Προκλήσεις
Αυτή η σελίδα θα είναι για τις προκλήσεις του διαγωνισμού.

1. Φτιάξτε μια Ιστορία (Tale) από οτιδήποτε.

Πρέπει να κάνεις μια Ιστορία (Tale) για ό,τι κι αν είναι, αρκεί να είναι στην Ελλάδα, μια αρκετά εύκολη πρόκληση! Αυτή η πρόκληση θα τελειώσει στις 30.

el
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License