Η Πρόταση του AGS
αξιολόγηση: +3+x

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
}
 
@media (min-width: 768px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}


/*
 
  BASALT Theme
  [2021 Wikidot Theme]
  By Liryn & Placeholder McD
 
  Based on:
 
  Paperstack Theme by EstrellaYoshte
  Minimal Theme by Stormbreath
  BLANKSTYLE CSS by Placeholder McD & HarryBlank
  PLACESTYLE CSS by Placeholder McD
  Simple Yonder Theme by EstrellaYoshte
 
  Tab animation by Croquembouche
 
*/
 
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Work+Sans:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:ital,wght@0,100;0,300;0,400;0,500;0,700;0,900;1,100;1,300;1,400;1,500;1,700;1,900&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@300;400;500;600;700&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap'); @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap');
 
/* MAIN */
 
/* ======================= */
 
:root {
  --title: " SCP FOUNDATION";
  --subtitle: " SECURE • CONTAIN • PROTECT";
  --barColour: rgb(20, 20, 20);
  --fnColor: rgb(15, 15, 15);
  --fnLinger: 1s;
  --logo: url(https://scp-wiki.wikidot.com/local--files/theme:basalt/basalt_logotype_black.png);
  --sidelogo: var(--logo);
  --sidesubtitle: var(--subtitle);
  --utilcolor: #FFF;
  --antiutilcolor: rgb(20, 20, 20);
}
 
body {
  background: rgb(255, 255, 255);
  font-family: 'Inter', sans-serif;
}
 
#main-content {
  top: -2.8rem;
}
 
#container-wrap-wrap {
  overflow-x: hidden;
}
 
/* ======================= */
 
/* HEADER & TOPBAR */
 
/* ======================= */
 
#extra-div-1 {
  z-index: 9;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 1000vw;
  height: 5rem;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  background: white;
}
 
#extra-div-2 {
  z-index: 9;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 1000vw;
  height: 5rem;
}
 
#extra-div-1::before {
  content: var(--title);
  position: fixed;
  left: 8.5rem;
  top: 0.7rem;
  color: black;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 900;
  font-size: 27.45px;
  animation: slideLeft 1s;
  transition-duration: 0.3s;
  transition-property: transform;
  transform: translateZ(0);
}
 
#extra-div-2::before {
  content: var(--subtitle);
  position: fixed;
  font-size: 1.22em;
  left: 8.5rem;
  top: 2.5rem;
  color: #272842;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 700;
  animation: slideLeft 1s;
}
 
#u-header-link {
  display: block;
  position: fixed;
  top: 0.6rem;
  left: 8.3rem;
  height: 3.5rem;
  width: 15.7rem;
  z-index: 21;
}
 
.logo {
  z-index: 10;
  position: fixed;
  width: 4.5rem;
  height: 4.5rem;
  top: 0.2rem;
  left: 3.6rem;
  transition-duration: 0.3s;
  transition-property: transform;
  transform: translateZ(0);
  animation: slideLeft 1s;
  background-image: var(--logo);
  background-size: contain;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
}
 
.logo:hover {
  transform: rotate(348deg);
}
 
#header {
  height: 5rem;
}
 
#header h1,
#header h2 {
  display: none;
}
 
#top-bar {
  position: fixed;
  align-items: stretch;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: flex-start;
  text-transform: uppercase;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 800;
  animation: slideLeft 1s;
  top: 1.7rem;
  max-width: 50rem;
  min-width: 8rem;
  font-size: 90%;
  font-weight: 800;
  left: 25.4rem;
}
 
#top-bar div.open-menu a {
  display: none;
}
 
#top-bar ul {
  float: left;
}
 
#top-bar ul li ul {
  border: none;
}
 
#top-bar ul li.sfhover ul li a,
#top-bar ul li:hover ul li a {
  background-color: #F4F4F4;
}
 
#top-bar ul li>a {
  border: none;
}
 
#top-bar a {
  filter: grayscale(100%) saturate(0%);
  -webkit-filter: grayscale(100%) saturate(0%);
}
 
#top-bar ul li.sfhover a:hover,
#top-bar ul li:hover a:hover {
  background: #F4F4F4;
}
 
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a {
  border: none;
}
 
#top-bar ul li>a {
  transition-duration: 0.3s;
  transition-property: transform;
  transform: translateZ(0);
}
 
#top-bar ul li>a:hover {
  transform: translate(0px, -3px);
  border: none;
}
 
#top-bar ul li ul li>a:hover {
  animation: none;
}
 
@keyframes translateTop {
  0% {
    opacity: 1;
  }
  100% {
    transform: translate(0px, -3px);
  }
}
 
@keyframes slideLeft {
  0% {
    transform: translate(-200px, 0px);
    opacity: 0;
  }
  100% {
    opacity: 1;
  }
}
 
@keyframes tilt {
  0% {
    opacity: 1;
  }
  100% {
    transform: rotate(360deg);
  }
}
 
#login-status {
  position: fixed;
  top: 0.65rem;
  right: 2rem;
  width: fit-content;
  font-size: 0.78em;
  text-align: center;
  color: transparent;
}
 
