SCP-009
αξιολόγηση: +3+x
SCP-009.jpg

Το SCP-009 πριν από την ανάκτηση

Αριθμος Αντικειμένου: SCP-009

Κατηγορία αντικειμένου: Euclid

Ειδικές Διαδικασίες περιορισμού: Το αντικείμενο πρέπει να περιέχεται σε σφραγισμένη δεξαμενή αποθήκευσης από κράμα ανθεκτικό στη θερμότητα με διαστάσεις όχι μικρότερες από 2m x 2m x 2m.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το SCP-009 να εκτίθεται σε θερμοκρασίες άνω των 0°C όταν δεν υποβάλλονται σε πειράματα και δεν επιτρέπονται διαλύματα με βάση νερόυ εντός 30 μέτρων από την περιοχή συγκράτησης του αντικειμένου. Ο θάλαμος του αντικειμένου πρέπει να είναι εφοδιασμένος με αισθητήρες θερμοκρασίας που πρέπει να παρακολουθούνται ανά πάσα στιγμή και πρέπει να διατηρείται σε ψυγείο από τρεις (3) περιττές ψυκτικές μονάδες. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία αισθητήρων ή ψυκτικών συστημάτων πρέπει να αναφέρεται και να επισκευάζεται αμέσως. Εάν ανά πάσα στιγμή η θερμοκρασία στην περιοχή συγκράτησης ανεβαίνει πάνω από -5°C, ο θάλαμος πρέπει να κλειδωθεί και να πλημμυρίσει με ψυκτικό έως ότου οι θερμοκρασίες επανέλθουν σε ασφαλή επίπεδα (-30°C έως -25°C).

Ο χώρος συγκράτησης πρέπει να διατηρείται σε πλήρη κενό κατά τη διάρκεια των πειραμάτων και το προσωπικό που αλληλεπιδρά με το SCP-009 πρέπει να φοράει πλήρη εξοπλισμό περιβάλλοντικης προστασίας. Μετά το περίαμα, όλος ο εξοπλισμός, το προσωπικό και άλλα υλικά πρέπει να υποβληθούν σε διαδικασίες αφυδάτωσης και να μπουν σε καραντίνα για τουλάχιστον 12 ώρες. Οποιαδήποτε υγρασία που βρεθεί που εμφανίζει τις ιδιότητες του SCP-009 πρέπει να μπει σε καραντίνα και να προστεθεί στην περιοχή περιορισμού το συντομότερο δυνατό. Ζωντανοί οργανισμοί που βρέθηκαν μολυσμένοι με το SCP-009 πρέπει να τερματιστούν με χημική αδρανοποίηση και τα εκχυλισμένα μόρια του SCP-009 να προσθέτουν στον περιορισμό.

Περιγραφή: Το SCP-009 είναι περίπου ███ λίτρα μιας ουσίας που μοιάζει επιφανειακά με απεσταγμένο νερό (H2O), εκτός από μια διακριτή φωτεινή κόκκινη απόχρωση. Αυτή η κόκκινη απόχρωση είναι διακριτή σε όλες τις φάσεις και χρησιμεύει ως η πιο πρόσφορη μέθοδος ταυτοποίησης μολυσμένης ύλης πριν από την εμφάνιση των ανώμαλων ιδιοτήτων του. Σε αντίθεση με το κοινό νερό, το SCP-009 αναλαμβάνει μια υγρή φάση σε θερμοκρασίες μεταξύ -100°C και 0°C, και μια στερεή κατάσταση πάνω από αυτές τις θερμοκρασίες. Σε θερμοκρασίες κάτω των -100°C, το SCP-009 εξατμίζεται σε αέρια φάση παρόμοια με τον ατμό.

Οι εξετάσεις της ατομικής δομής του SCP-009 αποδείχθηκαν ασαφείς. Η ουσία φαίνεται να είναι πανομοιότυπη με τα κανονικά μόρια νερού, με εξαίρεση το [ΑΠΌΡΡΗΤΑ] σε αντίθεση με τους τυπικούς νόμους της ενθαλπίας. Ο Δρ █████, ο ειδικός της Ξενοχωρικής Φυσικής της Βάσης-██ προτείνει ότι το SCP-009 μπορεί να προέρχεται από ένα σύμπαν με εναλλακτικούς φυσικούς νόμους.

Η πιο επικίνδυνη ιδιότητα του SCP-009, ωστόσο, είναι η ικανότητά του να μολύνει το κανονικό H2O. Όταν έρχεται σε επαφή με οποιοδήποτε υδατικό διάλυμα, το SCP-009, μέσω άγνωστων μηχανισμών, θα μεταφέρει τις ανώμαλες ιδιότητές του σε άλλα αντικείμενα και πλάσματα. Τα πειράματα έχουν δείξει ότι είναι ικανές να αφομοιώσουν πάγο, ατμό, τσάι, χυμό φρούτων, θαλασσινό νερό, αίμα και [ΑΠΌΡΡΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ]. Ο χρόνος που απαιτείται για την πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία και την ακριβή χημική σύνθεση της προσβεβλημένης ύλης και είχε παρατηρηθεί ότι διαρκεί μεταξύ 3 λεπτών και ██ ωρών.

Πειράματα σε προσωπικό κατηγορίας D έχουν δείξει τη διαδικασία μετατροπής από την ουσία, η οποία έχει βρεθεί ότι ακολουθεί ένα σταθερό μοτίβο:

1. Αρχική επαφή: Το άτομο εκτίθεται στο SCP-009 και αρχίζει να αφομοιώνει τυχόν υγρασία που υπάρχει στην εκτεθειμένη επιφάνεια. Τα πλάσματα σε αυτό το στάδιο δεν παρατηρούν συνήθως ασυνήθιστα συμπτώματα εκτός από μια ελαφριά αίσθηση θέρμανσης.

