SCP-002-EL
αξιολόγηση: +4+x

Αριθμός Αντικειμένου: SCP-002-EL

Κατηγορία Aντικειμένου: Euclid

Ειδικές Διαδικασίες περιορισμού: Όλα τα φυτά που επηρεάζονται από το SCP-002-EL πρέπει να περιέχονται στην Βάση-██ σε ένα θερμοκήπιο. Η περιοχή πρέπει να παρακολουθείται καθημερινά για τυχόν νέες μεταλλάξεις. Τυχόν πρόσθετες περιπτώσεις που εντοπίζονται έξω από τον περιορισμό πρέπει να αναφέρονται αμέσως στους αξιωματούχους του Ιδρύματος. Το προσωπικό που επιθυμεί να κάνει περαιτέρω πειράματα με το SCP-002-EL θα πρέπει να ζητήσει έναν επόπτη να τους ανατεθεί στην ανωμαλία.

Περιγραφή: Το SCP-002-EL είναι ένα ανθρακικό ορυκτό με σκληρότητα 7 στην κλίμακα Mohs, με σύνθεση παρόμοια με τον ασβεστόλιθο και τον ασβεστίτη, αν και έχουν βρεθεί ίχνη θείου σε δείγματα ██████ παρά το γεγονός ότι δεν ταιριάζουν με τις γεωγραφικές συνθήκες. Η κρυσταλλογραφική του δομή δεν φαίνεται να μοιάζει με καμία από τις γνωστές καταγεγραμμένες κρυσταλλικές δομές, και μετά τη θραύση, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται ότι έχει αμβλύνσεις, οδοντωτές ακμές και θραύσματα. Ενώ το SCP-002-EL είναι αντιδραστικό με τα περισσότερα έλαια, έχει διαπιστώσει μόνο μικρές έως ελάχιστα παρατηρήσιμες αντιδράσεις με ασθενείς βάσεις και οξέα, ενώ δεν έχει επιδείξει καμία παρατηρήσιμη αντίδραση σε ισχυρές βάσεις ή οξέα και στο νερό. Μετά την επίτευξη του τριπλού σημείου, το υλικό αποκτά τις ιδιότητες του █████, αποκτά εκπληκτικά χαμηλό ιξώδες και χάνει τις περισσότερες από τις αντιστάσεις του στα οξέα/βάσεις. Πιθανή αιτία είναι η αυξημένη επιφάνεια και η διάσπαση των δεσμών μεταξύ των μορίων.

Το ορυκτό φαίνεται να προκαλεί ανώμαλες ιδιότητες σε μορφές ζωής που βασίζονται σε φυτά, μεταβάλλοντάς τες μόνιμα ώστε να μοιάζουν με κανονικά οικιακά αντικείμενα- συνηθέστερα με σκάλες (οι οποίες ταξινομούνται ως SCP-002-EL-2), μαζί με το να κάνει το περιβάλλον έδαφος εντελώς στερεό και αδιάβροχο. Το φαινόμενο αυτό ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στο ███████ στις 5/12/1997 όταν πολίτες ανέφεραν ένα πεδίο από σκάλες που αναδύονταν αργά από το έδαφος, φτάνοντας σε ύψος περίπου 5 μέτρων. Ειδοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του χωραφιού o K. █████ και το ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι πράκτορες προσπάθησαν να αναζητήσουν την αιτία του SCP-002-EL μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι οι σκάλες είχαν ρίζες στο κάτω μέρος τους. Ενώ δεν ήταν βέβαιο ποια ήταν η αιτία για αυτό, και η φύση του SCP-002-EL δεν ήταν ξεκάθαρη μέχρι τότε, μια ιστορία συγκάλυψης έγινε για το πώς το πεδίο διέρρεε μια εισροή παραισθησιογόνων φυσικών αερίων ήταν και ο K. █████ αφέθηκε ελεύθερος με το πρόσχημα του κινδύνου, αργότερα πείστηκε να πουλήσει το πεδίο του στο Ίδρυμα για περαιτέρω έρευνα.

Συμπληρωματικό έγγραφο 002-EL-1: Στις 4/7/200█ βρέθηκαν δύο άγριες περιπτώσεις του SCP-002-EL-2 κοντά στο χωριό των Αμπελακίων στην Λάρισα. Και οι δύο περιπτώσεις έδειχναν σημάδια αναρρίχησης. Περαιτέρω ανάλυση αποκάλυψε μια ανωμαλία στην εμφάνισή του, καθώς εμφανίστηκε με διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με τις περιπτώσεις στο παρελθόν- τα πειράματα έδειξαν ότι θα είχε φυτευτεί με το χέρι αντί να φυτρώσει κανονικά.

Εκκρεμεί περαιτέρω έλεγχος της περιοχής.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License