#login-status > a > strong {
  margin-right: 0.7rem;
  font-size: 0.7rem;
}
 
#login-status > span {
  color: #333;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 700;
}
 
#login-status span.printuser img {
  font-size: 0;
  transform: translate(6px, 5px);
}
 
#login-status a#my-account {
  display: none;
}
 
#account-topbutton {
  border: none;
  margin-left: -0.25rem;
}
 
div#search-top-box {
  width: 2rem;
  position: fixed;
  top: 0.76rem;
  right: 0.2rem;
  z-index: 21;
}
 
#search-top-box-input {
  display: none;
}
 
#search-top-box-form>input[type=submit],
#search-top-box-form>input[type=submit]:hover,
#search-top-box-form>input[type=submit]:focus,
#search-top-box-form>input[type=submit]:target {
  background: url("data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%20512%20512%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23ddd%22%20d%3D%22M505%20442.7L405.3%20343c-4.5-4.5-10.6-7-17-7H372c27.6-35.3%2044-79.7%2044-128C416%2093.1%20322.9%200%20208%200S0%2093.1%200%20208s93.1%20208%20208%20208c48.3%200%2092.7-16.4%20128-44v16.3c0%206.4%202.5%2012.5%207%2017l99.7%2099.7c9.4%209.4%2024.6%209.4%2033.9%200l28.3-28.3c9.4-9.4%209.4-24.6.1-34zM208%20336c-70.7%200-128-57.2-128-128%200-70.7%2057.2-128%20128-128%2070.7%200%20128%2057.2%20128%20128%200%2070.7-57.2%20128-128%20128z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E") 50%/0.8rem no-repeat, #000 !important;
  border: none;
  border-radius: 30%;
  font-size: 0;
  height: 1.2rem;
  width: 1.2rem;
  margin-top: 0.2rem;
}
 
.mobile-top-bar {
  left: unset;
}
 
/* ======================= */
 
/* SIDEBAR */
 
/* ======================= */
 
#u-sb-button {
  display: block;
  position: fixed;
  top: 0.5rem;
  left: 0.9rem;
  height: 4rem;
  width: 45px;
  color: black;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 300;
  font-size: 2.5rem;
  text-decoration: none !important;
  z-index: 21;
  transition-duration: 0.3s;
  transition-property: transform;
  transform: translateZ(0);
  animation: slideLeft 1s;
}
 
#u-sb-button:hover {
  font-weight: 900;
}
 
#side-bar {
  box-shadow: 0px 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  background: linear-gradient( 0deg, rgba(255, 255, 255, 1) 87%, rgba(250, 250, 250, 1) 100%);
  text-transform: uppercase;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 400 !important;
  overflow-x: hidden;
}
 
#side-bar::before {
  content: var(--sidesubtitle);
  background: var(--sidelogo);
  background-size: 4.5rem;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: top center;
  padding-bottom: 0.3rem;
  padding-top: 4.7rem;
  display: inline-block;
  border-bottom: double 5px black;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 800;
  text-align: center;
  margin-right: auto;
  margin-left: auto;
  width: 100%;
  text-transform: none;
}
 
#side-bar,
#side-bar:target {
  z-index: 22;
}
 
#side-bar a {
  color: black;
}
 
#side-bar a:visited {
  color: black;
}
 
#side-bar img,
iframe.scpnet-interwiki-frame {
  filter: grayscale(100%) saturate(0%);
  -webkit-filter: grayscale(100%) saturate(0%);
}
 
#side-bar .side-block {
  background: linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, 1) 0%, rgba(246, 246, 246, 1) 100%);
  border-color: transparent;
  border-radius: 0px;
}
 
#side-bar .side-block.media {
  background-color: white;
  border-bottom: solid 2px rgb(190, 190, 190);
  border-top: solid 2px rgb(190, 190, 190);
  margin-top: 1rem;
}
 
#side-bar .heading {
  color: black;
  border-bottom: solid 1px black;
  text-transform: uppercase;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 800;
}
 
#side-bar .collapsible-block-folded {
  background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Aminimal/expand.png);
}
 
#side-bar .collapsible-block-unfolded-link {
  border-bottom: solid 1px black;
}
 
#side-bar .collapsible-block-unfolded-link .collapsible-block-link,
#side-bar .collapsible-block-unfolded-link .collapsible-block-link:hover {
  color: black;
}
 
/* ======================= */
 
/* TABS */
 
/* ======================= */
 
ul.yui-nav a {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  padding: 3.5px;
  color: white;
  font-weight: 600;
}
 
.yui-navset .yui-nav .selected,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav .selected,
.yui-navset .yui-nav a:hover,
yui-navset .yui-nav a:active {
  color: white;
  background-color: black;
}
 
.yui-navset .yui-nav,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav {
  border: none;
  border-bottom: dotted 1px grey;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
 
.yui-navset .yui-content>div {
  display: block;
  top: 0;
  overflow: hidden;
  transform-origin: 0 0;
}
 
.yui-navset-top a {
  transition-property: background, background-color;
  transition-duration: 0.2s;
}
 
/* Tab animation by Croquembouche */
/*---------------------------------------------*/
 
