SCP-010
αξιολόγηση: 0+x

Αντικείμενο #: SCP-010

Κατηγορία αντικειμένου: Safe

Ειδικές διαδικασίες περιορισμού: Τα αντικείμενα που περιλαμβάνει το SCP-010 πρέπει να αποθηκεύονται σε αριθμημένα κουτιά σε μία εγκατάσταση υψηλής ασφαλείας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, παρά μόνο από πειραματόζωα.

SCP-010 μπορεί να αφαιρεθεί από την αποθήκευση μόνο για δοκιμή.

Περιγραφή: Το SCP-010 αποτελείται από μια σειρά από έξι (6) φαινομενικά ίδια κολιέ από χυτοσίδηρο με αριθμημένα μεταλλικά σήματα και ένα (1) Τηλεχειριστήριο. Το χειριστήριο είναι το SCP-010-1. Τα περιδέραια είναι τα SCP-010-2 έως 010-7. Τα περιδέραια έχουν σύνθετα ηλεκτρονικά συστατικά και τροφοδοτούνται από (διάμετρος 5 mm και πάχος 2 mm) μικρές μπαταρίες 100 V.αυτές οι μπαταρίες είναι επαναφορτιζόμενες.

Το τηλεχειριστήριο είναι ένα βαρύ μαύρο πλαίσιο που μοιάζει με ένα παλιό ραδιόφωνο, συσκευή αποστολής σημάτων / δεκτών ελέγχου με μια πρωτόγονη μπλε / λευκή οθόνη καθοδικών ακτίνων και μια σειρά από περισσότερα από 100 κουμπιά χωρίς ετικέτα, καθώς και τη συχνότητα του δέκτη. Μέσω δοκιμής και λάθους οι συχνότητες των έξι (6) περιδέραιων που χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν ανακαλυφθεί. Μια ρωσική ετικέτα είναι χαραγμένη στο μέταλλο μαζί με ένα λογότυπο που αποτελείται από τους εργαζόμενους που χτίζουν μια πυραμίδα. Καμία επίσημη ρωσική εταιρεία ή κυβερνητική υπηρεσία δεν χρησιμοποιεί αυτό το λογότυπο ή ταιριάζει με τις λέξεις που τυπώνονται στο μέταλλο.

Τοποθετώντας το κολάρο γύρω από το λαιμό ενός ατόμου, και κρατώντας το σωστά, επιτρέπει τον έλεγχο του καθενός από τις κινήσεις του με το τηλεχειριστήριο. Είναι επίσης σε θέση να παράγει μια επινεφριδιακή απόκριση και ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Το πιο ανώμαλο χαρακτηριστικό των κολάρων είναι η επίδραση που έχουν στη μορφολογία του σώματος. Επιτρέπουν στο χρήστη του τηλεχειριστηρίου να επαναδιαμορφώσει το σχήμα του θύματος, με τον μόνο περιορίσμο να είναι φαινομενικά η γνώση της γλώσσας προγραμματισμού του τηλεχειριστηρίου.

Παράρτημα 010-1: Ιστορικό

SCP-010 ανακαλύφθηκε στο υπόγειο ενός μοναχικού άνδρα στα Μεσοδυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού συνδέθηκε με μια τοπική εξαφάνιση. Όταν η αστυνομία έκανε επιδρομή στο σπίτι του ανθρώπου βρήκαν το SCP-010, καθώς και πολλά πτώματα. Ένα από τα πτώματα αναγνωρίστηκε ως του ανθρώπου. Η αιτία θανάτου φαίνεται να είναι μαζική αυτοκτονία, ωστόσο υπήρχαν σημάδια προηγούμενης πάλης.

Παράρτημα 010-2: Πείραμα αποσυναρμολόγησης

Δοκιμή 1: Το SCP-010-2, αποσυναρμολογείται στα μέρη του, στα οποία τοποθετούνται ετικέτες, φωτογραφίζονται και επανασυναρμολογούνται.
Αποτέλεσμα: Μετά την επανασυναρμολόγηση το SCP-010-2 συνεχίζει να λειτουργεί.

Δοκιμή 2: Το SCP-010-8 κατασκευάζεται με τον ίδιο τρόπο με το SCP-010-2, χρησιμοποιώνταις τις πλησιέστερες προσεγγίσεις διαθέσιμες στα αναντικατάστατα συστατικά.
Αποτέλεσμα: Το SCP-010-8 δεν λειτουργεί.

Δοκιμή 3: Τα αναντικατάστατα συστατικά του SCP-010-2 τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις του SCP-010-8.
Αποτέλεσμα: Το SCP-010-2 σταματά να λειτουργεί με την αφαίρεση των συστατικών. Το SCP-010-8 αρχίζει να λειτουργεί.

Δοκιμή 4: Τα συστατικά επιστρέφονται στο SCP-010-2. Συστατικά που μπορούν να αναπαραχθούν στο SCP-010-2 αντικαθιστώνται τυχαία από αντίγραφα.
Αποτέλεσμα: Το SCP-010-2 λειτουργεί με την επιστροφή των συστατικών. Η αλλαγή των αναπαραγόμενων συστατικών με ρεπλίκες δεν μειώνει σημαντικά τη λειτουργικότητα. Η αντικατάσταση μιας κατεστραμμένης κρυσταλλολυχνίας μείωσε το χρόνο μετάδοσης του SCP-010-2 με καθυστέρηση στην ανταπόκριση στις εντολές που εισήχθησαν στο τηλεχειριστήριο κατά 12%.

Παράρτημα 010-3:

SCP-010 έχει δείξει ότι λειτουργεί πιο αποτελεσματικά στη δημιουργία ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού από ό, τι για οποιαδήποτε άλλη εργασία. Το λογότυπο είναι κατάλληλο. ~ Δρ. █████

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License