Η πρόταση του Δρ. Μάνν
αξιολόγηση: +1+x

Αριθμος Αντικειμένου: SCP-001

Κατηγορία αντικειμένου: Embla

Ειδικές Διαδικασίες περιορισμού: Το SCP-001 περιορίζεται στον χώρο της Βάσης 0, στην βόρια [ΑΠΟΡΡΗΤΑ]. Έχει κατασκευαστεί ένας φράκτης γύρω από την περίμετρο των παρατηρούμενων αποτελεσμάτων του SCP-001. Εκτός από την ασφάλεια της Βάσης 0, τουλάχιστον πέντε ένοπλοι φρουροί πρέπει να είναι παρόν ανά πάσα στιγμή για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης εισόδου. Το διπλανό εργαστήριο φυσικής θα είναι ανοιχτό όλες τις ώρες, μελετώντας τυχόν ανωμαλίες.

Μια μικρή μεταλλική πλάκα που έχει επιγραφή διατηρείται σε καλή κατάσταση. Τυχόν ζημιά πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην συντήρηση.

Περιγραφή: Το SCP-001 είναι ένα κυκλικό μονοπάτι χαλικιού σε μια δασώδη περιοχή. Όταν ταξιδεύετε αριστερόστροφα, το μονοπάτι είναι συνεχώς ανηφορικό, ακόμη και αφού φτάσετε στο αρχικό σημείο. Όταν ταξιδεύεται αριστερόστροφα, το μονοπάτι δείχνει το ίδιο ποσό ανηφορικής και κατηφορικής διαδρομής, όπως αναμενόταν.
Απαιτείται εκκαθάριση επιπέδου 5 για πρόσβαση στο Αρχείο καταγραφής πειράματων του SCP-001.
Τα νέα μέλη του Συμβουλίου Εποπτείας υποχρεούνται να διαβάσουν το Έγγραφο 001-O5.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License