Οδηγός συνομιλίας

Προσοχή:

Η συζήτηση της ζώνη-56 αναγκάζεται να συμμορφώνεται με τους κανόνες της συνομιλίας απολύτως…


Εισαγωγή

Εδώ είναι η συνομιλία Discord από τη ζώνη-56. Αυτή είναι μια δωρεάν συνομιλία για να μιλήσετε για το SCP, δεν έχει σημασία αν δεν είστε μέλος, μπορείτε να ζητήσετε αναθεώρηση ή να πείτε το ιστορικό σας. Αλλά πρέπει να ακολουθήσετε τους κανόνες.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License