Δρ. Sack
αξιολόγηση: +5+x
Hemp-sack%2C_Asabukuro%2C_Japan.jpg

Δρ. Sack

Όνομα: ████ ████ █████████

Ημερομηνία γέννησης: ██/██/20██

Επίπεδο άδειας ασφαλείας: Επίπεδο 4

Ταξινόμηση προσωπικού: Κατηγορία Α

Τοποθεσία: Κύπρος Ισπανία

Γλώσσες: Ισπανικά, Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

Πληροφορίες: Ο Δρ. Sack είναι ο δημιουργός αυτής της κοινότητας, είναι αρκετά φιλικός και αρκετά δημιουργικός. Τα κύρια ενδιαφέροντά του είναι η Αστρονομία, η Γεωγραφία και η Γεωλογία. Ο Δρ. Sack δεν είναι άνθρωπος, είναι σακούλα.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License