#page-content .yui-navset .yui-content>div[style*="none"] {
  display: block !important;
  flex: 0;
  max-height: 0;
  padding: 0 0.5em;
  border-width: 0;
  /* The following transition affects the one that DISAPPEARS */
  transition: padding 0s linear 0.5s, border-width 0s linear 0.5s, flex 0.5s cubic-bezier(.18, .51, .54, .9) 0s;
  animation: tab-disappear 0.5s ease-in-out 0s 1 both;
}
 
#page-content .yui-navset .yui-content>div[style*="block"] {
  display: block !important;
  flex: 1;
  max-height: 9999rem;
  /* The following transition affects the one that APPEARS */
  transition: padding 0s linear 0.5s, border-width 0s linear 0.5s, flex 0.5s cubic-bezier(.18, .51, .54, .9) 0.5s;
  animation: tab-appear 0.5s ease-in-out 0.5s 1 both;
}
 
@keyframes tab-disappear {
  0% {
    max-height: 9999rem;
  }
  1% {
    max-height: 100vh;
  }
  100% {
    max-height: 0;
  }
}
 
@keyframes tab-appear {
  0% {
    max-height: 0;
  }
  99% {
    max-height: 100vh;
  }
  100% {
    max-height: 9999rem;
  }
}
 
/*---------------------------------------------*/
 
.yui-navset .yui-content {
  background: transparent;
  box-shadow: none;
  border-bottom: dotted 4px grey;
}
 
/* ======================= */
 
/* TAGS */
 
/* ======================= */
 
#main-content .page-tags a {
  line-height: inherit;
  background-color: rgb(20, 20, 20);
  border-radius: 2px 6px;
  color: white;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 500;
}
 
.page-tags span {
  border-top: none;
}
 
/* ======================= */
 
/* CONTENT */
 
/* ======================= */
 
h1,
h2,
h3,
h4,
h5,
h6 {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 800;
  text-transform: uppercase;
  color: black;
  letter-spacing: unset;
}
 
.top-left-box>.item {
  display: none;
}
 
hr {
  background-color: #333;
}
 
.info-container {
  padding-bottom: 8px
}
 
/* CONTENT > CUSTOM DIVS */
 
/* ======================= */
 
.document {
  background: white;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  margin: 26px auto 0;
  max-width: 550px;
  min-height: 300px;
  padding: 24px;
  padding-top: 50px;
  position: relative;
  width: 80%;
}
 
.document:before,
.document:after {
  content: "";
  height: 98%;
  position: absolute;
  width: 100%;
  z-index: -1;
}
 
.document:before {
  background: #fafafa;
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  left: -5px;
  top: 4px;
  transform: rotate(-2.5deg);
}
 
.document:after {
  background: #f6f6f6;
  box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  right: -3px;
  top: 1px;
  transform: rotate(1.4deg);
}
 
.darkdocument {
  background: rgb(30, 30, 30);
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  margin: 26px auto 0;
  max-width: 550px;
  min-height: 300px;
  padding: 24px;
  padding-top: 50px;
  position: relative;
  width: 80%;
  color: #EDEDED;
}
 
.darkdocument:before,
.darkdocument:after {
  content: "";
  height: 98%;
  position: absolute;
  width: 100%;
  z-index: -1;
}
 
.darkdocument:before {
  background: rgb(25, 25, 25);
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  left: -5px;
  top: 4px;
  transform: rotate(-2.5deg);
}
 
.darkdocument:after {
  background: rgb(25, 25, 25);
  box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  right: -3px;
  top: 1px;
  transform: rotate(1.4deg);
}
 
.notation {
  border-left: solid 3px rgb(30, 30, 30);
  border-right: solid 3px rgb(30, 30, 30);
  padding: 25px 25px 25px 25px;
  box-shadow: 0px 0px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  width: 75%;
  margin: auto;
  background: #f7f7f7;
}
 
.modal {
  padding: 15px 15px 15px 15px;
  box-shadow: 0px 0px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  width: auto;
  margin: auto;
  background: rgb(253, 253, 253);
  border: solid 2px #5D5D5D;
}
 
.smallmodal {
  padding: 15px 15px 15px 15px;
  box-shadow: 0px 0px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  width: 75%;
  margin: auto;
  background: rgb(253, 253, 253);
  border: solid 2px #5D5D5D;
}
 
.jotting {
  padding: 5px 10px 5px 10px;
  box-shadow: 0px 0px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  width: 75%;
  margin: auto;
  background: #FDFDFD;
  border: dashed 0.1rem #5D5D5D;
}
 
.transcript {
  padding: 10px 10px 10px 10px;
  box-shadow: 0px 0px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  width: 80%;
  margin: auto;
  background: rgb(253, 253, 253);
  border: dotted 1px #5D5D5D;
  border-radius: 10px;
}
 
.papernote {
  background-color: #eaeeef;
  color: #21252E !important;
  padding: 0.1rem 0.5rem 0.5rem 0.5rem;
  box-shadow: 1px 1px 3px 2px rgb(0 0 0 / 30%);
  margin: auto;
  width: 65%;
}
 
.raisa_memo {
  background: url(https://scp-wiki.wikidot.com/local--files/theme:basalt/RAISA_LIGHTLOGO.png) #fff3ad;
  background-size: contain;
  background-position: top center;
  background-repeat: no-repeat;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  width: 90%;
  min-height: 4rem;
  max-height: 100rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
  padding: 10px 20px 20px 20px;
  word-break: break-word;
}
 
