Κράτηση Μεταφράσεων

Καλως ηρθες στον Πίνακα Αποκλειστικών Μεταφράσεων!


Αυτή η σελίδα έχει τη συγκεκριμένη λειτουργία της έκθεσης όλων των άρθρων (SCPs, Ιστορίες, Μορφές του GoI) προορίζεται για μετάφραση, προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και για δύο ή περισσότερους χρήστες να μεταφράσουν το ίδιο άρθρο ταυτόχρονα. Αυτή η σελίδα αναθεωρείται κάθε τέλος του μήνα από την ομάδα διαχείρισης.

Όλα τα μέλη μπορούν να βάλουν το όνομα και τις κρατήσεις τους σε αυτή τη σελίδα, εφ όσον ακολουθούν τους ακόλουθους κανόνες:

  1. Κανένα μέλος δεν μπορεί να έχει περισσότερα από δύο στοιχεία κράτηση σε μια στιγμή.
  2. Εάν δεσμευθείτε να μεταφράσετε ένα άρθρο, πρέπει επίσης να μεταφράσετε το συμπληρωματικό υλικό του. Δηλαδή, άμεσα συνδεδεμένα στοιχεία που έχουν τις ετικέτες Σάρωσης, Πειράματος ή Συμπλήρωσης (Ένα παράδειγμα είναι ότι αν κάποιος μεταφραστεί σε SCP-087, θα πρέπει επίσης να μεταφράσετε τα τρία αρχεία σάρωσης).
  3. Ένα δεσμευμένο στοιχείο δεν μπορεί να διατηρηθεί για περισσότερο από ένα μήνα (υπόκειται σε επανεξέταση εάν το εν λόγω άρθρο είναι πολύ εκτεταμένο).
  4. Για να αποφευχθεί η σύγχυση, η μορφή ημερομηνίας πρέπει να είναι ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.
  5. Πρέπει να προσθέσετε το όνομά σας αλφαβητικά.
  6. Δεν πρέπει να επεξεργαστείτε τις κρατήσεις άλλων ή να κάνετε κράτηση κάτι που έχει ήδη κρατηθεί ή μεταφραστεί από κάποιον άλλο.
  7. Δεν μπορείτε να κάνετε κράτηση κάτι με ετικέτα hub εκτός αν τα περισσότερα άρθρα με συνδέσμους έχουν ήδη μεταφραστεί μέσα στο hub.

Για να προσθέσετε μια κράτηση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία από τις δύο μορφές που εμφανίζονται παρακάτω:

|| [[user ΤΟΌΝΟΜΑΧΡΉΣΤΗΣΑΣ]] || [ΣΎΝΔΕΣΜΟΣΚΡΆΤΗΣΗΣ#1 ΚΡΆΤΗΣΗΤΊΤΛΟΥ#1] || ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΚΡΆΤΗΣΗΣ#1 || [ΣΎΝΔΕΣΜΟΣΚΡΆΤΗΣΗΣ#2 ΚΡΆΤΗΣΗΤΊΤΛΟΥ#2] || ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΚΡΆΤΗΣΗΣ#2 ||
|| [[ΣΎΝΔΕΣΜΟΣΤΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎΣΑΣΑΡΧΕΊΟΥ ΤΟΌΝΟΜΑΧΡΉΣΤΗΣΑΣ]] || [ΣΎΝΔΕΣΜΟΣΚΡΆΤΗΣΗΣ#1 ΚΡΆΤΗΣΗΤΊΤΛΟΥ#1] || ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΚΡΆΤΗΣΗΣ#1 || [ΣΎΝΔΕΣΜΟΣΚΡΆΤΗΣΗΣ#2 #2] || ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΚΡΆΤΗΣΗΣ#2 ||

Σημείωση: Θυμηθείτε ότι για να δημιουργήσετε ένα προσωπικό αρχείο πρέπει να πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις και να ακολουθείτε τις οδηγίες του αυτό το άρθρο.


5T3L - - - -
thecurator SCP-058 07/3/2023 SCP-1233 07/3/2023
Dr_Sack SCP-369-FR 14/2/2021 Critter Profile: Bartholomew! 2/1/2021
MilTacArms - - - -
Panagiotiss - - - -
RonnyModZz dr-gears-proposal 18/01/2021 - -
thatonetranslator SCP 001 Ouroboros Cycle] 1/3/2022 SCP-031 1/8/2022
Uncle-Potatos - - - -
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License