2. Μετατροπή επιφάνειας: Οπάγος αρχίζει να σχηματίζεται στην εκτεθειμένη περιοχή καθώς η θερμότητα που παράγεται από το άτομο και το ίδιο το SCP-009 αυξάνει τη θερμοκρασία του πάνω από τους 0 ° C. Αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει οπουδήποτε από ένα (1) λεπτό έως █ ώρες, κατά τη διάρκεια του οποίου τα άτομα αρχίζουν να αισθάνονται [ΑΠΌΡΡΗΤΑ] κρύσταλλοι από την επιδερμίδα.

3. Βαθιά Μετατροπή Ιστών: Η εκθετική αύξηση της θερμοκρασίας του SCP-009 προκαλεί δραστική αντίδραση σε όλο το σώμα του ατόμου, με αποτέλεσμα [ΑΠΌΡΡΗΤΑ]. Η πραγματική απώλεια αίματος είναι ελάχιστη λόγω των κρυστάλλων του πάγου [ΑΠΌΡΡΗΤΑ], επιτρέποντας στα άτομα να παραμείνουν ζωντανά και συνειδητά για ██ ώρες.

4. [ΑΠΌΡΡΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ]

Τα πειράματα σε προσωπικό κατηγορίας D διακόπηκαν από τις 4/23/20██.

Συμπληρωματικό έγγραφο: Περιπτώσεις ανάκτησης: Το άτομο βρέθηκε στο ████, Αλάσκα, στις 11/05/19██. Το Ίδρυμα ενεπλάκη όταν ελήφθησαν αναφορές από μια ιθαγενή ████ Φυλή, η οποίοι βρήκαν τα σωριασμένα πτώματα μιας ομάδας κυνηγών φώκιας που προφανώς ναυάγησαν ██ χιλιόμετρα από το χωριό.

Όλα τα θύματα βρέθηκαν εγκλωβισμένα στον κόκκινο πάγο. Η αιτία θανάτου καταγράφηκε ως εσωτερική αιμορραγία, αν και βρήκε μια πιο προσεκτική εξέταση [ΑΠΌΡΡΗΤΑ]. Υποτίθεται ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος στην περιοχή καθυστέρησαν τη διαδικασία κατάψυξης. Αυτό παρέτεινε το χρόνο έως τη συνολική μετατροπή κατά ██ ώρες και επέτρεψε στα θύματα να παραμείνουν συνειδητά μέχρι το [ΑΠΌΡΡΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ].

Η προέλευση του SCP-009 είναι προς το παρόν άγνωστη. Η έρευνα για παρόμοια γεγονότα ή υλικά στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα στοιχεία στη σκηνή υποδηλώνουν [ΑΠΌΡΡΗΤΑ], πιθανόν να περιλαμβάνουν το SCP-███.

Βλ. το Αρχείο Εξερεύνησης A009-1 για λεπτομέρειες.

Συμπληρωματικό έγγραφο 11/09/19██
Μετά την αρχική αναφορά και ανάκτηση των δειγμάτων, επιβεβαιώθηκε ότι η αραχνοειδής οντότητα που βρέθηκε από την ΕΚΜ-B7 (βλ. Συνημμένο αρχείο) ήταν πράγματι μια άγνωστη προηγούμενη παρουσία του SCP-3023. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η παρουσία προήλθε από το [ΑΠΌΡΡΗΤΑ] ως αποτέλεσμα του [ΑΠΌΡΡΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ].

Συμπληρωματικό έγγραφο 12/06/19██
Μετά από επανειλημμένες έρευνες, πρέπει να σημειωθεί ότι το τμήμα της ακτογραμμής στο οποίο βρέθηκαν τα αρχικά θύματα ήταν άγονος βράχος περίπου █ μέτρα από την ακτή και ήταν αρκετά ξηρός και κρύος για να αποφευχθεί η σημαντική μόλυνση της γύρω περιοχής. Εάν η περιοχή ήταν πιο κοντά στο νερό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είχε προκύψει ένα γεγονός σε επίπεδο εξαφάνισης.

Υπό εξέταση η αναβάθμιση της κατηγορίας του SCP-009 σε Keter.

Συμπληρωματικό έγγραφο 12/16/20██
Απαγορεύεται η υπερψύξη του SCP-009 για τους σκοπούς του πειραματισμού μέχρι νεωτέρας. Το προσωπικό ενημερώνεται ότι το υγρό άζωτο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο άτομο σε ελεγχόμενες ποσότητες και μόνο έως ότου οι θερμοκρασίες φτάσουν στα αποδεκτά επίπεδα.

Σχετική σημείωση: Πιθανή εφαρμογή του SCP-009 σε έρευνα ψυχρής σύντηξης εν αναμονή αξιολόγησης.

Υπόμνημα από την εντολή O-5: 1/09/20██
Αποφασίσαμε να διατηρήσουμε αυτό το πράγμα Euclid για τώρα. Κατανοούμε τις ανησυχίες που εγείρονται, αλλά όσο διατηρείτε τη δύναμη και κανείς δεν πλησιάζει την περιοχή περιορισμού του, δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Γι 'αυτό το διατηρούμε τελικά στην Βάση-██.

Όσον αφορά την έρευνα για την ψυχρή σύντηξη, βάζουμε μια καρφίτσα σε αυτό για τώρα. Ειλικρινά, δεν το έχουμε στον προϋπολογισμό για ένα άλλο χάος όπως στην Βαση-██. Η ομάδα διάσωσης δεν έχουν βρει ακόμα τα [ΑΠΌΡΡΗΤΑ] του Δρ.█████

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License