SCP-003
αξιολόγηση: +6+x
SCP-003a-new.jpg

Κοντινή εικόνα της καλωδίωσης του SCP-003.

Αριθμος Αντικειμένου: SCP-003

Κατηγορία αντικειμένου: Euclid

Ειδικές διαδικασίες περιορισμού: Το SCP-003 πρέπει να διατηρείται σε μία σταθερή θερμοκρασία, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 35°C, ενώ ιδανικά πρέπει να ξεπερνά τους 100°C. Κανένας ζωντανός πολυκύτταρος οργανισμός κατηγορίας πολυπλοκότητας IV ή μεγαλύτερης δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με το SCP-003.

Σε περίπτωση ολικής διακοπής ρεύματος, εάν η μάζα του SCP-003-1 ξεκινήσει να μεγαλώνει, το υπεύθυνο προσωπικό πρέπει να έρθει σε σωματική επαφή με το SCP-003-1. Ιδανικά, το προσωπικό θα χρησιμοποιήσει την σωματική του θερμοκρασία για να επαναφέρει το SCP-003-1 σε θερμοκρασία υψηλότερη από αυτή της κρίσιμης· η σωματική επαφή θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι το SCP-003-1 προχωρήσει πλήρως στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης ακόμα κι αν το SCP-003-1 φτάσει την θερμοκρασία ενεργοποίησης.

Το προσωπικό πρέπει να εξετάζεται για την ύπαρξη σωματικών παράσιτων κατηγορίας πολυπλοκότητας IV ή μεγαλύτερης, και να αποστειρωθεί σε περίπτωση ύπαρξης τους, πριν μπει στην περιοχή περιορισμού. Το προσωπικό που έχει έρθει σε σωματική επαφή με το SCP-003-1 πρέπει να παρουσιαστεί για αποστείρωση έπειτα.

Το SCP-003-1 δεν πρέπει να αφαιρείται από το SCP-003-2 εκτός της περίπτωσης διαδικασιών ανάγκης που αναφέρονται παραπάνω. Οποιαδήποτε σημαντική διαφορά στην δραστηριότητα των ρούνων του SCP-003-2 (συμπεριλαμβανομένου μοτίβου, συχνότητας ή χρώματος) θα πρέπει να αναφέρονται εντός τριών (3) ωρών. Παύση στη δραστηριότητα των ρούνων πρέπει να αναφέρεται άμεσα. Το SCP-003-2 θα τροφοδοτείται συνεχόμενα με ενέργεια μέσω της πηγής ορισμένη ως Γεννήτρια 003-IX.

Περιγραφή: Το SCP-003 αποτελείται από δύο δομικά στοιχεία διαφορετικής προέλευσης, τα οποία αναφέρονται ως SCP-003-1 και SCP-003-2.

Το SCP-003-1 φαίνεται να αποτελείται από χιτίνη, τρίχες και νύχια άγνωστης φυσιολογίας, διατεταγμένα σε σχηματισμό παρόμοιο με μία μητρική πλακέτα ενός υπολογιστή. Εξετάσεις φανερώνουν ότι το SCP-003-1 προηγείται των παλαιότερων γνωστών κυκλωμάτων κατά τουλάχιστον χιλίων χρονών. Το SCP-003-1 θεωρείται συνειδητό αλλά όχι ενεργά επικίνδυνο, με εξαίρεση κάποιων συγκεκριμένων συνθηκών.

Το SCP-003-1 βρέθηκε σε μία πέτρινη πλάκα, το SCP-003-2, στο οποίο και παραμένει. Οι ρούνοι στο SCP-003-2 δεν είναι μέρος καμίας γνωστής γλώσσας και εκπέμπουν χλωμά, τρεμουλιαστά μοτίβα φωτός.

To SCP-003-2 ελέγχεται από έναν (μη βιολογικό) εσωτερικό υπολογιστή, τα περιεχόμενα του οποίου είναι ως επί το πλείστον μη προσβάσιμα χωρίς το ρίσκο ζημίας στο SCP-003-2. Το SCP-003-2 περιέχει μία εσωτερική πηγή ενέργειας ανώμαλης φύσεως, η οποία φάνηκε να είχε χάσει ενέργεια για αρκετούς αιώνες πριν την ανακάλυψη του.