.raisa_memo>p:nth-child(1)::before {
  content: "NOTICE FROM THE RECORDS AND INFORMATION SECURITY ADMINISTRATION\00000a";
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 900;
  font-size: 130%;
  text-align: center;
  margin-bottom: 1rem;
  padding-bottom: 0.3rem;
  border-bottom: dotted 0.13rem darkslategrey;
  max-width: 49rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-content: stretch;
  align-items: center;
}
 
.classification_memo {
  background: url(https://scp-wiki.wikidot.com/local--files/theme:basalt/CLASSIFICATION_LIGHTLOGO.png) #edf5f3;
  background-size: contain;
  background-position: top center;
  background-repeat: no-repeat;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  width: 90%;
  min-height: 4rem;
  max-height: 100rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
  padding: 10px 20px 20px 20px;
  word-break: break-word;
}
 
.classification_memo>p:nth-child(1)::before {
  content: "CLASSIFICATION COMMITTEE MEMORANDUM\00000a";
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 900;
  font-size: 130%;
  text-align: center;
  margin-bottom: 1rem;
  padding-bottom: 0.3rem;
  border-bottom: dotted 0.13rem darkslategrey;
  max-width: 49rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-content: stretch;
  align-items: center;
}
 
.ettra_memo {
  background: url(https://scp-wiki.wikidot.com/local--files/theme:basalt/ETTRA_LIGHTLOGO.png) #f5d7d7;
  background-size: contain;
  background-position: top center;
  background-repeat: no-repeat;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  width: 90%;
  min-height: 4rem;
  max-height: 100rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
  padding: 10px 20px 20px 20px;
  word-break: break-word;
}
 
.ettra_memo>p:nth-child(1)::before {
  content: "NOTICE FROM THE EMERGENT THREAT TACTICAL RESPONSE AUTHORITY\00000a";
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 900;
  font-size: 130%;
  text-align: center;
  margin-bottom: 1rem;
  padding-bottom: 0.3rem;
  border-bottom: dotted 0.13rem darkslategrey;
  max-width: 49rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-content: stretch;
  align-items: center;
}
 
.ethics_memo {
  background: url(https://scp-wiki.wikidot.com/local--files/theme:basalt/ETHICS_LIGHTLOGO.png) #ffdbc4;
  background-size: contain;
  background-position: top center;
  background-repeat: no-repeat;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  width: 90%;
  min-height: 4rem;
  max-height: 100rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
  padding: 10px 20px 20px 20px;
  word-break: break-word;
}
 
.ethics_memo>p:nth-child(1)::before {
  content: "ETHICS COMMITTEE MEMORANDUM\00000a";
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 900;
  font-size: 130%;
  text-align: center;
  margin-bottom: 1rem;
  padding-bottom: 0.3rem;
  border-bottom: dotted 0.13rem darkslategrey;
  max-width: 49rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-content: stretch;
  align-items: center;
}
 
.temporal_memo {
  background: url(https://scp-wiki.wikidot.com/local--files/theme:basalt/DELTA_T_LIGHTLOGO.png) #ffffff;
  background-size: contain;
  background-position: top center;
  background-repeat: no-repeat;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.16);
  border: double 3px lightgrey;
  width: 90%;
  min-height: 4rem;
  max-height: 100rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
  padding: 10px 20px 20px 20px;
  word-break: break-word;
}
 
.temporal_memo>p:nth-child(1)::before {
  content: "THE TEMPORAL ANOMALIES DEPARTMENT\00000a";
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 900;
  font-size: 130%;
  text-align: center;
  margin-bottom: 1rem;
  padding-bottom: 0.3rem;
  border-bottom: dotted 0.13rem darkslategrey;
  max-width: 49rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-content: stretch;
  align-items: center;
}
 
.overwatch_memo {
  background: url(https://scp-wiki.wikidot.com/local--files/theme:basalt/O5_LIGHTLOGO.png) #e3e3e3;
  background-size: contain;
  background-position: top center;
  background-repeat: no-repeat;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  width: 90%;
  min-height: 4rem;
  max-height: 100rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
  padding: 10px 30px 20px 20px;
  word-break: break-word;
}
 
.overwatch_memo>p:nth-child(1)::before {
  content: "OVERWATCH COMMAND\00000a";
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 900;
  font-size: 130%;
  text-align: center;
  margin-bottom: 1rem;
  padding-bottom: 0.55rem;
  border-bottom: dotted 0.13rem darkslategrey;
  max-width: 49rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-content: stretch;
  align-items: center;
}
 
.miscomm_memo {
  background: url(https://scp-wiki.wikidot.com/local--files/theme:basalt/MISCOMM_LIGHTLOGO.png) #eeedfa;
  background-size: contain;
  background-position: top center;
  background-repeat: no-repeat;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  width: 90%;
  min-height: 4rem;
  max-height: 100rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
  padding: 10px 30px 20px 20px;
  word-break: break-word;
}
 
