SCP-028-DE
αξιολόγηση: +2+x
SKP-Logo-400.png

Λογότυπο του SKP

Αριθμος Αντικειμένου: SCP-028-DE

Κατηγορία αντικειμένου: Keter

Ειδικές Διαδικασίες περιορισμού: Το SCP-028-DE είναι μεταμφιεσμένο ως ένα ομοιοπαθητικό ξενοδοχείο ευεξίας, το οποίο χρησιμοποιείται ως κατάλυμα για το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού. Το προσωπικό που βρίσκεται εδώ μπορεί να χρησιμοποιεί τους χώρους ευεξίας για χαλάρωση, οι οποίοι λειτουργούν για προσωπικό επιπέδου 1. Εάν πολίτες προσπαθήσουν να κλείσουν δωμάτιο, θα τους αποτρέψουν με υποτιθέμενη υπερκράτηση. Οι σχετικοί χώροι παρακολουθούνται με βίντεο, και υπάρχουν 2 ομάδες φρουρών σε περιπολία ανά πάσα στιγμή. Οι είσοδοι είναι υπό έλεγχο πρόσβασης.

Οι υπόγειοι τομείς του SCP-028-DE είναι πλήρως υπό βιντεοεπιτήρηση και περιπολούνται μόνιμα από 12 διμοιρίες φρουρών των 8 τουλάχιστον ανδρών, οπλισμένες με ένα οπλοστάσιο που εκτείνεται από κανονικά τουφέκια εφόδου και φλογοβόλα μέχρι προβολείς λέιζερ. Για πλήρη κατάλογο του εξοπλισμού βλέπε #028-DE/A3

Υπάρχουν 18 Αγκυρες Πραγματικότητας Σκράντον στην επιφάνεια, με διάφορες μεταμφιέσεις, φρουρούμενες και υπό επιτήρηση ανά πάσα στιγμή, σε κατακόρυφη απόσταση ακριβώς 747,9 m από ένα σταθερό σημείο μέτρησης στην περίμετρο, και σε ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ τους, με ακρίβεια ενός δεκάμετρου. Τα εν λόγω ΑΠΣ πρέπει να βρίσκονται σε μόνιμη λειτουργία και να είναι βαθμονομημένα σε 20 Hm ± 0,1 Hm.

Γύρω από το SCP-028-DE-C στην αίθουσα ᚠ υπάρχει ένα σφαιρικό πλαίσιο διαμέτρου 18 m, το οποίο συγκρατεί 36 ΑΠΣ σε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφες αποστάσεις. Από τη μία πλευρά τα ΑΠΣ και το πλαίσιο περιστρέφονται, ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στον εξοπλισμό από το #028-DE/P1.

Σε περίπτωση που ανιχνευθεί απόκλιση της πραγματικότητας μεγαλύτερη από 2 Hm σε μία ή περισσότερες άγκυρες, όλο το προσωπικό εκτός υπηρεσίας πρέπει να τεθεί σε ετοιμότητα, οι δυνάμεις αντίδρασης της περιοχής πρέπει να πάρουν τις θέσεις τους και να ενημερωθεί το Ο41. Εάν η απόκλιση φθάσει τα 6 Hm, πρέπει να ενημερωθεί το O5 και να σταλεί η κωδική λέξη "Heimdall" στην Βάση-DE20 με απόλυτη προτεραιότητα και με κανονική προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις του καταλόγου #028-DE/A1. Οι δυνάμεις αντίδρασης αρχίζουν να προετοιμάζουν το πρωτόκολλο "Mjölnir". Τα άτομα από το U-3378-DE (SCP-028-DE-A) που μπορεί να εκδηλωθούν από μια απόκλιση 11 Hm πρέπει να εξουδετερωθούν με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Σε περίπτωση που το SCP-028-DE-C ανοίξει, θα εκτελεστεί το πρωτόκολλο "Mjölnir". Εάν το πρωτόκολλο "Mjölnir" αποτύχει ή εάν η απόκλιση φθάσει τα 18 Hm, η Βάση-DE20 διατάσσεται από το O4 ή το O5 να εκτελέσει το πρωτόκολλο "Ragnarök".

Περιγραφή: Το SCP-028-DE είναι η Βάση-DE3. Η Βάση-DE3 είναι το πρώην αρχηγείο και η κρυφή ερευνητική εγκατάσταση της πρώην Sonderkommando für Paranormales2, και μέχρι την πρώτη εμφάνιση του SCP-028-DE-A κατά τη διάρκεια του #028-DE/I1, χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την έρευνα του έργου του SKP και για τον περιορισμό SCP που δεν απαιτούσαν πολύπλοκες διαδικασίες περιορισμού και φροντίδας. Μετά το περιστατικό #028/DE-I2 η Βάση-DE3 χαρακτηρίστηκε ως SCP-028-DE και όλα τα αποθηκευμένα SCP μεταφέρθηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις.

Το SCP-028-DE αποτελείται από 106 δωμάτια σε 8 επίπεδα που συνδέονται μεταξύ τους με διαδρόμους, σκάλες και ανελκυστήρες. Όλα τα δωμάτια είναι σημαδεμένα με έναν ρούνο του παλαιότερου φουτάρκ και μερικές φορές με έναν αριθμό, ανάλογα με το είδος τους. Τα ανώτερα επίπεδα περιέχουν κυρίως δωμάτια για το προσωπικό, την εκπαίδευση και την αποθήκευση. Τα μεσαία επίπεδα περιέχουν γραφεία και εργαστήρια, ενώ τα κατώτερα επίπεδα περιέχουν κελιά και χώρους περιορισμού. Στο κέντρο των εγκαταστάσεων βρίσκεται η αίθουσα ᚠ, μια αίθουσα που εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα. Και οι δύο προσβάσεις είναι εξοπλισμένες με θωρακισμένες πόρτες και στο δεύτερο επίπεδο πάνω από το έδαφος του δωματίου υπάρχει ένα δωμάτιο ελέγχου με παράθυρα παρατήρησης από αλεξίσφαιρο γυαλί, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το δωμάτιο ᚠ έχει χρησιμοποιηθεί ως δωμάτιο περιορισμού και/ή πειραματικό εργαστήριο. Ωστόσο, το SKP έχει καταστρέψει όλα τα αρχεία σχετικά με το σκοπό του δωματίου καθώς και τα στοιχεία ελέγχου πριν αναλάβει το Ίδρυμα.

Μετα το περιστατικό #028-DE/I2 υπάρχει μια πύλη (SCP-028-DE-C) στη μέση του δωματίου ᚠ, που οδηγεί στο σύμπαν U-3378-DE. Η πύλη είναι επί του παρόντος κλειστή από τους ΑΠΣ γύρω από το SCP-028-DE.

Παραρτήματα:

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License