Θεωρείται πιθανό το SCP-003-2 να δημιουργήθηκε για τον περιορισμό του SCP-003-1. Μερικώς ερμηνευμένα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το SCP-003-2 μπορεί να αναφέρονται σε ένα παρελθοντικό ή/και πιθανό μελλοντικό LK-class γεγονός αναδιάρθρωσης που προκλήθηκε από το SCP-003-1.

Το SCP-003 εντοπίστηκε από την ομάδα απομακρυσμένης παρακολούθησης SRV-04 Beta. Φαίνεται πιθανό η SRV-04 Beta να ήρθε σε επαφή με το SCP-003-1 σκόπιμα. Άλλες οργανώσεις έχουν επίσης ειδοποιηθεί για την ύπαρξη του SCP-003, πιθανώς μέσω παρόμοιων μέσων. Παρόλη την δραστηριότητα αυτή, το SCP-003-2 δε φαίνεται να έχει συνείδηση, αν βασιστούμε στην έλλειψη αντιδράσεων του στις αναλύσεις και διαδικασίες της M03-Gloria.

Όταν το SCP-003 πέφτει σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 35°C και τα δύο μέρη αντιδρούν.

Αρχικά, το SCP-003-1 μπαίνει σε μία κατάσταση ανάπτυξης η οποία χαρακτηρίζεται από μία εκθετική αύξηση της μάζας. Αυτή η κατάσταση ανάπτυξης αποτελείται από δύο στάδια. Και στα δύο στάδια, το SCP-003-1 τροφοδοτεί μερικώς την ανάπτυξή του μετατρέποντας την ύλη γύρω του, ξεκινώντας από τα περιβάλλοντα του ανόργανα υλικά, συμπεριλαμβανομένων ατμοσφαιρικών στοιχείων, έπειτα μη ζωντανά οργανικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων κυττάρων και νεκρού δέρματος, τριχών, χιτίνης, κερατίνης, βερνικιού και άλλων βιολογικών υλικών.

Το πρώτο στάδιο είναι πάντα το ίδιο. Το SCP-003-1 θα θα αυξήσει αρχικά την μάζα του κι έπειτα θα πάρει μία μορφή παρόμοια στο σχήμα με ένα οφιουροειδές(εχινόδερμα) με διάμετρο δεκαπέντε μέτρων (συμπεριλαμβανομένου ενός αντικειμένου που φαίνεται να είναι ένας κεντρικός επεξεργαστής με διάμετρο τριών μέτρων). Θα σχηματίσει αισθητήρια όργανα που φαίνονται να σκανάρουν το κοντινό του περιβάλλον και θα μετατρέψει μερικώς την περιοχή γύρω του σε μία ταυτοποιήσιμη αφύσικη ουσία(το SCP-003-2 φαίνεται να μένει απρόσβλητο από την αλλοίωση).

Το δεύτερο στάδιο περιγράφει μία μεταβολή ανάπτυξης η συμβαίνει όταν το SCP-003 έρχεται σε επαφή με ζωντανά οργανικά υλικά. ΤΟ SCP-003 φαίνεται να "καλουπάρει" τον εαυτό του σύμφωνα με το οργανικό υλικό και θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με οργανισμούς που ταιριάζουν με το αρχικό του "καλούπι" ή "καλούπια".

Στο δεύτερο στάδιο, το SCP-003-1 μπορεί να σταματήσει προσωρινά, να καθυστερήσει ή να αλλάξει την ανάπτυξη του και θα μετατρέψει επίσης μη οργανικά και μη ζωντανά οργανικά στοιχεία σε λειτουργικά παρόμοιες δομές ενώ αλλάζει αφύσικα την φυσική τους σύσταση.