.miscomm_memo>p:nth-child(1)::before {
  content: "NOTICE FROM THE DEPARTMENT OF MISCOMMUNICATIONS\00000a";
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 900;
  font-size: 130%;
  text-align: center;
  margin-bottom: 1rem;
  padding-bottom: 0.3rem;
  border-bottom: dotted 0.13rem darkslategrey;
  max-width: 49rem;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-content: stretch;
  align-items: center;
}
 
.raisa_memo a,
.temporal_memo a,
.classification_memo a,
.overwatch_memo a,
.ettra_memo a,
.ethics_memo a,
.miscomm_memo a {
  font-weight: 700;
}
 
.bigtext {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 700;
}
 
.st {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 800;
  text-decoration: underline;
}
 
/* ======================= */
 
/* CONTENT > TABLES */
 
/* ======================= */
 
#page-content .wiki-content-table tr th {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 700;
  border: solid 1px #000;
  background-color: #aaa;
}
 
#page-content .wiki-content-table tr td {
  border: 1px #000 solid;
}
 
#page-content .table1 tr th {
  background-color: #D7EFE7;
}
 
#page-content .table1 .st {
  color: #D7EFE7;
}
 
#page-content .table2 tr th {
  background-color: #D8ECF4;
}
 
#page-content .table2 .st {
  color: #D8ECF4;
}
 
#page-content .table3 tr th {
  background-color: #FDF6D7;
}
 
#page-content .table3 .st {
  color: #FDF6D7;
}
 
#page-content .table4 tr th {
  background-color: #FFDABF;
}
 
#page-content .table4 .st {
  color: #FFDABF;
}
 
#page-content .table5 tr th {
  background-color: #F5D8E0;
}
 
#page-content .table5 .st {
  color: #F5D8E0;
}
 
#page-content .table6 tr th {
  background-color: rgba(146, 0, 255, 0.2);
}
 
#page-content .table6 .st {
  color: rgb(146, 0, 255);
}
 
.tableb .wiki-content-table {
  border-collapse: separate;
  border-spacing: 5px;
  padding-left: -100px;
}
 
.table1 .scp-image-block .scp-image-caption {
  background-color: #D7EFE7;
  color: black;
}
 
.table2 .scp-image-block .scp-image-caption {
  background-color: #D8ECF4;
  color: black;
}
 
.table3 .scp-image-block .scp-image-caption {
  background-color: #FDF6D7;
  color: black;
}
 
.table4 .scp-image-block .scp-image-caption {
  background-color: #FFDABF;
  color: black;
}
 
.table5 .scp-image-block .scp-image-caption {
  background-color: #F5D8E0;
  color: black;
}
 
.table6 .scp-image-block .scp-image-caption {
  background-color: rgba(146, 0, 255, 0.2);
  color: black;
}
 
/* ======================= */
 
/* CONTENT > RATING MODULE */
 
/* ======================= */
 
.rate-points {
  color: black !important;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  border: none;
  font-size: 90%;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup,
.page-rate-widget-box .ratedown,
.page-rate-widget-box .cancel,
.page-rate-widget-box .rate-points {
  border: none;
}
 
/* ======================= */
 
/* CONTENT > IMAGE BLOCK */
 
/* ======================= */
 
.scp-image-block img {
  background: white;
}
 
.scp-image-block.block-right {
  margin: 0em 0em 1em 2em;
}
 
.scp-image-block.block-center {
  max-width: 99% !important;
}
 
.scp-image-block {
  border: none;
  box-shadow: none;
}
 
.scp-image-block .scp-image-caption {
  border-top: none !important;
  margin-top: 8px;
  background-color: #292929;
  color: #ffffff;
}
 
.scp-image-block img,
.scp-image-block .scp-image-caption {
  outline: solid 1px #444;
  box-shadow: 0px 0px 5px #999999;
}
 
.scp-image-block .scp-image-caption p {
  font-size: 110%;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
}
 
/* ======================= */
 
/* CONTENT > LINKS */
 
/* ======================= */
 
a {
  color: #0645AD;
}
 
a.newpage {
  color: #CC2200;
}
 
a:visited {
  color: #0B0080;
}
 
.danger-diamond a, .danger-diamond a::selection {
  color: transparent;
  background: none;
}
 
.scp-image-block .scp-image-caption a {
  color: #c5c5c5;
}
 
/* ======================= */
 
/* CONTENT > SCROLLBAR */
 
/* ======================= */
 
::-webkit-scrollbar {
  cursor: pointer;
  border: none;
}
 
::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: black;
  cursor: pointer;
}
 
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: rgb(45, 45, 45);
}
 
::-webkit-scrollbar-track {
  background: white;
}
 
/* ======================= */
 
/* CONTENT > COLLAPSIBLES */
 
/* ======================= */
 
a.collapsible-block-link {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 600;
  color: white;
  padding-top: 4px;
  padding-bottom: 4px;
  padding-left: 7px;
  padding-right: 9px;
  background: rgb(20, 20, 20);
  border-radius: 3px;
  margin-top: 10px;
  margin-bottom: 10px;
}
 
/* ======================= */
 
/* CONTENT > PAGE TITLE / BREADCRUMBS */
 
/* ======================= */
 
#page-title,
.meta-title {
  display: block !important;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 700;
  color: #252525;
  border: none;
  margin-top: 3rem;
}
 
