Περιστατικό 023-26
αξιολόγηση: 0+x

SCP: SCP-023

Προσωπικό: Δρ. ████████, 5 Προσωπικό κατηγορίας D

Ημ/νία: ██/██/██ - ██/██/██

Τοποθεσία: Βάση-██

Περιγραφή:

Σε μια προσπάθεια περιορισμού του κινδύνου που θέτει το SCP-023, ο Δρ. ████████ ενέκρινε την αφαίρεση και των δύο ματιών και των δοντιών του 023 Αμέσως μετά την αφαίρεση και των δύο ματιών του, το SCP-023 παραβίασε τον περιορισμό και εξαφανίστηκε εντελώς. Το SCP-023 αποκτήθηκε εκ νέου σε μια έκταση Interstate ███ στις 4:37 μ.μ., και επαναφέρθηκε στον περιορισμό, όπου το προσωπικό της κατηγορίας D τελείωσαν να βγάζουν τα δόντια του. Ενώ ο συνολικός αριθμός αμάχων που εκτέθηκαν στο SCP-023 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι άγνωστος, η παρακολούθηση των θανάτων έχει συνδέσει 9 θανάτους αμάχων με αυτό το συμβάν.

Οι χρονικές σφραγίδες επιβεβαίωθηκαν κατά τη διάρκεια των επόμενων 48 ωρών ότι το SCP-023 εξαφανίστηκε μόνο γιατί ο ήλιος ήταν ορατός στον ουρανό από το εξωτερικό της Βάσης-██.

Συμπληρωματικό έγγραφο-023-026-1:

Από τις ██/██/████, ο Δρ. ████████ έχει τεθεί σε αναστολή εν αναμονή πειθαρχικής επανεξέτασης επειδή συνέβαλε, εάν δεν είναι άμεσα υπεύθυνος για, το Περιστατικό-023-026. Ο Δρ.████████ είναι τώρα υπεύθυνος για το SCP-023.

Οι αυξημένες δυσκολίες περιορισμού που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα του Δρ. ████████ θα πρέπει να χρησιμεύσουν για να υπενθυμίσουν σε όλο το προσωπικό τον σκοπό του Ιδρύματος. Ασφαλία, Περιορισμός και Προστασία. Η έρευνα, ο πειραματισμός, η ευκολία, ακόμη και η ασφάλεια του προσωπικού του Ιδρύματος είναι δευτερεύουσες ανησυχίες. Δεν εργαζόμαστε για να προστατευτούμε εμείς.
Ο5-██

Συμπληρωματικό έγγραφο-023-026-2: Ένα σύνολο █ πτωμάτων με χρόνο θανάτου ακριβώς ένα χρόνο μετά το περιστατικό 023-26 έχει αναγνωριστεί ως συνεπές με την έκθεση στο SCP-023.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License