Παρότι η ανάπτυξη είναι σταθερή στο πρώτο στάδιο, στο δεύτερο στάδιο ο ρυθμός ανάπτυξης του SCP-003-1 μειώνεται κατά 20-90% όσο το SCP-003-1 παραμένει σε επαφή με ζωντανά οργανικά υλικά. Το ποσοστό καθορίζεται από την πολυπλοκότητα του/των οργανισμών που έρχονται σε επαφή με το SCP-003-1·το SCP-003-1 φαίνεται να αφιερώνει ένα μεγάλο ποσό επεξεργαστικής ισχύος στην ανάλυση του ζωντανού οργανικού υλικού.

Κατά την διάρκεια του κάθε σταδίου ανάπτυξης του SCP-003-1, το SCP-003-2 απελευθερώνει εκρήξεις ραδιενέργειας που προσωρινά παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του SCP-003-1 ή την αντιστρέφουν όταν η θερμοκρασία του SCP-003-1 ανεβαίνει πάνω από 100°C. Παρόμοιες εκπομπές ραδιενέργειας έχουν αναπαραχθεί ή καταγραφεί μέσω άλλων αφύσικων τρόπων.

Η βιολογία του SCP-003-1 είναι αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας. Σημαντικά στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί, παρόμοια με τα SCP-███, SCP-1512, and SCP-2756, με τα δύο τελευταία να μην έχουν περαιτέρω επιβεβαιωμένη σύνδεση με το SCP-003-1, καμία γνωστή σύνδεση μεταξύ τους· κανένα τους δεν έχει κατανοηθεί πλήρως(τεχνικά μιλώντας, έχουν κατανοηθεί λιγότερο και από το SCP-003, χάρη στην εκτεταμένη διεπιστημονική έρευνα που έχει διεξαχθεί στα SCP-003 αντικείμενα). Μέχρι σήμερα δεν έχει προταθεί καμία πειστική ανάλυση που να δίνει μία ικανοποιητική εξήγηση για την σύνδεση του SCP-003-1 με αυτά τα SCP ή άλλα, ή για το αν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ αυτού και της μοντέρνας τεχνολογίας, πέραν της εμφάνισης (και πιθανή μίμηση μέσω άγνωστου μηχανισμού).

Συμπληρωματικό έγγραφο 003-01: Δρώντας με βάση πληροφορίες που μαζεύτηκαν από γλωσσολογική ανάλυση των ρούνων του SCP-003-2 και συγκριτική ανάλυση, η Ερευνητική Ομάδα M03-Gloria κατάφερε να εξακριβώσει μία σύνδεση ανάμεσα στο SCP-003 και [ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ] στην ανάλυση των λειτουργιών. Το SCP-003-1 πρέπει πλέον να θεωρείται συνειδητό και να διατηρείται πάντα σε απόσταση τουλάχιστον του 1 χιλιομέτρου από [ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ] και το υποπροϊόν του.

Συμπληρωματικό έγγραφο 003-02: Η απώλεια της ενέργειας του SCP-003-02 έχει επιδεινωθεί από τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από την M03-Gloria. Σύμφωνα με τις διαταγές του Ο5-10, η M03-Gloria θα συνεχίσει τις διαδικασίες.

Συμπληρωματικό έγγραφο 003-03: Κατά την διάρκεια διαδικασιών M03-Gloria, το SCP-003-01 διπλασίασε την μάζα του και ξεκίνησε ταχεία δομική ανάπτυξη. Η θερμοκρασία του επαναφέρθηκε άμεσα στους 100°C. Η ανάπτυξη και η αύξηση της μάζας του SCP-003-01 συνέχισε για 9 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα, όταν μία συνεχόμενη ακίδα ραδιενέργειας παράχθηκε από το SCP-003-02. Ως απάντηση, το SCP-003-01 επέστρεψε στην φυσιολογική του κατάσταση για 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Νέα ανάπτυξη διαλύθηκε σε ένα σκονισμένο υπόλειμμα το οποίο συλλέχθηκε για ανάλυση. Τόσο το SCP-003-01 όσο και το SCP-003-02 σταμάτησαν κάθε ανιχνεύσιμη δραστηριότητα. Το SCP-003-02 δεν συνέχισε φυσιολογική δραστηριότητα μέχρι να συνδεθεί σε μια εξωτερική πηγή ενέργειας. Οι ρούνοι του SCP-003-02 έλαμψαν με ένα ομοιόμορφο γκρι και δεν συνέχισαν φυσιολογική δραστηριότητα για τρεις (3) ώρες. Το SCP-003-02 δε φαίνεται να μπορεί να διατηρήσει την περιοχή περιορισμού σε θερμοκρασία άνω των 35°C χωρίς εξωτερική ενέργεια που προμηθεύεται από τις
Γεννήτριες 003-III έως IX.