#breadcrumbs {
  text-transform: uppercase;
  color: grey;
  font-weight: 600;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  margin-top: -1.5rem;
  font-size: 90%;
}
 
/* ======================= */
 
/* CONTENT > BETTERFOOTNOTES INTEGRATION */
 
/* ======================= */
 
.fnnum:hover {
  background: transparent;
  transform: scale(1.3);
}
 
.fnnum {
  transition-duration: 0.2s;
  transition-property: transform;
  transform: translateZ(0);
}
 
.fnnum::after {
  color: #3f21ff !important;
}
 
.fnnum:hover::after {
  color: white !important;
}
 
.fncon {
  background: rgb(25, 25, 25) !important;
  color: #EDEDED;
  border: 0.15rem solid rgb(20, 20, 20);
  border-radius: 2px;
  font-size: 90%;
}
 
/* ======================= */
 
/* @MEDIA QUERIES / MOBILE FORMATTING */
 
/* ======================= */
 
@media only screen and (max-width: 600px) {
  .scp-image-block.block-right {
    float: none;
    margin: 10px auto;
  }
}
 
@media (min-width: 768px) {
  #header,
  #top-bar {
    width: calc(100% - 4.4rem);
    max-width: calc(100% - 4.4rem);
  }
  #main-content {
    max-width: 95%;
  }
}
 
@media (max-width: 1120px) {
  #top-bar {
    font-weight: 600;
    font-size: 80%;
  }
}
 
@media (max-width: 1020px) {
  #top-bar {
    top: 3.2rem;
    left: 7.8rem;
  }
  #extra-div-1::before {
    top: 0.3rem;
  }
  #extra-div-2::before {
    top: 1.9rem;
  }
  #u-header-link {
    height: 2.5rem;
  }
  .document,
  .darkdocument {
    width: 95%;
  }
}
 
@media (max-width: 767px) {
  .mobile-top-bar {
  display: flex;
  justify-content: flex-start;
  max-width: 100%;
  width: 100%;
  flex-direction: row;
  }
}
 
@media (max-width: 500px) {
  .logo {
    display: none;
  }
  #top-bar {
    left: 3.6rem;
  }
  #extra-div-1::before,
  #extra-div-2::before {
    left: 4.2rem;
  }
  #u-header-link {
    left: 4rem;
  }
  .document, .darkdocument {
    width: auto;
  }
}
 
@media (max-width: 560px) {
  #login-status span.printuser {
    font-size: 0;
  }
}
 
@media (max-width: 430px) {
  #extra-div-1::before {
    font-size: 23.45px;
    top: 0.5rem;
  }
  #extra-div-2::before {
    font-size: 1em;
    top: 2.1rem;
  }
  #u-header-link {
    width: 13.5rem;
  }
  #login-status {
    right: 1.8rem;
  }
}
 
/* ======================= */
 
/* MISC */
 
/* ======================= */
 
.avatar-hover {
display: none !important;
}
 
::selection {
  background-color: rgba(0, 0, 255, 0.7);
  color: white;
}
 
select {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 600;
  border: solid 2px grey;
  cursor: pointer;
  border-radius: 5px;
}
 
body.wait {
  cursor: wait;
}
 
body.wait * {
  cursor: auto;
}
 
input {
  font-size: 90%;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 600;
}
 
#action-area > p {
  font-size: 90%;
  font-weight: 500;
}
 
#action-area > h1 {
  font-size: 150%;
}
 
div.buttons input, input.button, button, file, a.button {
  margin: 0 2px;
  border: 2px solid grey;
  cursor: pointer;
}
 
#who-rated-page-area > h2 {
  display: none;
}
 
#who-rated-page-area>div {
  column-count: 4;
}
 
@media (max-width: 900px) {
  #who-rated-page-area>div {
    column-count: 3;
  }
}
 
@media (max-width: 700px) {
  #who-rated-page-area>div {
    column-count: 2;
  }
}
 
@media (max-width: 540px) {
  #who-rated-page-area>div {
    column-count: 1;
  }
}
 
.pager .current {
  border-style: solid;
  outline: solid 1px rgb(250, 250, 250);
}
 
.pager a,
.pager .current {
  border-style: double;
  border-width: 3px;
  text-transform: uppercase;
  background: none;
  color: inherit;
}
 
.pager a:hover,
.pager .current:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}
 
.pager .target {
  font-weight: 800;
}
 
.w-container {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 700;
  border-style: double !important;
  border-width: 4px !important;
  margin: auto;
  width: 90%;
  margin-top: 1rem;
  margin-bottom: 1rem;
}
 
.s-cell {
  font-size: 1.25rem !important;
}
 
.anom-bar-container,
.anom-bar-container * {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif !important;
  font-weight: 700;
}
 
#page-content div.warning-box div.text-number, #page-content div.warning div.text-number {
  font-size: 140%;
  font-weight: 400;
}
 
#page-content div.warning-box strong, #page-content div.warning strong {
  font-weight: 700;
}
 
#page-content div.warning-box div.text-top, #page-content div.warning div.text-top {
  font-weight: 800;
}
 
#page-content div.warning-box, #page-content div.warning {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif !important;
  font-weight: 500;
}
 
