Η πρόταση της Lily
αξιολόγηση: +2+x

Αριθμος Αντικειμένου: SCP-001

Κατηγορία αντικειμένου: Περιττό

Ειδικές Διαδικασίες περιορισμού: Το SCP-001 δεν χρειάζεται να περιοριστεί.

Σε περίπτωση εμφάνισης του SCP-001, όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας D, πρέπει να απολυθεί με τιμή, και μπορεί να κάνει οτι επιθυμεί με τον υπόλοιπο χρόνο του. Όλα τα νοήμων και τα μη επιθετικά SCP πρέπει να απελευθερωθούν. Τυχόν περαιτέρω SCP που μπορούν να παροπλιστούν. Όλες οι υπόλοιπες βάσεις του Ιδρύματος θα λειτουργούν από τα συστήματα AIAD.

Συγκεκριμένες αναπαραγώμενες περιπτώσεις του SCP-514 πρόκειται να κυκλοφορήσουν παγκοσμίως.

Περιγραφή: Το SCP-001 αναφέρεται σε έναγεγονός που θα συμβεί λίγο πριν από το τέλος όλης της ζωής στη Γη. Ενώ το SCP-001 δεν έχει συμβεί ακόμα, ανακαλύφθηκε μέσω διαφόρων πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από εξω-καθολικά Ιδρύματα και άλλες παρόμοιες ομάδες (βλ. Εγγραφο 001-Α για μια λίστα τέτοιων επικοινωνιών).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το SCP-001 δεν είναι η αιτία του αποκαλυπτικού σεναρίου, αλλά απλώς μια απόκριση πριν από αυτό. Το SCP-001 αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τα αρχεία, από συγκεκριμένα βασικά χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια μιας περίπτωσης του SCP-001, παρατηρούνται ότι εμφανίζονται λουλούδια αυτόματα και ανθίζουν πάνω από το 90% της βιώσιμης επιφάνειας του πλανήτη. Αυτά τα λουλούδια αναφέρονται παγκοσμίως ως "ζωντανά", "φωτεινά", "όμορφα" ή άλλες λέξεις για αυτόν τον σκοπό. Ο καιρός θα είναι καθαρός, παγκοσμίως, με θερμοκρασία που αναγνωρίζεται ως άνετη από την πλειονότητα του πληθυσμού. Επιπλέον, η ατμοσφαιρική ρύπανση θα καθαριστεί.

Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του SCP-001, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα γνωρίζει την μοίρα της Γης και το αναπόφευκτο τέλος της. Θα βιώσουν επίσης με πολύ μειωμένα επίπεδα βίας.

Το SCP-001 θα συμβεί ακριβώς 24 ώρες πριν από το θάνατο όλης της ζωής στον πλανήτη.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License