Συμπληρωματικό έγγραφο 003-04: Η διαδικασία που περιγράφεται στις Πρόσθετες σημειώσεις 003-03 επαναλήφθηκε και το SCP-003-01 μπήκε ξανά σε κατάσταση ανάπτυξης. Μετά από 10 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα, το SCP-003-02 αναπαρήγαγε μία συνεχόμενη ακίδα ραδιενέργειας. Η ανάπτυξη του SCP-003-01 σταμάτησε για 36 δευτερόλεπτα και μετά συνέχισε με τον προηγούμενο ρυθμό της.

Όταν τετραπλασιάστηκε η μάζα του, το SCP-003-01 σχημάτισε ένα συνεκτικό εξωτερικό κέλυφος και σώμα. Αφού φάνηκε να σκανάρει το περιβάλλον του και να το μετατρέπει μερικώς, το SCP-003-01 παραβίασε τον περιορισμό του, μπαίνοντας στην αίθουσα παρατήρησης, όπου εννέα μέλη ήταν παρόντα. Όταν το SCP-003-01 έφτασε σε φυσική επαφή με τα μέλη της ομάδας, το SCP-003-01 τους περιέβαλλε μέσα σε γρήγορα αναπτυσσόμενες αποφύσεις και σταμάτησε την ανάπτυξη για 15 λεπτά. Το SCP-003-01 έπειτα συνέχισε την ανάπτυξη του και ανασχημάτισε τα μέρη του κέντρου της φόρμας του στο σχήμα ενός θηλυκού ανθρωποειδούς τριών μέτρων σε ύψος, με περιφερειακά "πλοκάμια" που μετακινούνταν για να εξωθηθούν από τα νεοσχηματισμένα "μαλλιά" και την ραχοκοκαλιά του SCP-003-01. Το SCP-003-01 έπειτα παρήγαγε υποτυπώδεις εκφορές λόγου σε μία υποθετική αρχική προσπάθεια να επικοινωνήσει με τους ερευνητές.[ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ]

Ένα άγνωστο άτομο πλησίασε την πλέον εκτεθειμένη περιοχή περιορισμού, συνοδευόμενος από ένα πλήρες απόσπασμα πρακτόρων. Το άτομο αυτό ισχυρίστηκε ότι δρούσε σύμφωνα με διαταγές του Ο5-10 και αποπειράθηκε να επικοινωνήσει με τοSCP-003-01. [ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ].

Μετά από αυτό το συμβάν, ο πράκτορας Jackson της M03-Gloria επανάφερε επιτυχώς την ενέργεια στο SCP-003-02 και ενεργοποίησε τις εφεδρικές γεννήτριες για να επαναφέρει την θερμοκρασία στους 100°C. Το SCP-003-01 επανήλθε στην κανονική του κατάσταση σε 21 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα κι επαναπεριορίστηκε επιτυχώς χωρίς περαιτέρω συμβάντα.

Και τα εννέα μέλη της M03-Gloria που επηρεάστηκαν από το SCP-003-01 βρέθηκαν έπειτα σωματικά άθικτα, χωρίς μόνιμες συνέπειες εκτός των ψυχολογικών τραυμάτων. Τα υλικά που είχαν μετατραπεί στην πρώην περιοχή περιορισμού του SCP-003 δεν διαλύθηκαν και βρίσκονται υπό ανάλυση.

Συμπληρωματικό έγγραφο 003-05: Λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο συμβάν, ο Ο5-10 απομακρύνθηκε από το Ο5 συμβούλιο με σύμφωνη απόφαση των O5-██, O5-██, και O5-██. Οι διαδικασίες M03-Gloria έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα επ αόριστον.

== Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ M03-GLORIA ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ==


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License