.collection {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  color: #905c5c;
}
 
.footer-wikiwalk-nav {
  filter: drop-shadow(0px 0px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5));
  width: fit-content;
  margin: auto;
  margin-top: 1rem;
}
 
.footer-wikiwalk-nav p {
  color: #EDEDED;
}
 
.footer-wikiwalk-nav a, .footer-wikiwalk-nav p {
  border-radius: 10px;
  background: rgb(20, 20, 20);
  width: fit-content;
  margin: auto;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 800;
  padding: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0.5rem;
}
 
.footer-wikiwalk-nav a {
  color: #bdbdff;
}
 
.footer-wikiwalk-nav a:hover {
  text-decoration: underline;
}
 
/* MISC > WIKIDOT OWINDOW */
 
/* ======================= */
 
#owindow-1 {
  background: linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, 1) 0%, rgba(246, 246, 246, 1) 100%);
}
 
#owindow-1>div.title.modal-header {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 90%;
  cursor: default;
}
 
#owindow-1>div.content.modal-body td.active>b {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  color: rgb(100, 100, 100);
}
 
#owindow-1>div.content.modal-body>table {
  max-height: 10rem;
  overflow: auto;
  display: block;
}
 
#owindow-1>div.content.modal-body>div {
  margin-top: 1.5rem !important;
  border-top: solid 0.2rem rgb(210, 210, 210);
  padding-top: 1rem;
}
 
#owindow-1>div.content.modal-body>div>div>a {
  background: #870000;
}
 
#owindow-1>div.content.modal-body>div>div>a:hover {
  background: #470000;
}
 
#owindow-1>div.content.modal-body>img {
  filter: drop-shadow(0.35rem 0.35rem 0.4rem rgba(0, 0, 0, 0.3));
  padding: 0px 0px 0px 0px !important;
  background: none;
  background-color: transparent !important;
  margin-right: 1.7rem;
}
 
#owindow-1 {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
}
 
/* ======================= */
 
/* MISC > EDIT BOX & PAGE SOURCE */
 
/* ======================= */
 
#lock-info {
  box-shadow: 0px 0px 4px #999999;
  background: white;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 500;
  margin-left: 1rem;
  font-size: 95%;
  border: solid 1px grey;
  color: #191919;
}
 
#edit-page-form>table.edit-page-bottomtable>tbody>tr>td:nth-child(1)>div.sub,
#edit-page-form>table.form>tbody>tr>td:nth-child(1) {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 500;
}
 
#edit-page-form>table.edit-page-bottomtable>tbody>tr>td:nth-child(1)>div:nth-child(1) {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 600;
}
 
.wd-editor-toolbar-panel ul li a {
  height: 22px;
  width: 22px;
  padding: 0;
  margin: 0;
  display: block;
  border-radius: 2px;
  filter: invert(1), hue-rotate(180deg);
  filter: invert(1) hue-rotate( 180deg);
}
 
.wd-editor-toolbar-panel {
  margin-bottom: 0.5rem;
}
 
input#edit-page-title.text {
  border-radius: 4px;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  border: 2px solid #afafaf;
}
 
textarea {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  padding: 5px 5px 5px 5px;
  font-size: 105%;
  border: 0.13rem solid #949494;
  background-color: #FFF;
  color: #000;
  border-radius: 2px;
}
 
.page-source {
  background: white;
  font-family: 'Inter', sans-serif;
  font-size: 105%;
  border: none;
  width: 80%;
  box-shadow: 0px 0px 4px #999999;
  padding: 18px 18px 18px 18px;
  word-break: break-word;
}
 
/* ======================= */
 
/* MISC > FONT SIZE/WEIGHT CHANGES */
 
/* ======================= */
 
#page-content strong {
  font-weight: 900;
}
 
#page-content {
  font-size: 100%;
}
 
/* ======================= */
 
#show-upload-button {
  float: unset;
  border-radius: 6px;
  border: solid 1px grey;
  font-size: 0.85rem;
}
 
.edit-help-34 {
  margin-top: 2px;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 500;
}
 
.printuser a {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 700;
}
 
form,
#action-area>p,
table.page-files td span {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
}
 
#action-area>table>thead>tr,
#revision-list>table>tbody>tr:nth-child(1) {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 700;
}
 
#page-info {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 500;
  padding-bottom: 0.2rem;
  margin-bottom: 0.2rem;
}
 
#page-info::first-letter,
a.btn.btn-default.button.button-close::first-letter,
a.btn.btn-default.button.button-close-message::first-letter,
a.btn.btn-default.button.button-cancel::first-letter,
a.btn.btn-default.button.button-rename::first-letter,
a.btn.btn-default.button.button-no\,-cancel::first-letter,
#owindow-1 > div.button-bar.modal-footer > a.btn.btn-default.button.button-yes\,-delete::first-letter,
#owindow-1 td::first-letter {
  text-transform: uppercase;
}
 
