δεν βλάφτηκε από την μετάβαση, αργότερα παίρνοντας τη μορφή ενός αρσενικού αντικειμένου █ χρονών όταν εκτέθηκε στον D-8765.

Δρ. █████████

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License