#owindow-1 td a::first-letter {
  text-transform: lowercase !important;
}
 
.button-bar.modal-footer a.btn.btn-danger,
#owindow-1>div.content.modal-body>div>div>a {
  float: right !important;
  margin-top: -0.73rem;
}
 
td:nth-child(1)>a {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 600;
}
 
/* MISC > BUTTONS */
 
/* ======================= */
 
a.btn.btn-danger,
a.btn.btn-primary,
.btn-small,
#owindow-1>div.button-bar.modal-footer>a,
#edit-cancel-button,
#edit-diff-button,
#edit-preview-button,
#edit-save-draft-button,
#edit-save-continue-button,
#edit-save-button,
#owindow-1>div.content.modal-body>div>a.btn.btn-default {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 600 !important;
  font-size: 0.75rem;
  color: white;
  padding-top: 4px;
  padding-bottom: 4px;
  padding-left: 7px;
  padding-right: 9px;
  background: rgb(20, 20, 20);
  border-radius: 2px !important;
  cursor: pointer;
  width: fit-content !important;
  margin-top: 0.1rem;
  margin-bottom: 0.1rem;
  margin-left: 0.3rem;
  margin-right: 0.35rem;
  float: left;
}
 
a.collapsible-block-link:hover,
a.btn.btn-danger:hover,
a.btn.btn-primary:hover,
.btn-small:hover,
#owindow-1>div.button-bar.modal-footer>a:hover,
#edit-cancel-button:hover,
#edit-diff-button:hover,
#edit-preview-button:hover,
#edit-save-draft-button:hover,
#edit-save-continue-button:hover,
#edit-save-button:hover,
#owindow-1>div.content.modal-body>div>a.btn.btn-default:hover {
  text-decoration: none;
  background: rgb(45, 45, 45);
}
 
#action-area > p:nth-child(5) > a:hover {
  text-decoration: none;
  background: rgb(45, 45, 45);
}
 
#action-area > p:nth-child(5) > a {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 600 !important;
  font-size: 0.75rem;
  color: white;
  padding-top: 4px;
  padding-bottom: 4px;
  padding-left: 7px;
  padding-right: 9px;
  background: rgb(20, 20, 20);
  border-radius: 2px !important;
  cursor: pointer;
  width: fit-content !important;
  margin-top: 0.1rem;
  margin-bottom: 0.1rem;
  margin-left: 0.3rem;
  margin-right: 0.35rem;
}
 
/* ======================= */
 
#footer,
#license-area {
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 500;
}
 
#page-content div.collapsible-block {
  margin-top: 13px;
  margin-bottom: 13px;
}
 
div.collapsible-block-content {
  animation: fade 0.4s;
  animation-fill-mode: forwards;
}
 
/* MISC > FOOTNOTES */
 
/* ======================= */
 
.hovertip {
  background: rgb(25, 25, 25) !important;
  border-radius: 2px;
  padding: 5px 5px 5px 5px;
  color: white;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  max-width: 400px;
}
 
.f-heading {
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 900;
  font-size: 80%;
}
 
.footnotes-footer .title {
  font-size: 0px;
  color: transparent;
  margin-bottom: 15px;
}
 
.footnotes-footer .title:before {
  content: "Footnotes \0026 References";
  color: rgb(25, 25, 25);
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 900;
  font-size: 0.9rem;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  cursor: text;
}
 
.footnotes-footer a {
  color: black;
  font-weight: 700;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
}
 
.footnotes-footer {
  border-left: solid 3px rgb(20, 20, 20);
  padding-left: 15px;
  margin-top: 6rem;
}
 
.footnote .f-footer,
.equation .e-footer,
.reference .r-footer {
  display: none;
}
 
/* ======================= */
 
#page-options-container a {
  color: rgb(45, 45, 45);
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 800;
  font-size: 90%;
  text-transform: uppercase;
}
 
#page-options-container a:hover {
  text-decoration: none;
  color: rgb(2, 2, 2);
}
 
#page-info-break {
  height: 3rem;
}
 
.code pre,
.code p,
.code,
tt {
  font-family: 'Fira Code', monospace;
}
 
#account-options {
  border: none;
  font-family: 'Work Sans', sans-serif;
  font-weight: 700;
  width: fit-content;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgb(0 0 0 / 30%);
  padding: 5px 5px 5px 5px;
  text-transform: uppercase;
}
 
#account-options a {
  filter: grayscale(100%) saturate(0%);
  -webkit-filter: grayscale(100%) saturate(0%);
  color: grey;
}
 
/* Anendlessusername's invaluable correction of the ACS octagon! */
#page-content .quadrants>div {
  top: 2.25%;
  left: 18.5%;
}
/* WHEN YOU SEE IT... */
 
.licensebox .collapsible-block-link,
.licensebox .collapsible-block-link:hover {
  background: none;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 700;
}
 
/* ---- WORDS NO LONGER BROKEN, THE CROQUEMBOUCHE HAS SPOKEN ---- */
 
#page-content span, #page-content a {
  word-break: normal !important;
}

[[/collapsible]]
[[/=]]

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρακάτω έγγραφο απαιτεί επίπεδο πρόσβασης ασφαλείας 5/001-EL.

Όποιος έχει πρόσβαση στο παρακάτω έγγραφο μέσω άγνωστου δικτύου υπόκειται σε σύλληψη και ανάκριση από πράκτορες του Ιδρύματος. Εάν δεν έχετε την απαραίτητη άδεια, αφήστε αυτό το έγγραφο αμέσως.


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License